Etnografiniu kaimu slepiniai 2015Knyga „Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slėpiniai"  parengta, įgyvendinant Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijos projektą „Rytų Aukštaitijos regiono Utenos krašto etnografiniai kaimai. II etapas“. Leidinio sudarytoja – Zita Mackevičienė. Atsiminimus apie Strazdų, Šuminų, Vaišnoriškės, Varniškės, Šiaudiniškio kaimus užrašė: Danguolė Grabauskienė, Bronislava Juknevičienė, Nijolė Šuminienė

Leido UAB „V3 studija“, 2015 m.

Kažna kur ambrija šuniokas. Par Baluošą ežerų nusritančiu aidu garsiausiai muroja paskutinę likus Šuminų kaimą gaspadorių Nastutes ir Vytautą Kurmių Žaloji, nesuprasdama kal da lig pavakaręs niekas jas nama neveda. Gražiausiu perkusiniu muziku bumbsi abaliokai Varniškių girininkes Janinas Krugiškytes sadelį, a Strazduos sulėkį vaikai ir gimines paskutines bulbelas baigia nusrinktę iš smelėtą kaimą dirvanioką. Vaišnoriškes pamiškėm čeža grybautajų tuntai, tysia kašelas pilnas baravykų, raudanykių, lepšiokų... Šiaudiniškį Janiuka Bivainia bityni paskutiniai darbai bitelas ruošiunt žiemai – visur da pilna gyvybes, juda, kruta – sakytum sustojusiam laiki – pačioj gražiausiaj Letuvas vetelai – Tauragnų seniūnijas etnagrafinias kaimas. A dungum, gražiausias lakia paukščių virtines ieškodamas šilmas ir žymėdamas paskutiniu klyksmu kelių namą.
Gražias iniciatyvas ėmes Tauragnų bendruomenę su sava žmanėm, katre ažrašę, nufatagrafavą, arkyvas palundžiaja ir venon knygan sudėja kas da likį prisminimąs, kas da taip širdžiai miela, a akiai šit gražu šičia visais metų
čėsais... Šilčiausias ir dūšingiausias dėkavojimas šitiem žmanėm – Tauragnų seniūnui Alvydui Danauskui – didžiausiam Rytų Aukštaitijas kraštą patrijotui, gamtas vaikui, paskui savi ir sūnus ąžaliokus patraukusiam, ir bendruomenį su aktyviųjų pirmininki Danguti Grabauskieni telkiuntį, daug gražių pasakajimų ir prisminimų apie Šuminus ažrašę Šuminų kaimą marti, Tauragnų bibliatekininkę Nijolę Šuminenę, vietinę tauragniškę, muziejininkę Branytę Juknevičenę. Dėkui sakau ir pateikėjam, pasakatajam, katre šit gražiai apie savą tėviškį papasakaja, gryčian inslaidę, nuotraukų padavę, a da ir arbotu pamylėją.
Gera, kad prę knygas prisdėją ir mūs kraštą etnalogę Gražiną Kadžytę, ana parašę gražų invadinį straipsnelį ape Rytų Aukštaitijas Utenas kraštą etnagrafinius kaimus, anų žmones, buitį ir gyvenimų slėpinius in Baluošą ežerą kruntų, Būkas pakruntęs, Varniškių ir Šiaudiniškių kalvelių.
Ačiū V3 studijas ir laidyklas kalektyvų žmanėm taip gražiai sudeliojusiem ir knygų išlaidusiem, ačiū Letuvas kultūras tarybai skyrusiai
pinigėlių šitas knygas surinkimui ir išlaidimui. 

A jum meliausi skaitytajai linkiu raste gražių minučių vartutnt ir skaitunt šitų knygų.
Prajektą vadove Zita Mackevičene

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt