340Violeta Develienė
2015 m. gegužės 8 dieną Utenos kultūros centre įvyko šventė „Užauga auga žali žalynėliai", skirta Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblio „Kupolytė" dvidešimtosioms veiklos metinėms paminėti. Pasiklausyti tarmės, tarsi paukščiukų čiulbėjimo, į Utenos kultūros centro salę traukė ir dideli ir maži. Lyg pravėrus senovinę kraičio skrynią su rankšluosčių raštais ir pintų juostų margumynais scenoje vinguriavo liaudiški pasakojimai, skambėjo draugiški pašmaikštavimai ir ūkiški pamokymai. Folkloro ansamblio vadovė Elena Kiškienė į sceną kvietė visus Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" vaikučius, kurie savo pasirodymais liudijo tautosakos grožį. Ansamblio pedagogai dovanojo žiūrovams programą, kurioje pražydo sakralus protėvių požiūris į naują gyvybę, moterystę ir lemtį, o kupoliukų programoje pasakojimus keitė liaudies dainos, išdykavimai, rateliai persipynė su smagiais žaidimais, muzikanto Valdo Laurinavičiaus armonika kvietė šokti, ką su mielu noru ir padarė mažieji atlikėjai, ir jau paaugę „Kupolytės" dalyviai.

012Plojimai, gėlės, diplomai kolektyvo nariams, Lietuvos kultūros ministro Šarūno Biručio, LR Seimo narės Mildos Petrauskienės, Utenos rajono mero Alvydo Katino, Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus Sauliaus Liausos ir kt. sveikinimo raštai, saldūs prizai, atminimo dovanos folkloro ansamblio „Kupolytė" kolektyvui subūrė scenoje valdžios atstovus. Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis" direktorė Sigita Balčiūnienė dovanojo pačius gražiausius padėkos žodžius vadovei E.Kiškienei ir kolektyvo „Kupolytė" pedagogams už svarų indėlį į vaikų ugdymą, padėkojo tėveliams ir Utenos rajono vadovams už etninės kultūros sklaidos palaikymą. Ypač jautriai nuskambėjo kupoliukų tarmiška padėka vadovei, kurią sukūrė Viltė Subačiūtė, o šia proga Simonos Katinaitės nulipdyta molinė Giesmių Paukštė vadovės rankose vainikavo šventinį susibūrimą.

Istorijos vingiai218
Per 20 aktyvios veiklos metų Utenos vaikų lopšelio darželio folkloro ansamblis „Kupolytė" išdainavo šimtus liaudies dainų, sušoko ir išratavo kelias dešimtis senovinių šokių bei ratelių. Ansamblis ne kartą koncertavo Utenos, Zarasų, Anykščių, Pasvalio, Visagino, Ignalinos, Vilniaus žiūrovams.
2008 m. „Kupolytė" apdovanota „Aukso paukšte", kurią mėgėjų meno kolektyvams, tapusiems laureatais, nuo 1999 metų teikia Lietuvos liaudies kultūros centras kartu su Pasaulio lietuvių dainų šventės fondu. „Kupolytė" džiaugiasi draugyste ir bendradarbiavimu su PPRC socialinės veiklos ir saviraiškos skyriaus etninės kultūros skyriaus specialiste O. Verseckiene, docentu, gamtos mokslų daktaru L. Klimka, seneliais V. ir A. Juodvalkiais iš Beržatilčio kaimo, Michael B. Ayre, M. ir J. Sinių namų vaikų bibliotekos, Utenos kraštotyros, Pasvalio krašto muziejaus darbuotojais, klubo „Svirnas" tautodailininkais. Ir patiems ansambliečiams, ir švenčių svečiams įsimintinos Jurginių, Sekminių šventės, Ožio diena Beržatiltyje. Neišdildomą įspūdį paliko ir kitos šventės: Rasos Kernavėje, Sirutėnuose, Minčioje, Sekminės Palūšėje, Zarasuose, Advento vakaronės Vieciūnuose, Pasvalyje, Vilniuje, Užgavėnės Užpaliuose, Juknėnuose, Utenoje .
006Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis" pedagogai ir folkloro ansamblis „Kupolytė" yra aktyvus PPRC rengiamų projektų: „Vaikas ir tradicinė kultūra", „Lietuvių etninės kultūros vertybės Europoje" dalyvis. „Kupolytė" taip pat yra parengusi ir vykdžiusi ne vieną projektą etninės kultūros sklaidos klausimais miesto ugdymo įstaigose, kaimų bendruomenėse. 2004 m. Elektroninės leidybos namai išleido skaitmeninę mokymo priemonę „Lietuvių etninė kultūra" parengtą O. Verseckienės. Šiame leidinyje įrašytos Jurginių ir Baltojo oželio dienos šventės organizuotos lopšelio – darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblio „Kupolytė" kartu su įstaigos pedagogais.
Folkloro ansamblio „Kupolytė" pedagogai pradėjo dainuoti dainas – romansus apie širdies sopulius ir pasivadino grupe "Širdagraužis". Šiais pasirodymais ne kartą virpino uteniškių, miesto svečių ir kaimynų širdis. „Širdagraužis sėkmingai pasirodė romansų festivalyje „Aukštaitijos žiedynai" (2005 ir 2006 m.) ir miesto šventėje Anykščiuose, koncertavo Panevėžio muzikiniame teatre šv. Valentino dienos proga, vedė vakaronę su Alytaus rajono pedagogais, taip pat koncertavo Tauragnų, Kaniūkų, Sirutėnų gyvenviečių bendruomenėms.283
Siekiant, kad vaikai geriau pažintų lietuvių liaudies istorinį ir kultūrinį palikimą, folkloro ansamblio dalyviams buvo organizuotos išvykos į Arklio muziejų, kur vaikai ir pedagogai dalyvavo edukacinėse pamokose: „Margučių marginimas", „Prie balto Kūčių stalo", „Duonos kelias". „Kupolytės" pedagogai siekia, kad etninė kultūra netaptų tik muziejinę vertę turintis kultūros objektas. Etninė kultūra kolektyvo yra suvokiama kaip kultūros paveldas, sukaupęs ilgaamžes žmogiškąsias vertybes, kaip gyvoji dabartinės kultūros tradicija, kurią būtina sąmoningomis pastangomis atgaivinti. Mažieji „Kupolytės" ansambliečiai tampa ne tik etninės kultūros vartotojais, bet ir skleidėjais: iš kolektyvo į šeimą, į visuomenę, iš dabarties į ateitį. „Kupolytės" vadovės E. Kiškienės moto: PASAULIUI MES ĮDOMŪS TIEK, KIEK ESAME UNIKALŪS.

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt