DSCF42232013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 1) atudaryta tradicinių lietuviškų sodų paroda „Sesė sodų sodina". Parodos pristatymo renginyje koncertavo Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio".
Šiandieniniai sodai nutolę nuo savo pirminės sakralinės paskirties, tačiau senosios kultūros tradicijos išlieka šiuolaikinio lietuvio etninės savimonės dalimi. Rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai tradiciniai sodai pasirinkti kaip simbolis, įprasminantis Europos Sąjungos šalių santarvės ir stabilumo siekį.

Tai pirmoji respublikinė sodų paroda, kuri yra Vilniaus etninės kultūros centro vykdomo projekto „Sesė sodų sodina" dalis. Joje eksponuojamus sodus ir šiaudinukus kūrė 50 kūrėjų, tarp kurių 6 tautodailininkai iš Utenos rajono: Irena Eitminavičienė, Ramutė Tutinienė, Audra Udrienė, Artiom Oppermann, Zita Indriūnienė ir paveikslų iš šiaudų autorė Janina Šinkūnienė.

Senovėje į šiaudą žiūrėta kaip į nenutrūkstamos gyvybės simbolį. Šiaudiniai puošmenys yra liaudies kultūros reiškinys, leidžiantis pažinti ne tik tautos kūrybingumą, bet ir pasaulėžiūrą. Būdingas lietuvių tradicinės kultūros bruožas buvo aplinkos šventinimas ir jos daiktų, įtrauktų į kalendorinių, šeimos ir gamtos virsmų švenčių apeigas, pavertimas simboliais. Lietuvių tikėta, jog aplinka geba suderinti žmogaus gyvenimą, padeda siekti grožio ir dvasios darnos. Tikėta, kad dar baltų liaudies mene vyravę medžių, dangaus šviesulių ar paukščių simboliai gali paveikti žmogaus gyvenimą. XIX amžiuje sodas, etnologų teigimu, perėmė ne tik apeigines visžalio medžio reikšmes, bet ir baltų menui būdingus medžio simbolio ženklus – medžio viršūnes primenančius trikampį, piramidę, eglutę.
Sodas yra viena gražiausių puošmenų tradicinėje lietuvių kultūroje, tačiau kurį laiką buvo primirštas. Didesnio susidomėjimo sodai sulaukė tik prasidėjus tautiniam atgimimui.
Esame labai dėkingi Utenos rajono savivaldybei už suteiktą transportą tautodailininkams nuvykti į parodos atidarymą.

Zita Indriūnienė, Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" pirmininkė

2020 vasara

 

Kino namai TAURAPILIS logotipas

 

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt