2017 02 Laisves kovuKnyga „Laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietos Utenos krašte". Sudarytojai Balys Juodzevičius ir Zita Mackevičienė. Knygoje pateikiama informacija apie Utenos krašto partizanų, laisvės kovų dalyvių žūties ir palaidojimo vietas Utenos rajone. Projekto rėmėjas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija. Tiražas 300 egz. UAB „Utenos Indra". 2016 m.

 

 

 

2016 Atokios stotysLietuvos perferijose ir emigracijoje gyvenančių lietuvių poezijos almanachas „Atokios stotys 2016" MMXVI.
Šiame almanache publikuojama poetų  Dianos Paklonskaitės (Airija), Justo Jasėno, Aldonos Elenos Puišytės, Vytauto Kazielos, Reginos Katinaitės-Lumpickienės, Sigito Birgelio, Lidijos Šimkutės, Roberto Keturakio, Irenos Petrauskaitės, Mindaugo Švėgždos, Edmundo Janušaičio, Stepo Eitminavičiaus, Viktoro Gulbino, Mariaus Glinsko, Algio Jakšto, Eugenijos Liumaitės, Genovaitės Lukšaitės, Rimos Petrilevičienės, Renatos Kuršytės, Onos Mikalauskienės-Kubiliūtės, Petro Panavo, Sniežanos Ruseckienės, Alvydo Katino, Skaidriaus Kandratavičiaus, Gintauto Dabrišiaus eilės.
Sudarė Vytautas Kazela, korektorė Regina Katinaitė-Lumpickienė. Leido „Kamonada", Utena 2016.

Man svarbu, kad Atokiose stotyse esanti kūryba - tikėjimo ir vilties švytėjimo apgaubta.
Čia slypi stebuklai (ne tik kūrybos), kurie, regis, paprasti, kasdieniški ir žemiškai nežemiški.
Šiandien, kada vis dažniau pasaulyje siautėja tamsa ir vis dažniau išgirstame beviltiškumo riksmus, tokia viltis mūsų jutimams ir mintims yra vienitelis išganymas.

Robertas Keturakis

2016 Karpiniai Kaledoms2016 m. lapkričio mėnesį dienos šviesą išvydo Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės knyga „Karpiniai Kalėdoms“. Tai puošnus, gausiai iliustruotas leidinys, pristatantis karpinių pritaikymo galimybes Šv. Kalėdų šventėms. Autorė dalinasi savo kūrybinėmis idėjomis, pasiremdama daugiametės kūrybos ir edukacijų patirtimi. 

Leido 3V Studija. Kaunas

 

Regina Guntulyte Laikas nesustoja 2016Regina Guntulytė. „Laikas nesustoja“, romanas (baigiamoji trilogijos „Naktinis ekspresas“ ir „Už posūkio“ dalis). 314 p. Leido ir spausdino Utenos spaustuvė.
Per visą romaną raudona gija eina jaunos moters Rasos, jos sūnaus Geniuko ir jiems artimų žmonių gyvenimo istorija. Susidūrusios su skaudžiais likimo kirčiais, melu ir veidmainyste dūžta pagrindinių romano veikėjų viltys. Tačiau gyvenimas nestovi vietoje – kiekvienas ieško priimtinos išeities iš susidariusios situacijos. Užgrūdinta likimo smūgių Rasa nepalūžta, išlieka ori ir sąžininga prieš save ir artimus žmones.

Zukas 2knyga 2016Algirdas Žukas knygoje „Paprasto gyvenimo istorija. Antra knyga"  pasakoja apie savo gyvenimo kelią: darbą atkurtoje Utenos apskrities administracijoje, tuometinėje Utenos žemės ūkio ir maisto pramonės mokykloje bei daugiau kaip dešimties metų laikotarpį, dirbant Utenos seniūnijos seniūnu. Pasakojimas gausiai iliustruotas nuotraukomis. Redaktorė Genovaitė Šnurova, korektorė Birutė Siaurusaitienė. 2016.

 

 

 

 

D Cepukas Smilgu varpeliaiDonatas Čepukas „Smilgų varpeliai". Novelė. Utenos Indra,2016 m.

 

 

 

 

 

Moris 2016 SkomskieneReginos Steponavičiūtės-Skomskienės poezijos knyga „Moris".

„Nuostabus ir nepamirštamas jausmas, kai išsipildo svajonės... Moris – viena gražiausių išsipildžiusių svajonių, apie kurią norėjosi papasakoti. Taip ir atsirado knyga apie žirgą, vardu Moris. Ir ne tik apie jį – apie žirgus ir žmones, sutiktus nuo vaikystės dienų. Apie mano tėvų ir senelių gimtąjį kraštą: Šlepečių, Vajasiškio, Juknėnų, Užpalių, Sudeikių apylinkes. Apie žmogaus ir gamtos ryšį, apie šeimos kartų perduodamas vertybes, apie džiaugsmą, gėrį, atsakomybę ir rūpestį dėl esančių šalia...“

Regina Steponavičiūtė – Skomskienė

2016 R.Guntulyte bangu musai rimstantAutobiografinis Reginos Guntulytės romanas „Bangų mūšai rimstant“ (apysakos „Bangų mūša“ tęsinys). Penkiolikmetė Rima ir dvejais metais vyresnė jos draugė Birutė iš atokaus Sibiro kaimo išvažiuoja mokytis į Rytų Sibiro centrą Irkutską. Kaip seksis mergaitėms dideliame mieste, kuriame nėra nė vieno pažįstamo žmogaus? Kaip jos susiras pastogę, sugebės tvarkyti savo gyvenimą be artimųjų?
Baigus technikumą Rimos ir Birutės keliai išsiskyrė. Birutė gavo paskyrimą dirbti Šiaurėje, o Rima su kita drauge Maryte išvyko dirbti į Usojės miestą. Apie tai, kaip klostysis mergaičių likimai, kokie džiaugsmai ir nusivylimai laukia darbe, perskaitysite šioje autobiografinėje apysakoje.

Utenos spaustuvė, 2016. – 246 p.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt