Įgyvendinant tarptautinį projektą „Darnaus bendradar­biavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos" 2012 m. lapkričio 25 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko chorų festivalis „Dainų tiltas", skirtas Šv. Cecilijai, chorų glo­bėjai, pagerbti. Festivalį pradėjo Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansam­blio „Vieversa" šokėjų pa­sirodymas. Sveikinimo žodį tarė Utenos Dievo Apvaizdos klebonas kun. Henrikas Kal­pokas, projekto vadovė Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Latvijos Preilių muzikos ir menų mokyklos direktorius Alberts Vucans, Utenos ra­jono savivaldybės adminis­tracijos Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė ir vyr. specialistė Zita Macke­vičienė.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt