CIMG8816[1]Dr. Aldona Vasiliauskienė
Lietuvos Respublikos Seimo Parlamento galerijoje 2015 m. balandžio 1 d. atidaryta Utenos krašto tautodailininkės Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės darbų paroda. Prieš atidarant parodą vyko edukacinė valanda. Tautodailininkė Odeta pristatė savo knygas, jos dukra Adelė – margučių skutinėjimo meną.
Parodą globojo ir rengė LR Seimo narė Milda Petrauskienė.
Parodos lankytojai gali susipažinti su ne tik su eksponuojamais beveik 60 didelių karpinių, įvairiaspalvių, įvairiaraščių margučių gausa, bet ir šiai progai parengtu lankstinuku, kuriame pati parodos autorė Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė rašo apie save. „Esu aukštaitė, kilusi iš Rokiškio rajono, Lietuvos edukologijos universitete įgijusi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę atvykau dirbti į tuometinį Utenos politechnikumą. Pamilau gražų Rytų Aukštaitijos miestą Uteną. Čia su vyru inžinieriumi Jurgiu užauginome du sūnus ir dvi dukras.

Esu menininkė, visą savo gyvenimą paskyrusi tradicinio meno kūrybai, puoselėjimui ir skleidimui. Sukūriau tūkstančius karpinių ir raižinių, dalyvavau šimtuose pačių įvairiausių parodų Lietuvoje ir toli už jos ribų: Airijoje, JAV, Prancūzijoje, Olandijoje, Ukrainoje, Japonijoje, Rusijoje...

Karpinių meno ir margučių marginimo paslapčių mokiau ne tik Utenos tradicinių amatų centre „Svirnas", bet ir tarptautiniuose seminaruose. Išleidau ne vieną liaudies meną populiarinantį leidinį.
Už savo kūrybą ir jos skleidimą esu apdovanota Utenos rajono kultūros ir meno premija (2002 m. ir 2015 m.), LR Kultūros ministerijos premija (2009 m. ir 2014 m.), „Aukso vainiku" (2007 m.). Labai didelis įvertinimas yra Lietuvos nacionalinio meno muziejaus CIMG8822[1]išleistas mano kūrybos albumas „Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė. Karpiniai. Raižiniai. Margučiai". Tai pirmoji būsimos leidinių serijos „Tradicijos ir dabartis" knyga.
Pastaruoju metu, tarpininkaujant LR Švietimo ministerijai, LR konsulatui Sankt Peterburge ir Karelijos lietuvių bendruomenei, vedu intensyvius lietuvių kalbos kursus Petrozavodsko (Rusija) lietuviams".
Keletas biografinių duomenų
Odeta Tumėnaitė gimė 1964 m. birželio 10 d. Keležerių kaime Rokiškio rajone. 1986 m. baigusi Lietuvos edukologijos universitetą, atvyko į Uteną. Čia sukūrė šeimą ir su Jurgiu Bražėnu augina keturis vaikus: du sūnus Antaną ir Martyną bei dvi dukras Pauliną ir Adelę. Dirba kūrybinį darbą.
Dar studijuodama, nuo 1983 metų, Odeta pradėjo kurti karpinius ir dalyvauti parodose. 1984 m. buvo priimta į Lietuvos tautodailės sąjungos Vilniaus skyrių. Iki dabar kuria karpinius, o pastaraisiais metais kuria linoraižinius ir skutinėja margučius. O. Tumėnaitė – Bražėnienė vienoje savo knygų rašė: „Kiek save prisimenu, mane domino patys įvairiausi menai: ir literatūra, ir dailė, ir muzika. Studijuoti pasirinkau literatūrą, tačiau didžiausią duoklę atidaviau dailei, tiksliau – tautodailei. Per trisdešimt aktyvių kūrybinių metų sukurta tūkstančiai kūrinių. Su savo karpiniais, linoraižiniais, margučiais, net lipdytine keramika dalyvavau šimtuose pačių įvairiausių parodų".
Be to, tautodailininkė surengė per 50 personalinių parodų, kurios apkeliavo įvairias galerijas Lietuvoje, Lenkijoje, Rusijoje ir JAV. Dalyvavo per šimtą rajoninių, regioninių, grupinių, respublikinių ir tarptautinių parodų įvairiose šalyse. Odetos Tumėnaitės - Bražėnienės kūrinių yra įsigiję Rokiškio, Kupiškio, Utenos ir Nacionalinis muziejai Lietuvoje, Punsko muziejus Lenkijoje, Maskvos ir Murmansko muziejai Rusijoje bei Vienos muziejus Austrijoje. Savo karpiniais ir grafika iliustravo per dešimtį knygų.
Knygos – leidiniai.
Odeta Tumėnaitė–Bražėnienė 2002 m. sudarė išleido leidinį „Utenos tautodailininkai." Po poros metų nauja knyga – albumas, tai 2004 m. išleistas Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės karpinių albumas „Karpiniai". Būtina akcentuoti, kad šis albumas 2006 m. eksponuotas Frankfurto knygų mugėje.
2006 m. išleista poezijos knyga „Angelo šešėlyje", kurią iliustravo pati autorė Odeta
Itin svarbi mokomoji knyga „Mokomės karpyti", kurią 2008 m. išleido O. Tumėnaitė – Bražėnienė. 2012 m. pasirodė nauja Odetos knyga „Margučių marginimas Aukštaitijoje", o 2014 m. – „Popierinės užuolaidėlės".
Į Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės kūrybą dėmesį atkreipė Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga, 2010 m. priimdama ją savo nare.
Itin svarbus O. Tumėnaitės – Bražėnienės kūrybinės – meninės veiklos įvertinimas: Lietuvos nacionalinis muziejus numatė leisti naują seriją „Tautodailė ir dabartis". Pirmąja šios serijos autore pasirinkta Odeta Tumėnaitė Bražėnienė. 2014 m. Lietuvos nacionalinis muziejus išleido knygą „Liaudies meistrė Odeta Tumėnaitė – Bražėnienė. Karpiniai. Raižiniai. Margučiai".
Sertifikuoti produktai
Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės sertifikuoti produktai 2009 m.:CIMG8836[1]
1. Popieriaus karpiniai:
1.1. Langų užuolaidos;
1.2. Paveikslai.
2. Apeiginiai dekoratyviniai dirbiniai:
2.1. Skutinėti margučiai.
2.2 augaliniais dažais dažyti margučiai.
2011 m. sertifikuoti:
1.Vašku marginti margučiai.
Apdovanojimai- Kūrybiškiausia Lietuvos šeima
Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės kūryba sulaukė įvertinimų: ji apdovanota prizais ir laureato diplomais.
Tautodailininkei paskirta Aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendija (1999–2000 metams), jai įteikta Utenos rajono kultūros ir meno premija (2002), suteiktas meno kūrėjo statusas (2005).
Už rajono tautodailininkų telkimą ir svarų indėlį į Utenos krašto tautos meno puoselėjimą ir propagavimą paskirtas 2006 - ųjų metų Utenos miestui nusipelniusio žmogaus apdovanojimas. 2007 m. nominuota geriausiu respublikos liaudies meistru vaizduojamosios dailės srityje ir apdovanota Aukso vainiku.
Lietuvos žemės ūkio ministerijoje sertifikuoti O. Tumėnaitės - Bražėnienės karpiniai paveikslai, karpytos langų užuolaidos ir skutinėti margučiai, o autorė pripažinta tradicinių amatų meistre (2008), be to, įteikta Kultūros ministerijos premija už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą (2009).
Labai svarbu, kad Bražėnų šeima 2009 m. nominuota kūrybiškiausia Lietuvos šeima. Dukra Adelė 2014 m. gavo Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis" aukščiausiąjį apdovanojimą už margučius.
Odetai Tumėnaitei – Bražėnienei paskirta LR Kultūros ministerijos premija už geriausiai paruoštus ir vykdytus vaikų ir jaunimo projektus (2014), po metų – įteikta Utenos rajono kultūros ir meno premija (2015).
Edukacinė veikla
Be kūrybos, tautodailininkė dalyvauja edukacinėje veikloje, pasak jos – tai kitokios krypties kūryba: moko savo amato įvairiuose seminaruose ir kt. renginiuose ne tik Lietuvoje, bet ir Rusijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Airijoje.
Nuo 1996 m. Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė vadovauja Utenos tautodailininkams, organizuoja kasmetines tautodailės parodas, o 2000 m., susikūrus Utenos r. tautodailininkų klubui „Svirnas", per 10 metų buvo jo pirmininkė (iki 2010).
Atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. registruotas šalies rekordas – ilgiausias (22 metrai) Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės karpytas paveikslas „Mano Lietuva", skirtas Lietuvos 1000-mečiui.
Parodos atidarymas LR Seimo Parlamento galerijoje
Į parodos atidarymą atvyko uteniškiai, Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblis „Kupolytė", susirinko kraštiečiai, gyvenantys Vilniuje, kiti svečiai. Renginį dėmesingai, įtaigiai ir nuoširdžiai vedė LR Seimo narė Milda Petrauskienė, pristatydama tautodailininkės Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės asmenybę, apžvelgdama jos kūrybą.
Gražių žodžių išsakė uteniškė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus jaunesnioji mokslo darbuotoja, etnologė Gražina Kadžytė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vadovė dr. Elvyda Lazauskaitė, Utenos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, perduodama ir sveikinimus nuo Utenos rajono savivaldybės ir mero Alvydo Katino. Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Roma Kraujalienė Odetai dėkojo už puikią parodą ir aktyvią edukacinę vaiklą, o Seimo narei Mildai Petrauskienei už surengtą parodą.
Parodos kaltininkė kalbėjo apie savo kūrybą, dėkojo visiems, ypač Seimo narei Mildai Petrauskienei už galimybę savo kūrybą pristatyti Seime.
Ukrainiečių vienuolių bazilijonų mintys.
Parodos atidaryme dalyvavo ir ukrainiečiai – vienuoliai bazilijonai: t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM ir t. Maksymas (Mykola Pišta) OSBM. Juos pristatė dr. Aldona Vasiliauskienė ir į lietuvių kalbą vertė pasisakymą. T. Pavlo OSBM patikėjo sveikinimo žodį jau keturis mėnesius Lietuvoje besidarbuojančiam t. Maksymui OSBM. Ukrainiečių bazilijonų dalyvavimas neatsitiktinis – tai Utenos tautodailininkų bendrystės su vienuoliais bazilijonais tąsa.
Reikia prisiminti 2011 metus, kai grupė uteniškių, mecenuojant UAB „Vilava" generaliniam direktoriui Antanui Vilūnui, vežė savo tautodailės darbus į Lvovo Religijų istorijos muziejų (Ukraina), kur jie buvo eksponuojami. Be to, lankydamiesi Lucke (tuo metu ten vyko jau X-ji tarptautinė mokslinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui) uteniškiai buvo globojami t. Augustyno (Andrijaus Zapotočno) OSBM bei kitų Šv. Bazilijaus Didžiojo vienuolyno Lucke vienuolių. Grįždami į Lietuvą, uteniškiai iš Lucko parsivežė retų paveikslų – ikonų ant stiklo – parodą, kuri veikė A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje, kitose Utenos rajono vietose. Į parodos atidarymą pirmą kartą į Uteną atvyko Ukrainos ambasadorius Valerijus Žovtenko.
Be to, uteniškiai lankosi įvairiose M. Reinio įamžinimo vietose, ypač Skapiškyje, kuris gerai žinomas ir ukrainiečiams, vienuoliams bazilijonams. Skapiškyje lankėsi ir parodos autorė su dukra. Vienuoliai bazilijonai nuoširdžiai dėkojo Zitai Mackevičienei, kuri, nepaisant užimtumo, atvyko pasveikinti XI tarptautinės mokslinės „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: iš liaudies – liaudžiai" konferencijos dalyvių Vilniuje, o paskutiniam posėdžiui atvyko į Bazilionų miestelį (prie Šiaulių), dalyvauti knygos pristatyme.
Dėkodami už galimybę dalyvauti parodoje, už renginio pravedimą, tautodailininkės Odetos darbų žavesį, linkėjo jai tolesnių kūrybinių įkvėpimų, o visiems gražių dvasingų ir prasmingų artėjančių Velykų.
Meninius intarpus tarp kalbančiųjų keitė folklorinio ansamblio „Kupolytė" (vadovė, mokytoja ekspertė Elena Kiškienė) atliekami kūriniai.
Renginio pabaigoje LR Seimo narė Milda Petrauskienė parodos autorei Odetai Tumėnaitei – Bražėnienei įteikė padėką. M. Petrauskienės padėka buvo įteikta ir folkloriniam ansambliui „Kupolytė".
Po oficialios dalies, dar ilgai bendrauta prie arbatos, kavos puodelio. Dar pasidžiaugta parodoje esančiais darbais.
Esu skaičiusi tokią gražią mintį, kad „uteniškė tautodailininkė, karpinių meistrė ir grafikė Odeta Tumėnaitė- Bražėnienė savo darbais pažadino praeities atmintį ir subtiliai, lyg angelo sparno prisilietimu, įprasmino savo kūrybą ateities kartoms".

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt