Vytauto Kazielos poezijos knyga „MŪSŲ VIENATVĖS PRIEBLANDA". Knygos leidimą parėmė Utenos rajono savivaldybė. Tai jau septintoji Vytauto Kazielos kūrybos knyga. 2008 m.

Juodi paukščiai skrido įstrižai. D.Čepukas. 2008 m.„JUODI PAUKŠČIAI SKRIDO ISTRIŽAI". Autorius Donatas Čepukas. Sakmė apie XX amžiaus penktojo dešimtmečio pradžioje žmones prislėgusius įvykius, parašyta nesiekiant platesnio to laikmečio apibendrinimo.

Grafika dailininkės Laimos Kriukelienės.

Išleido ir spausdino UAB „Petro ofsetas". 2008 m.

 

Suartėjimai. 2008 m. D.Čepukas„SUARTĖJIMAI". Autorius Donatas Čepukas šioje knygoje tęsia pasakojimą , pradėtą knygoje „Europa - nebaigtas reikalas" apie Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus oficialius ir darbo vizitus į užsienio šalis.

Knyga iliustruota Džojos Gundos Barysaitės ir Donato Čepuko nuotraukomis.

Leido Valstybės žinios". 2008 m.

Leidinys „ŽODŽIAI PROFESOREI", skirtas habilituotai edukologijos mokslų daktarei, Latvijos habilituotai mokslų daktarei, profesorei Elenai Šapokienei.

Leidinio sudarytoja - Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūos skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, redaktorius Stepas Eitminavičius.

Lėšos lediniui skirtos iš Utenos rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos specialiosios programos.

Birželio sodai 2008Tarptautinės poezijos šventės „...ir saulas diementas žėruos..." (A.Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas BIRŽELIO SODAI'08". Redaktorius ir sudarytojas Vytautas Kaziela, korektorė Regina Katinaitė-Lumpickienė, viršelio dailininkė - Ramunė Ulevičienė.

 
 

Leidinio rėmėjai: LR Kultūros ministerija, Utenos apskrities viršininko administracija, Utenos rajono savivaldybė. 2008 m.

placiasakis azuolas 2008„Plačiašakis ąžuolas“.
Atsiminimai apie Rapolą Šaltenį.
2008 m.

Sudarytojas ir redaktorius Romualdas Valančiūnas.
Dailininkas ir maketuotojas Andrius Surgailis.
Knyga išleista Utenos rajono savivaldybės ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšomis.

 

 

 

Vargonininkai ir vargonai Utenos krašte. 2008Leidinys apie Utenos krašto vargonininkus ir vargonus „VARGONININKAI IR VARGONAI UTENOS KRAŠTE".

Knygos sudarytojos Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita MAckevičienė ir ir Informacinių technologijų skyriaus vedėja Jovita Žiukelienė.

Spausdino UAB Utenos spaustuvė". 2008 m.

UTENOS APYLINKĖS. MIESTELIAI. GYVENVIETĖS. KAIMAIAdolfo Sinkevičiaus fotografijų knyga „UTENOS APYLINKĖS. MIESTELIAI. GYVENVIETĖS. KAIMAI".

Tekstas Lolitos Kamiskienės, meninė redaktorė Vida Navikienė, redaktorė Eglė Jaroševičienė.

Spausdino UAB Utenos Indra".

Knyga išleista Utenos rajono savivaldybės lėšomis.

 

I.Kepalaitė. PaūturakimPirmoji Ingridos Kepalaitės kūrybos knyga uteniškių tarme „Paūturakim".

Knyga iliustruota autorės nuotraukomis. 2008 m.

 

Tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės knyga „MOKOMĖS KARPYTI". (Spaustuvė Utenos Indra" ). Knygoje menininkė dalinasi teorine ir praktine patirtimi, karpinių kūrimo metodika, sukaupta daug metų mokant karpinių meno vaikus, moksleivius, suaugusius. Knygą autorė skiria visų amžiaus grupių skaitytojams, besidomintiems liaudies menu ir kiekvienam, norinčiam išmokti karpinių technikos.

Knyga apie Utenos apylinkių partizanus „ŽADĖJOM LAISVĘ TAU PARNEŠTI". Knygoje yra 60 Žmonių -partizanų, ryšininkų, rėmėjų - atsiminimai apie baisius pokario metus. Atsiminimuose aprašomi Daugailių, Kuktiškių, Leliūnų, Saldutiškio, Sudeikių. Tauragnų, Utenos, Užpalių ir Vyžuonų apylinkių įvykiai, papildyti Lietuvos ypatingojo archyvo (KGB) dokumentais ir 76 nuotraukomis. Knygoje yra nemažai medžiagos apie 1947 metų Utenos gimnazistų bylą , pirmą kartą pateiktas Utenos apylinkių partizanų ryšininkų ir rėmėjų są rašas, kuriame 852 žmonės. Knygos rengėjas Balys JUODZEVIČIUS. Spausdino UAB Utenos spaustuvė".

"DAUGAILIŲ KRAŠTAS IR JO ŽMONĖS" 2008 m.Kraštotyrinė knyga „DAUGAILIŲ KRAŠTAS IR JO ŽMONĖS", kurioje apžvelgiama krašto istorija, tautosaka, pasakojama apie įžymius Daugailių žemės žmones.

Knygos sudarytojai: Rita Jurkevičienė ir Rimgaudas Mališauskas.

Iš viso rengiant knygą dirbo 53 žmonės.

Spausdino UAB „Utenos Indra".

Knygos leidimą rėmė Utenos rajono savivaldybė. 2008 m.

Raimondo Garsono parengta knyga „UTENOS KRAŠTO MUZIKANTAI", skirta įamžinti ir pagerbti XX amžiuje Utenos apylinkėse grojusiems ir XXI amžiuje tebegrojantiems muzikantams. Knygoje aprašomi muzikavimo stiliai ir tradicijos, ji gausiai iliustruota fotografijomis, pateikta 30 iŠ dabartinių muzikantų iššifruotų kūrinių, pagrotų ryškiu Utenos krašto liaudiško muzikavimo stiliumi. Leidinį finansavo LR Kultūros ministerija. 2008 m.

Genovaitė Šnurova "Visiškai atvirai"„VISIŠKAI ATVIRAI" - antroji knyga, pasakojanti apie Utenos rajono seniūnijos teritorijoje gyvenusius ir tebegyvenančius žmones, garsias asmenybes, įvairius XX a. įvykius, žmonių nuotaikas, politines nuostatas". Knygos autorė – Genovaitė Šnurova, projekto vadovas - Utenos seniūnijos seniūnas Algirdas Žukas.

Knyga išleista LR seimo narės Mildos Petrauskienės lėšomis.

Spausdino UAB Utenos spaustuvė". 2008 m.

 

Iš dainingosios Aukštaitijos. 2008m.Atsiminimų (Algimanto Baltakio, Felikso Jakubausko, Petro Panavo, Vytauto Kazielos, Jono Belopetravičiaus, Jono Šožinio, Mindaugo Stundžios) apie Antaną Miškinį knyga „IŠ DAININGOSIOS AUKŠTAITIJOS".

Redaktorius ir sudarytojas Vytautas Kaziela.

Korektorė Regina Katinaitė-Lumpickienė. Viršelis Ramunės Ulevičienės.

Leidykla Kamonada". Spausdino UAB Utenos spaustuvė.

Leidinio rėmėjas - Utenos rajono savivaldybė. 2008 m.

Gyvenimo takeliai. 2008 m.Nijolės Burokaitės-Aršvilienės poezijos knyga „GYVENIMO TAKELIAI".

Knyga iliustruota autorės piešiniais ir tapybos darbais.

Leido ir spausdino UAB Utenos Indra". 2008 m.

 

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt