knyga2012 m. sausio 18 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje visuomenei pristatyta Antano Gasperaičio knygas „Rykščių raudos Utenos dvaruos". Knygoje pateikta karštotyriininko Antano Gasperaičio keletą dešimtmečių kruopščiai rinkta vertinga ir iki šiol niekur neskelbta medžiaga apie Utenos krašte gyvenusių dvarininkų šeimas, kurių genealogija siekia senąsias lietuvių, lenkų, rusų ir kitų tautų gimines.

Leidinyje skaitytojas tai pat ras daug žinių apie XVIII-XX a. pradžios valstiečio ūkį, kaimo bendruomenę, žemėvaldą, valstiečių ir dvarininkų santykius. A. Gasperaitis teigia: „Šios knygos tikslas - parodyti ne blizgančius dvarų pastatus, jų parkus, o dvarų savininkų, administratorių, tijūnų santykius su savo baudžiauninkais, jų elgesį. Svarbiausi šiuose pasakojimuose yra žmonės, todėl čia kai kas imta iš senųjų pasakotojų lūpų, ne tik iš rašytinių šaltinių."
Knygos leidybą iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas. Leidinį galite įsigyti UAB „Utenos Indra" parduotuvėje.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt