2013 m. spalio 12 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatyta garsaus Lietuvos kryždirbio, 2010 metų „Aukso vainiko" laureato, šviesios atminties tautodailininko Prano Kaziūno mažosios skulptūros paroda. Parodos stenduose pateikta informacija ir apie monumentaliusi meistro darbus – kryžius ir stogastulpius. Parodos pristatyme dalyvavo LR Kultūros ministerijos regionų skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, kuri labai šiltai kalbėjo apie jau Amžinybėn iškeliavusio meistro palikimą, jo asmenį ir kryždirbystės fenomeną Lietuvoje. Apie meistro kūrybinį palikimą kalbėjo etnologė Lina Bukauskienė, ukmergiškis medžio drožėjas Rimantas Zinkevičius, kuris Prano Kaziūno žmonai perdavė iš Birštono, 25-ųjų „Atminties tako" metinių parvežtą medalį, skirtą Pranui Kaziūnui.

(„Atminties takas" - medžio skulptūrų ansamblis Birštone, skirtas trėmimų ir okupacijos netekčių atminimui, kuriame 1988 m. kartu su kitais tautodailininkais, šviesios atminties Pranas Kaziūnas pastatė ąžuolo koplytstulpį „Lietuva, už visas tavo kančias").
Šiemet iš Kultūros ministerijos buvo gautas finansavimas fotoalbumo „Kryždirbys Pranas Kaziūnas" leidybai. Su didele širdgėla apie netektį kalbėjo leidyklos „V3 studija" atstovė Jureta Valentinienė, kuri dar gyvam meistrui esant su juo bendravo ir fotografavo jo darbus, išsibarsčiusius po visą Lietuvą.
Daug šiltų žodžių apie buvusį Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" narį pasakė šio klubo pirmininkė Zita Indriūnienė.
Žmona Genutė - tikra meistro dešinioji ranka – kartu gyvenimą keliavusi su juo, padėjusi ne tik jo buityje, bet kartu dirbusi ir kūrybiniame procese – statant, dažant ir restauruojant kryžius, koplytstulpius, rekonstruojant Vestuvių kalną Utenoje, A. ir M. Miškinių etnografinę-literatūrinę sodybą, visiems nuoširdžiai padėkojo už dalyvavimą parodos pristatyme, už bendrystę ir užuojautą didžiulės ir netikėtos netekties valandą.
Renginį vedė Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt