Petras Markevicius2012 m. gegužės 23 – birželio 16 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama kunigo Petro Markevičiaus kūrybos paroda, skirta kunigo, poeto ir dailininko 100-osioms gimimo metinėms. Parodos pristatymas įvyko gegužės 30 d., minint garbaus kunigo, ilgamečio Biliakiemio parapijos klebono, Utenos „Strazdelio" gimtadienį. Ekspozicijoje daugybė kunigo tapytų paveikslų, poezijos sąsiuvinių, knygų, albumų... Parodoje, pristatančioje didžiulį kunigo kūrybos palikimą, dalyvavo jo dukterėčios Danguolė Jonaitienė ir Regina Merkienė, kurios pasidalijo prisiminimais, parodė kokį atminimą yra sukaupusios apie kunigo gyvenimą, kūrybą, tarnystę Dievui ir žmonėms. Prisiminimais taip pat dalijosi ir gražių žodžių negailėjo Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios monsinjoras kunigas Petras Baltuška, Lietuvos rašytojų sąjungos narys poetas Petras Panavas, Utenos krašto garbės pilietis dailininkas, pedagogas Vytautas Petronis, buvęs Utenos seniūnijos seniūnas Algirdas Žukas, kiti garbūs parodos svečiai.

Petras Markevičius gimė 1912 metais gegužės 30 dieną Utenoje, gausioje 12 vaikų šeimoje. Tėvas buvo amatininkas, dalyvavo I pasauliniame kare. Nuo 1915 metų šeima gyveno Maskvoje, o po karo grįžo į savo namus Daržų gatvėje. P. Markevičius 1924 metais baigė pradžios mokyklą, o 1933 metais - gimnaziją. 1938 metais birželio 11 dieną buvo įšventintas kunigu. Seminarijoje buvo davęs blaivybės įžadus ir visą gyvenimą jų ne tik pats laikėsi, bet ir kitus drausmindavo.

Vikaravo Pumpėnuose, Vabalninke. Klebonavo Daunoriuose, Upytėje, Anciškyje, Dambravoje, o nuo 1964 metų iki pat mirties, 1987 metų balandžio 25 dienos Biliakiemyje. Nutapė per 400 paveikslų. Paliko šimtus rankraščių, kuriuose - eilėraščiai, poemos, dramos, tautosakos rinkiniai.
Savo kasdieniniame gyvenime nesitenkino vien bažnytinių pareigų atlikimu. Domėjosi daile, literatūra, tautosaka. Buvo plačios erudicijos žmogus. Gyveno jis kaip paukštis - labiausiai rūpinosi dvasia, o ne kūnu.
„Vagos" leidykla išeido Petro Markaičio (Markevičiaus) poezijos rinktinę „Viršukalnių aidas" Utenoje išėjo dar dvi jo knygos „Tarp ūkanų ir saulės" ir „Vienas žodis". Pirmoji kunigo P„ Markevičiaus paroda surengta Utenos kraštotyros muziejuje 1988 metais gegužės 12 dieną, praėjus metams nuo kūrėjo mirties. Vėliau parodos vyko Biliakiemio bažnyčios klebonijoje ir šventoriuje, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, Vilniaus dailės salone, Panevėžio Šv. Kazimiero knygynėlyje, Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės - Bitės viešojoje bibliotekoje.
Kunigo Petro Markevičiaus kūrybos parodos, skirtos jo 100-osioms gimimo metinėms, pristatymo Utenos kraštotyros muziejuje nuotraukos:

{gallery}stories/atgarsiai_2012/2012_05_30_Markeviciaus{/agllery}

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt