SUKŪRĖM LIETUVĄ...

Sukūrėm Lietuvą. Iš rausvo molio, gelsvo žvyro.
Iš bėgančio vandens, iš girių žalumos.
Sukūrėm - kaip visi pasaulyje - Tėvynę.
Sukūrę dar pridėjom tolumos.

Melsvos, trapios - sekmadieninio ūko.
Išmokom rugį, miežį, apynį augint.
Išskyrus duoną, nieko lyg netrūko.
Ir buvo ką mylėt, ir buvo ką jau gint.

Ir gynėme. Ir gynėsi nuo mūsų.
Ir meldėmės stabams. Saviems ir svetimiems.
Ir per stebuklą išvengėm likimo prūsų,
Galvom į vakarus sugulusių, kad liktume gyvent ---

Susmego pilkapiai į žemę, samanom apaugo.
Muziejuos vyžos-jau egzotika kilni.
Vietovardžių melodijas storiausios knygos saugo.
Ir stebimės savim, jau rodomais kine.

Ir sunkiai jau save beatpažįstam:
Tokie protingi, gražūs. Ar linksmai kvaili.
Ir kančiomis kartų, ir kryžkelėm jaunystės
Savosios - patikėti vos gali.

Aplipo miestais paupės ir kalvos.
Ir dairomės mašinose - lyg protėviai balne.
Vikrieji bando persiverst per galvas
Ir vis šnairuoja: mato kas ar ne?

Didžiuojamės keliais ir našumu arimų.
Ir ieškome savęs. Dainoj ar pirkiniuos.
Iš laikraščių kasdien apčiuopti bandom ribą
Tarp gėrio ir sotumo pilkumos.

Apčiuopsime. Apmąstę viską ir širdim pasvėrę.
Nors kartais daug lengviau dainuoti nei mąstyt.
Nors kartais daug sunkiau išrauti iš širdies godumo svėrę
Negu išlikt žemėlapio judriausiam pakrašty.

Kaip jau bebūtų - iš kančių ir molio,
Iš girių žalumos, iš baimės nebūties,
Iš laikmečio spalvų, neprieitų dar tolių,
Sekmadienio dainų, kasdieniškos buities.

Sukūrėm Lietuvą. Ir mes jau Lietuva.
Kokie mes būsime - tokia bus Lietuva -----------

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt