IndrajaĮ uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" mišraus choro „Indraja" dešimtmečio jubiliejinį koncertą sekmadienį, 2012 m. balandžio 22 dienos popietę, Vilniaus dailės akademijos salėje susirinko gausus būrys gerbėjų ir choro bičiulių. Pilnutėlėje akademijos salėje skambėjo tradiciniai choro atliekami kūriniai ir naujos kraštietės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, poetės Reginos Katinaitės-Lumpickienės eilių posmais ir pagal maestro Liongino Abariaus sukurtą muziką, dainos.

Jubiliejinės veiklos sukakties proga chorą sveikino „Indrajos" kraštiečių klubo prezidentas prof. Arvydas Šaltenis, LR Seimo nariai Milda Petrauskienė ir Edmundas Pupinis, Utenos rajono mero Alvydo Katino padėkas ir dovanas įteikė uteniškių delegacija, daug šiltų žodžių pasakė garbūs svečiai ir choro mylėtojai. Dar ilgai akademijos skliautais liejosi puikiausių dainų posmai, skambėjo muzika ir gražūs žodžiai „Indrajos" įkūrėjams maestro Juozui Vanagui, Albinai Sriubienei, Rimantui Vaiginiui, koncertmeisterei Jurgitai Umaraitei, dirigentei Irenai Ritai Jurgaitienei.

Vilniuje gyvenančių uteniškių klubo „Indraja" mišrus choras INDRAJA - bene vienintelis tėviškėnų choras Lietuvoje. Kraštiečius dainos mylėtojus 2002 metais į chorą subūrė iš Utenos krašto kilęs chorinės muzikos puoselėtojas, dirigentas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino Riterio kryžiaus kavalierius Juozas Vanagas. Tais pačiais metais jam talkinti pradėjo kraštiečiai chorvedžiai Rimantas Vaiginis ir Albina Sriubienė. Jau 2003 metais choras dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventėje Vilniuje.
Šiandien choras INDRAJA, švęsdamas savo veiklos 10 - metį, dainuoja lietuvių liaudies, kitų tautų dainas, Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinius. Nemažą repertuaro dalį sudaro chorinė sakralinė muzika. Jubiliejaus proga kompozitorius Lionginas Abarius parašė dainą „Tėviškė" (eilės kraštietės Reginos Katinaitės - Lumpickienės).
Choras yra trijų dainų švenčių dalyvis, kasmet dainuoja senjorų dainų šventėse, ne kartą koncertavo Signatarų namuose Vilniuje. Tėviškėnai mielai klausosi choro atliekamų dainų kraštiečių susitikimuose Vilniaus dailės akademijoje. Utenos miesto švenčių metu choras dainavo kultūros centre, naujojoje bibliotekoje, kviečiamas ir mielai lankosi Utenos rajono parapijų bažnyčiose, kur gieda mišiose (Biliakiemyje, Daugailiuose, Debeikiuose, Vyžuonose, Utenos Šv. Marijos Kankinių Karalienės koplyčioje). Jau tapo tradicija rengti metinius koncertus visuomenei Vilniaus dailės akademijoje. Šiuo metu su choru visuomeniniais pagrindais dirba choro vadovas ir vyriausiasis dirigentas Rimantas Vaiginis ir chormeisterė-dirigentė Irena Rita Jurgaitienė.
Kraštiečio Vilniaus dailės akademijos prorektoriaus Arvydo Šaltenio nuolatine globa ir rūpesčiu kolektyvas turi puikias sąlygas dirbti, tobulėti ir džiuginti savo klausytojus ir gerbėjus.

 

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt