Stepas Eitminavičius „Mėginimai nuskinti dieną"Stepo Eitminavičiaus eseistinė knyga „Mėginimai nuskinti dieną". Prozininkas, eseistas, pedagogas Stepas Eitminavičius knygoje kalba apie galimybę prasmingiau gyventi, apie norą kasdienybę įprasminti meniniame kūrinyje. Knygoje svarstomos kūrinių gimimo, mokyklos gyvenimo problemos.

Knygos viršelio autorius Vytenis Eitminavičius.

Rėmėjas - Utenos rajono savivaldybė.

Leido ir spausdino UAB „Utenos Indra". 2011 m.

Palmira Sirvydytė. Išgertų akimirkų spalvos. 2011Palmira Sirvydytė „Išgertų akimirkų spalvos". Mokytojos, tautodailininkės Palmiros Sirvydytės poezijos ir smulkiosios prozos knyga. Eilėraščiuose vyrauja gamtos, tėviškės, tautosakos motyvai.

Viršelio dailininkas Kęstutis Mikulėnas.

Leido „Kamonada", spausdino UAB „Utenos spaustuvė".

 

 

Donata Prušinskaitė "Mano paletė" 2011Tautodailininkės tapytojos, Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" narės Donatos Prušinskaitės poezijos ir smulkiosios prozos leidinys „Mano paletė".

Viršelyje - autorės paveikslas. 2011 m.

 

 

 

Po Juknėnų klevaisAntano Miškinio literatūrinės premijos laureatų Petro Panavo, Jono Strielkūno, Henriko Čigriejaus, Vytauto Kazielos, Valdemaro Kukulo, Vytauto V. Skripkos, Vlado Braziūno, Reginos Katinaitės-Lumpickienės, Algimanto Baltakio eilėraščių rinktinė. 

Sudarytojas ir viršelio nuotraukų autorius Vytautas Kaziela, korektorė Regina Katinaitė-Lumpickienė.

Išleido UAB "Kamonada", spausdino UAB "Utenos spaustuvė".

Knygos leidimą parėmė Utenos rajono savivaldybė. 2011

M.Stundžia "Ant paskutinės pakopos" 2011Poeto, žurnalisto, ilgalaikio Utenos literatų klubo „Verdenė" pirmininko Mindaugo Stundžios rinktinė „Ant paskutinės pakopos" - poezija suaugusiems ir vaikams, prisiminimai apie sutiktus rašytojus, kūrybinę, profesinę veiklą.

Iliustracijoms panaudotos Vidos Navikienės nuotraukos.

Leidykla „Indra". 2011. 

 
 
Stanislova Stašauskaitė „Vis tiek mokytoja nebūsi..."Utenoje gyvenanti žymi biologijos mokslų daktarė, profesorė, Lietuvos augalų fiziologų draugijos narė Stanislova Stašauskaitė išleido atsiminimų knygą „Vis tiek mokytoja nebūsi..." (Vilnius, 2011, 255 p.) Nuotraukomis ir piešiniais iliustruotoje knygoje pasakojama apie Radviliškio krašto žinomus šviesuolius, gimtinę, čia gyvenusius ir senolių tradicijas puoselėjusius žmones. Pavardžių rodyklėje nurodyta apie du šimtus knygoje minimų asmenybių, kurias profesorė S. Stašauskaitė subūrė, įamžino savo atsiminimų knygoje, piešdama įvairiuose laikmečiuose, situacijose, atrasdama itin subtilias, tačiau daug pasakančias detales ar charakterio savybes.
eginos Katinaitės-Lumpickienės poezijos knyga „Žemėje, sakei"Uteniškės poetės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės Reginos Katinaitės-Lumpickienės poezijos knyga „Žemėje, sakei". Ir šioje eilėraščių knygoje autorė lieka ištikima sau - asketiška forma, taupi detalė. Ir didelio pasaulio paieškos kamerinėje erdvėje. 2011
 
 
 
 
 
 
 
 Antanas Gasperaitis „Rykščių raudos Utenos dvaruos"Knygoje publikuojama kelis dešimtmečius kruopščiai rinkta vertinga ir iki šiol niekur neskelbta medžiaga apie Utenos krašte gyvenusių dvarininkų šeimas, kurių genealogija siekia senąsias lietuvių, lenkų, rusų ir kitų tautų gimines, šiandien virto knyga „Rykščių raudos Utenos dvaruos". Knygos leidybą iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas. Šiame leidinyje pateikiama daug žinių apie XVIII-XX a. pradžios valstiečio ūkį, kaimo bendruomenę, žemėvaldą, valstiečių ir dvarininkų santykius. A. Gasperaitis teigia: „Šios knygos tikslas - parodyti ne blizgančius dvarų pastatus, jų parkus, o dvarų savininkų, administratorių, tijūnų santykius su savo baudžiauninkais, jų elgesį. Svarbiausi šiuose pasakojimuose yra žmonės, todėl čia kai kas imta iš senųjų pasakotojų lūpų, ne tik iš rašytinių šaltinių." Leidykla „Utenos Indra" 2011.
Regina Guntulytė. "Pora vienam vakarui"Novelės ir apysakos. 262 psl. Redaktorė Lionė Mingailienė, korektorė Kristina Klimienė, viršelį ir knygą maketavo Jolanta Bražėnienė. Viršeliui panaudotas Antano Sutkaus nuotraukos fragmentas. Leido ir spausdino UAB „Utenos Indra". 2011 m.
„Pora vienam vakarui" – antroji uteniškės Reginos Guntulytės – Rutkauskienės knyga. (Pirmoji – „Pavėlavęs laiškas", išleista 2010 metais, palankiai vertinama skaitytojų). Knyga sudaryta iš 2002 – 2010 metais parašytų novelių ir apysakų. Jose gvildenami žmonių tarpusavio santykiai meilės, ištikimybės, jausmų grožio, išdavystės ir abejingumo aspektai, psichologiniai poelgių motyvai. Mėgstantys trumpus kūrinius knygoje ras 10 novelių, o besidomintys ilgesnėmis gyvenimo istorijomis taip pat neliks nuskriausti. Jiems skirtos dvi apysakos: „Kelionės romanas" ir „Pora vienam vakarui".

Aldona Dervinytė-Pelanienė. „Paslėpta laimė"Antroji Utenos literatų klubo „Verdenė" narės Aldonos Dervinytė-Pelanienės eilėraščių knyga „Paslėpta laimė". Utenos spaustuvė, 2011.

(„Prie šulinio“ – pirmoji Aldonos Dervinytės-Pelanienės poezijos knyga, išleista 2004 m.). Savo poeziją autorė apibūdina kaip poreikį pasaulėjautos išraiškai, gyvenimo tapybą poezijos kalba, nuoširdžius, atvirus pojūčius minorinių ar optimistinių nuotaikų kaitai.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt