1 (2)Violeta Develienė
2015 m. balandžio 21 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko dr. Aldonos Vasiliauskienės monografijos „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila": istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija" pristatymas. Susitikime su skaitytojais dalyvavo knygos autorė A.Vasiliauskienė, knygos redaktorė doc. dr. Irena Ramaneckienė, ukrainiečiai vienuoliai bazilijonai t. Pavlo Jachimecas ir t. Maksymas Pišta (Vilnius), Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas dr. Gediminas Jankūnas, Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas mgr. Andrius Šukys, LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas, Lietuvos edukologijos universiteto rektoriaus padėjėja dr. Giedrė Misiūnienė, kiti svečiai.

1 (1)Būsimiems monografijos skaitytojams Skapiškio pagrindinės mokyklos mokinių ir mokytojų tandemas padovanojo meninę programą. Vadovė Regina Stanienė parengė teatrines improvizacijas, atspindinčias knygos herojės sesers Rafailos gyvenimo momentus, skaitovai pristatė dr. Aldonos Vasiliauskienės asmenybę, kūrybos raidą. Po pristatymo dr. Aldonai Vasiliauskienei įteikta Utenos rajono mero Alvydo Katino padėka ir atminimo dovanos. Monografijos „Vasilijaus Zinko studija „Sesuo Rafaila": istorinis biografinis kontekstas, moksliniai komentarai ir teologinė terminologija" recenzentai, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita 1 (3)Mackevičienė, Utenos garbės pilietis Vytautas Petronis ir autorės bičiuliai dėkojo kūrėjai už atliktą didelį darbą išleidžiant puikią knygą, kurią sutartinai pavadino mažąją Lietuvos-Ukrainos enciklopedija. Dešimtmetį kurtoje monografijoje žingeidus skaitytojas ras gausybę žinių religijos, istorijos, papročių ir kitomis temomis.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt