Giesmiu giesmele 15Violeta Develienė

2015 m. balandžio 24 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinis, šiemet jubiliejinis jaunųjų giesmininkų festivalis „Giesmių giesmelė". Festivalio organizatoriai - Utenos Dievo Apvaizdos parapija ir Utenos mokykla- vaikų darželis „Varpelis" džiaugėsi dalyvių, svečių ir žiūrovų gausa. Stilizuotai giesmių festivalio dalyvius šokiais pasveikino Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" ir jų vadovė Roberta Macelienė, giesmes dovanojo Utenos miesto ir rajono ikimokyklinių ir ugdymo įstaigų kolektyvai.

Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonas Henrikas Kalpokas ir Utenos mokyklos- vaikų darželio „Varpelis" direktorė Rita Lekerauskienė dėkojo kolektyvų vadovams, jauniesiems giesmininkams, visiems pagalbininkams, prisidėjusiems prie festivalio „Giesmių giesmelė" puoselėjimo. Gėlės žiedus ir padėkas festivalio organizatoriams įteikė Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, giesmininkai ir jų tėveliai.  

 

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt