2015A.ZukoKnygoje „Paprasto gyvenimo istorija" pasakojama apie Anykščių rajono Remeikių krašto žmones, Gurskų giminę, autoriaus išgyvenimus vaikystės ir jaunystės metais, studijas, šeimą, darbinės biografijos pradžią. Didelė dalis knygos skirta Biliakiemlo kolūkiui: jo raidai, žmonėms, mylėjusiems žemę, pagalbinėms ūkio šakoms ir kt.
Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis.
Redaktorė Genovaitė Šnurova. Korektorė Danguolė Šatkauskienė.
2015. Tiražas 200 egz. 258 p. Leido ir spausdino Utenos spaustuvė.

Bėgant metams, keičiantis santvarkoms aš visuomet buvau ir būsiu su kaimo žmonėmis, kurie kūrė ir kuria, dirbo ir dirba, gražino ir gražina mūsų kraštą, kurie, negailėdami savęs, atidavė jėgas ir sugebėjimus Lietuvai.
Didžiausia pagarba jiems, nebėgusiems iš kaimo, neieškojusiems lengvesnės duonos kąsnio, didesnio uždarbio.

Algirdas Žukas

2022 05 27 dirbtuves1

Paragauk sulos

Kino namai logo

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt