Į knygos sutiktuves rinkosi literatai, tautodailininkai, draugai, kraštotyrininkai, menininkai, žurnalistai, skaitytojai... Kalbėjo knygos redaktorius Petras Panavas, Utenos kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė, tautodailininkų klubo „Svirnas“ pirmininkė Zita Indriūnienė, kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, poetė, vertėja Eglė Kirilauskaiė, literatas, kolekcionierius Arvydas Jurkaitis, Moterų centro „Ievos namai“ bei LUMA Utenos skyriaus vadovės N. Rimkevičienė ir D. Mikalajūnienė.
Savo kūrybą emocionaliai, raiškiai, žaismingai skaitė autorė D. Prušinskaitė. Dainomis, romansais apie gyvenimą, jausmus renginį papuošė ansamblis „Sudeikiečių gaida“, kuriam vadovauja muzikė, literatė, verdenietė Audronė Misiukaitė. Ji pirmą kartą atliko savo sukurtą dainą pagal D. Prušinskaitės žodžius „Prie židinio“.

Regina Stakėnienė

2020 vasara

 

Kino namai TAURAPILIS logotipas

 

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt