2016 01 18 AdikliaiTautodailininkų kūrybos knyga „Genovaitė Adiklienė Tapyba ir Kazimieras Adiklis Keramika". 
Tautodailininkų šeimos kūrybinis albumas - tai ilgai brandinta ir laukta knyga, kurioje - 160 autorių darbų nuotraukų. Darbus recenzavo dailės mokytoja, ekspertė, menotyrininkė, tapytojaDalia Puodžiukienė, fotografavo Tomas Dinda.
Knygos remėjai: Utenos rajono savivaldybė, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, fotografas Tomas Dinda. Leido ir spausdino Utenos spaustuvė. 2015 m.

 

VERINYS TEVISKEI 2015Aukštaitijos etnografiniam Utenos kraštui skirtą albumą „Vėrinys tėviškei“ sukūrė tautodailininkė tapytoja, Utenos meno ir kultūros premijos laureatė Alvyra Skurkytė-Žemaitienė ir penkiasdešimt šeši šio krašto rašytojai, literatai. Leidinį redagavo lituanistas, rašytojas, Utenos meno ir kultūros premijos laureatas Stepas Eitminavičius. Peizažus spaudai parengė fotografas Ramūnas Misiūnas, tekstus į anglų kalbą išvertė poetė, vertėja Eglė Kirilauskaitė. Albumo leidybos darbais rūpinosi UAB „Kodilitas“ vadovas Valdas Šmergelis. Leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybė iš kultūrinės veiklos finansavimo programos lėšų ir UAB „Duventa“. 2015 m.

V.Kaziela Vieta ir kiti nutylejimai 2015Eilėraščių knyga „Vieta ir kiti nutylėjimai". Redaktorius Viktoras Rudžianskas. Leidykla: Kauko laiptai, 2015 m.

Ši Vytauto Kazielos eilėraščių knyga pernelyg nenutolsta nuo ankstesnių jo rinkinių, tik įgauna ryškesnio filosofinio skambesio – įsivyrauja mirties, atsisveikinimo, žiemos motyvai, tačiau niūri nuotaika nėra dominuojanti, greičiau atvirkščiai – eilėraščiai dvelkia išminties dvasia.

 

 

Etnografiniu kaimu slepiniai 2015Knyga „Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slėpiniai"  parengta, įgyvendinant Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijos projektą „Rytų Aukštaitijos regiono Utenos krašto etnografiniai kaimai. II etapas“. Leidinio sudarytoja – Zita Mackevičienė. Atsiminimus apie Strazdų, Šuminų, Vaišnoriškės, Varniškės, Šiaudiniškio kaimus užrašė: Danguolė Grabauskienė, Bronislava Juknevičienė, Nijolė Šuminienė

Leido UAB „V3 studija“, 2015 m.

O Rastenienes 2015Tai paskutinė Onos Rastenienės (1936 - 2015) eilėraščių knyga „Kol krūtinėj ugnelė gyva“. Iliustravo dukra dailininkė Mingailė Šmergelienė. Išleido leidykla „Utenos Indra“. 2015 m.

Knygos leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino fondas.


Eilėraščių knygoje Ona Rastenienė trumpai papasakojo apie savo gyvenimo, veiklos kryptis, siekius, potyrius. Autorės mintys, kūryba, knyga nėra skiriama sau pačiai. Dauguma eilėraščių skirti tėvui, motinai, vaikams, artimiesiems, tėviškei, gimtinei, Utenai, įvairioms šventėms, progoms... Jai svarbiausia - nuoširdi aplinka, žmonių gerumas, jaukumas...

Regina Stakėnienė

V.Varneckas Bryde zvaigzdziu lietujeKultūros darbuotojas, režisierius, literatas, Utenos literatų klubo „Verdenė narys, Tauragnų krašto garbės pilietis Vygantas Varneckas išleido eilėraščių knygą „Brydė žvaigždžių lietuje“. Tai pirmoji jo knyga, brandinta daugiau kaip pusę šimtmečio. Knygą sudarė pats autorius, sudėliodamas į penkis skyrius, atspindinčius jo gyvenimo ir kūrybinės veiklos metus. Leidinį redagavo rašytoja, kultūros darbuotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, iliustravo taip pat kultūros darbuotoja, dalininkė Vida Navikienė (knygos iliustracijos >>>), maketą kūrė ir leidyba rūpinosi Valdas Šmergelis. Knygos „Brydė žvaigždžių lietuje“ leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybės mero Alvydo Katino fondas bei UAB „Vainėda“.

2015 m. 

R Guntulyte Labas ir sudie 2015 Regina Guntulytė Rutkauskienė. „Labas ir sudie". Romanas.
Loretos gyvenime -- vien juodos dienos: ištekėjusi už nemylimo vyro, anksti netekusi motinos ir pagimdžiusi neįgalų sūnų, ji užsidarė savo bėdų rate. Po sūnaus mirties sušlubavo ir jos pačios sveikata. Trisdešimt penkerių metų moteris vis dažniau atsiduria ligoninėje. Ją gydantis gydytojas stebėtinai panašus į jos pirmąją meilę - dėstytoją Aivarą, kurį dažnai prisimena su šviesiu jauduliu. Kaip susiklostys Loretos gyvenimas toliau? Kokie džiaugsmai ar išbandymai laukia ateityje?

Redaktorė Birutė Nenėnienė. Tiražas 200 egz. 278 p. Leido ir spausdino UAB „Utenos Indra". 2015.

2015A.ZukoKnygoje „Paprasto gyvenimo istorija" pasakojama apie Anykščių rajono Remeikių krašto žmones, Gurskų giminę, autoriaus išgyvenimus vaikystės ir jaunystės metais, studijas, šeimą, darbinės biografijos pradžią. Didelė dalis knygos skirta Biliakiemlo kolūkiui: jo raidai, žmonėms, mylėjusiems žemę, pagalbinėms ūkio šakoms ir kt.
Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.
Redaktorė Genovaitė Šnurova. Korektorė Danguolė Šatkauskienė.
2015. Tiražas 200 egz. 258 p. Leido ir spausdino Utenos spaustuvė.

Bėgant metams, keičiantis santvarkoms aš visuomet buvau ir būsiu su kaimo žmonėmis, kurie kūrė ir kuria, dirbo ir dirba, gražino ir gražina mūsų kraštą, kurie, negailėdami savęs, atidavė jėgas ir sugebėjimus Lietuvai.
Didžiausia pagarba jiems, nebėgusiems iš kaimo, neieškojusiems lengvesnės duonos kąsnio, didesnio uždarbio.

Algirdas Žukas

2015 04 24 Aukstaitiska elegija GuntulyteRegina Guntulytė. „Aukštaitiška elegija". Romanas.
Knygos autorė apie kūrinį:
„Apie su ginklu rankose už Lietuvą kovojusius ir aukojusius savo gyvybes Lietuvos gyventojus parašyta daug knygų. Ši yra kitokia. Tai pasakojimas apie jau išėjusių į Amžinybę paprastų Aukštaitijos kaimiečių gyvenimą ir jų tylią kasdienę beginklę kovą už save ir savo vaikų išlikimą.
Romane aprašyti žmonės ir dramatiški jų gyvenimo vingiai - ne fantazijos vaisius. Tai autentiška trijų šeimų bei jų artimųjų gyvenimo istorija, kurią autorei trumpai papasakojo viena iš šeimų palikuonių. Pagrindiniai romano veikėjai turi prototipus ir yra realių įvykių dalyviai, perėję prieškarį ir karą, kolektyvizaciją, tremtį ir lagerius. Jie savo gyvenime patyrė meilę ir nusivylimą, ištikimybę ir išdavystę, išbandymą smurtu, badu ir patyčiomis. Romane aprašyti žmonės - aukštaičiai, todėl dialogai pateikiami jų tarme (Dusetų krašto potarme), kurią girdėjo ir kuria kalbėjo pati autorė.
Kūrinys nepretenduoja į tikslų istorinių įvykių aprašymą. Jie - tik fonas, padedantis įtaigiau atskleisti herojų charakterius, jausmus, jų tarpusavio santykius, parodyti, kaip išoriniai veiksniai kartais kardinaliai keičia žmonių gyvenimus, jų poelgius ir vertybes. Pagrindiniai knygos veikėjai klumpa po Likimo kirčiais ir vėl keliasi, pasiryžę ir toliau grumtis už savo šeimos, o kartu - ir Lietuvos ateitį."

Utenos spaustuvė. 2015

UTENA. Miesto spalvosVida Navikienė, Adolfas Sinkevičius, Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė. Fotoalbumas „Miesto spalvos. UTENA. Colours of the city“ pasakoja apie vieną seniausių Rytų Aukštaitijos miestų – Uteną. Šioje knygoje sudėta gausiai nuotraukomis iliustruota Utenos kūrimosi istorija, miesto plėtra, pirmosios didžiausios įmonės, naujausi miesto pasiekimai, žymiausi šį kraštą garsinantys žmonės, kultūriniai, sporto renginiai ir gamtos vaizdai.
Fotoalbumo redaktorė Vida Navikienė, fotografas Adolfas Sinkevičius, tekstų autorės: Rūta Jonuškienė ir Vida Navikienė. Visi tekstai pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis.Utenos Indra 2015.

katinas vaik to vienas virselis 800x600Alvydas Katinas. „Vaikšto vienas". – V.: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.

 

 

 

 

 

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt