2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Edukologijos universitete Arkivyskupo Mečislovo Reinio auditorijoje vyko renginys, kurio metu pagerbti du iškilūs dvasininkai: arkivyskupas Mečislovas Reinys ir Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčios ilgametis klebonas monsinjoras Petras Baltuška bei jų atminimo puoselėtoja ir įamžintoja dr. Aldona Vasiliauskienė.
Pristatyta dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija „Monsinjoras Petras Baltuška" – jau šeštoji knyga iš autorės serijos „Bažnyčios šviesa".

Monografija – pirmas bendras leidinys, dienos šviesą išvydęs, bendradarbiaujant Lietuvos edukologijos universiteto Arkivyskupo Mečislovo Reinio krikščioniškosios antropologijos tyrimų centrui ir Utenos rajono savivaldybei.
Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi apdovanotas monsinjoras P. Baltuška, kuris nuo 1970 m. metų dirba Daugailiuose ir yra Utenos krašto garbės pilietis – aktyvus arkivyskupo Mečislovo Reinio, kilusio iš Utenos krašto, Daugailių parapijos, vardo garsintojas.
Renginį vedė Lietuvos edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis. Renginyje taip pat dalyvavo vyskupas Juozas Tunaitis ir monografijos recenzentas dr. kunigas Gediminas Jankūnas.
Rektorius Algirdas Gaižutis pristatė monografiją, kurioje apžvelgta monsinjoro P. Baltuškos ganytojiška veikla, meilė savo kraštui, patriotiškumas. Monografijos autorė dr. Aldona Vasiliauskienė kalbėdama apie savo darbą padėkojo Utenos savivaldybei ir Utenos rajono merui Alvydui Katinui, kurio iniciatyva Utenos rajono savivaldybėje 2003 m. buvo įkurta „Arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo įamžinimo ir pagerbimo komisija", fondas, toliau organizuojami M. Reiniui skirti renginiai.
Renginyje kalbėjo Vienas iš monografijos recenzentų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos rektorius VDU dr. kunigas Gediminas Jankūnas, Lietuvos Edukologijos universiteto Visuotinės istorijos katedros vedėjas prof. Juozas Skirius, monografijos recenzentas Lietuvos edukologijos universiteto prof. Libertas Klimka, Utenos rajono Daugailių seniūnė Giedrė Eimutienė. Monsinjoras Petras Baltuška papasakojo keletą įdomių savo gyvenimo epizodų, padėkojo autorei ir visiems jai talkinusiems už kantrybę ir darbštumą. JE vyskupas Juozas Tunaitis, dalyvavęs knygos pristatyme, kalbėjo apie savo kurso Kunigų seminarijoje bendramokslį mons. P. Baltušką, džiaugėsi jo veikla įamžinant arkivyskupą M. Reinį. Antroje renginio dalyje parodyti vaizdai iš dr. Aldonos Vasiliauskienės kelionių į Vladimirą, arkivyskupo Mečislovo Reinio vardo įamžinimo Vladimire prie Kliazmos renginių akimirkos.
Renginio, skirto arkivyskupo M. Reinio 128-osioms gimimo metinėms iniciatoriai tikisi, kad jis taps kasmetiniu.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt