S2500062Kraštotyrininkų duomenimis iš Kėdainių apskrities Surviliškio valsčiaus ginti tėvynę 1919-1920 metų nepriklausomybės kovose išėjo 95 savanoriai vyrai.
Už mūsų lietuvišką žodį, už raštą
Ir kryželio ažūrinę pynę - kaip reikėjo mylėt savo kraštą,
Kad net mirt nebaisu už Tėvynę.
1919 m. vasario 9 d. ties Taučiūnų kaimu pirmasis kautynėse žuvo Povilas Lukšys.

Iškils pavojui Lietuvos valstybės nepriklausomybei, Povilas Lukšys pradėjo kurti kovini būrį, į kurį telkė vyrus iš Kazokų kaimo - K.Gedeika, J. Žukauskas, A. Lukšys, M. Lukšys, K. Svetikas, V.Mataitis, D. Ambraška, J. Rapšys. Iš Bučionių kaimo - Pranas Petrulaitis, Jonas Petrulaitis, Ignas Petrulaitis, Stasys Petrulaitis, Vincas Petrulaitis iš Šventybrasčio parapijos- Vincas Rabačiauskas, J.Drižys, M.Švabinskas, V.Šatas, S.Mykolaitis ir kiti...
1919-1920 metų nepriklausomybės kovose dalyvavę Surviliškio valsčiaus Vyties kryžiaus kavalieriai: Juozas Antanavičius, Felicijonas Daugvilas, Antanas Jančiauskas, Antanas Kačiauskas, Floras Lukšys, Povilas Lukšys, Juozas Mataitis, Vincas Novogrudskis, Vincas Rabačiauskas, Antanas Sinickas, Antanas Urbelis.
Už šiuos kovotojus 2016 m. rugpjūčio 21 dieną Kėdainių rajone Surviliškio bažnyčioje aukojamos šventos mišios ir pašventinta atminimo lenta 1919-1920 kovų dalyviams.
Savanorių vardu kalbėjo Utenos „Bočių“ bendrijos atstovė Amelija Katinienė, padėkusi už kovotojų atminima ir pagerbimą Surviliškio seniūnei Vandai Petrauskienei, savanorio Prano Petrulaičio anūkei Alinai Pūrinei.
Plk. Prano Saladžiaus šaulių 9-oji rinktinė ir Utenos„Bočių“ ansamblis renginyje atliko kovines dainas.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt