162012 m. vasario 15 d. Utenos muzikos mokyklo­je vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienos mi­nėjimas. Renginio dalyvius pasveikino Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Lietu­vos Respublikos Seimo nariai Edmundas Pupinis ir Milda Petrauskienė. Šventės metu Utenos rajo­no Kultūros ir meno premijos įteiktos uteniškiams Vytautui Latonui, Robertai Macelienei ir Linui Blažiūnui.
Utenos krašto garbės pilie­čių vardai suteikti kraštiečiams - aktoriui Algir­dui Antanui Grašiui, už kūry­bą, lietuvių kalbos, Rytų aukš­taičių tarmės puoselėjimą ir akademikui, Lietuvos edukologijos univer­siteto rektoriui Algirdui Gaižučiui už aktyvią visuomeninę veiklą, garsinant Utenos kraštą.
Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklu „Ute­nai - 750 metų" šventės pro­ga apdovanoti: Utenos kultūros centro vyriausioji choreografė, šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ meno vadovė Roberta Macelienė, dailininkas, grafikas Linas Blažiūnas ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui vadovaujantis Vytautas Latonas.

Šventės metu už Utenos vardo garsinimą šalyje ir už jos ribų, sąžiningą ilgametę profesinę ir visuomeninę veiklą, reikšmingus laimėjimus moksle, kultūroje ir kitose srityse įvertinti Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokytojas ekspertas Stepas Eitminavičius, kraštietis aktorius Ferdinandas Jakšys, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus viršininkas Petras Kunčiūnas, Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja Laima Lapinienė, Utenos muzikos mokyklos pedagogė Audronė Misiukaitė, UAB „Utenos komunalininkas“ direktorius Tautgirdas Narbutas, buvęs Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje Algirdas Petrikas, Utenos kolegijos dėstytoja Nijolė Rimkevičienė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius Sergejus Rybakovas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Utenos rajono centro pirmininkė Laimutė Taleikienė.Renginyje kon­certavo Utenos kultūros cen­tro moterų choras (vadovas Gediminas Gricius), Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pramogi­nių šokių šokėjai (vadovė Liuda Gudaitienė), sty­ginių kvartetas, CHORDOS iš Vilniaus.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt