2011 m. gruodžio 14 d. Ruklių kaime, reabilitacijos ir nakvynės namuose „Angelų pieva" vyko Adventinis vakaras. Vakaro metu dalyvavo „Angelų pievos" gyventojai, darbuotojai, svečiai iš Utenos ir Sudeikių. Vakarą pradėjo Obelių šv. Onos parapijos klebonas, „Angelų pievos" įkūrėjas kunigas Saulius Kalvaitis. Pagrindinė vakaro tema - padėka Dievui už puikius žmones, padedančius visuose darbuose ir problemų sprendimuose, už nuskriaustųjų likimo palengvinimą, už buvimą šalia sunkiausiomis minutėmis. Kunigas Saulius negailėjo gerų žodžių ir Utenos rajono savivaldybei, remiančiai ir palaikančiai „Angelų pievos" gyventojus, gydytojams, kurie nuolat rūpinasi ir padeda atsitiesti iš priklausomybių besivaduojantiems šių namų gyventojams.

Be galo gera buvo klausytis nuoširdžių giesmių ir vakaro dainų, kurias atliko Sudeikių dainininkės Lina Latožienė, Birutė Kubilienė ir Audronė Misiukaitė. Gitaros ir fleitos melodijų lydimos dainos ramino širdį, visus telkė gerumui, o vakaro eigoje visi dainavo ir džiaugėsi bendrystės dovana. Visi vakaro svečiai buvo apdovanoti „Angelų pievos" gyventojų nupintais Advento vainikais.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt