2012-05-182012 m. gegužės 20 d., minint partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Utenoje pagerbti Lietuvos partizanai ir Laisvės gynėjai. Renginys prasidėjo Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje. Po Šv. Mišių pasveikinti bažnyčios dekano g. kanauninko Juozapo Kuodžio ir palaiminti Panevėžio vyskupijos vyskupo Jono Kaunecko, renginio dalyviai pajudėjo link Utenio aikštės. Prie paminklo partizanams Utenio aikštėje buvo padėtos gėlės, uždegtos žvakutės, žuvusieji už Lietuvos laisvę pagerbti tylos minute. Vėliau, lydima policijos ekipažų, eisena pasuko link šaulių namų.

Po prezidento Antano Smetonos sodintu ąžuolu šventės dalyviai galėjo susipažinti su KASP 507 kuopos surengta ginklų paroda, kuri itin sudomino jaunimą. Šaulių namų salėje buvo rodomos ištraukos iš Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojo, šaulio Valdo Šukevičiaus iniciatyva sukurto dokumentinio filmo „Kaip mes ėjome" apie laisvės judėjimus ir kovas. Susirinkusius sveikino LR seimo narys Edmundas Pupinis, kuris šauliams yra padovanojęs per dvidešimt valstybinių vėliavų. Atsiminimais dalinosi Atkurtosios Vytauto apygardos partizanų vadas Juozas Dulskis, dailininkas Nerijus Treinys. Nerijus ne tik pasakojo, bet ir leido apžiūrėti bei įsiamžinti su jo sukurtu krepšinio čempionato medaliu. Su švente pasveikinęs Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius nemažai grupei žmonių už tautinio patriotizmo skatinimą bei puoselėjimą visuomenėje įteikė Utenos mero Alvydo Katino padėkas ir knygą „Utena mūsų miestas". Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos Utenos skyriaus vadovė Zita Mackevičienė, pasveikinusi, kvietė apsijungti visus politinius kalinius ir tremtinius. Po tradicinės košės ir arbatos, kuria galėjo pasivaišinti visi renginio dalyviai ir svečiai, Utenos AŠR padalinių vadai rinkosi į pasitarimą štabe. Jaunimas tuo tarpu vykdė atranką į respublikines jaunųjų šaulių žaidynes.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt