2011 m. rugpjūčio 25 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko dr. Aldonos Vasiliauskienės monografijos „Monsinjoras Petras Baltuška" pristatymas. Renginyje dalyvavo monografijos autorė dr. Aldona Vasiliauskienė, Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčios klebonas monsinjoras Petras Baltuška, Panevėžio vyskupijos Utenos dekanato dekanas kanauninkas Juozapas Kuodis, Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Pupinis, kraštiečiai - Biržų dekanato, Papilio Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos parapijos klebonas, kunigas Virgilijus Liuima, Daugailių mokyklos bičiulių draugijos pirmininkas Antanas Vilūnas, maestro Juozas Vanagas, bei Utenos rajono savivaldybės Daugailių seniūnijos seniūnė Giedrė Eimutienė, leidyklos „Utenos Indra" vadovas Antanas Kibickas, svečiai iš Briuselio - Laimutė ir Rimantas Čekeliai, vertėja Leonora Zabereckienė, rašytojas Petras Panavas, Utenos kultūros centro „Žaliaduonių" teatro vadovė Alma Eigerdienė ir kiti garbūs Utenos krašto žmonės.

Renginiui sakralumo ir iškilmingumo suteikė Utenos muzikos mokyklos smuiko mokytojos, šv. Kazimiero ordino Utenos komtūrijos narės smuikininkės Gintarės Armonaitienės ir jos mokinės smuikininkės Jovilės Mikuckaitės muzika. Netrūko sveikinimų, malonių prisiminimų, o monsinjoras Petras Baltuška, kaip visada, šmaikštavo - „va matote, apie žemės dulkę daktarė parašė kalną...".

 Nuoširdžiai „Utenos Indros" leidyklos vadovas Antanas Kibickas pasveikino autorę, įteikdamas tikru siurprizu buvusią dovaną – sustabdytą knygos pristatymo  akimirką - nuotrauką iš Daugailiuose Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vykusios knygos pristatymo šventės vykusios per Škaplierinės atlaidus. Tokias pačias nuotraukas gavo ir monsinjoras Petras Baltuška ir Utenos dekanas Juozapas Kuodis. Utenos rajono mero Alvydo Katino nuoširdžią padėką dr. Aldonai Vasiliauskienei už Utenos krašto garsinimą ir išleistą monografiją „Monsinjoras Petras Baltuška" įteikė renginį vedusi Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Dar ilgai nesiskirstė žmonės, bendravo, kalbėjosi ir dalijosi prisiminimais, o dr. Aldona Vasiliauskienė pažadėjo, kad išleis dar vieną knygą apie uteniškiams gerai pažįstamą, jau Anapilin išėjusį Utenos dekanato dekaną, Utenos Kristaus Žengimo į Dangų parapijos kleboną Petrą Adamonį.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt