Šventė Pakalniuose2011 m. rugsėjo 18 d. Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčia minėjo atstatymo dešimtmetį. 2000 m. rugpjūčio 6 dieną šią bažnyčią sunaikino gaisras, tačiau jau 2001 m. rugsėjo 16 dieną didelio žmonių tikėjimo, meilės ir rūpesčio dėka, vadovaujant tuometiniam klebonui Kostui Balsiui, jau atstatytoje Pakalnių Švč. Trejybės bažnyčioje buvo vėl aukojamos Šv. Mišios. Šį sekmadienį bažnyčios atstatymo dešimtmečio šventė Pakalniuose sukvietė daugybę parapijiečių, svečių, bažnyčios statybos fundatorių, atvyko Panevėžio vyskupijos vyskupas JE Jonas Kauneckas, generalvikaras Tomas Skrudupis, Panemunio Švč. Trejybės bažnyčios klebonas Kostas Balsys, Utenos Dievo Apvaizdos kunigas rezidentas Povilas Svirskis, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos diakonaas Mozė Mitkevičius, Paklanių Švč. Trejybės bažnyčios administratorius kunigas Alfredas Puško, Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius ir daugybė kitų garbių svečių. Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupijos vyskupas JE Jonas Kauneckas.

 

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt