img00412014 m. spalio 10 d. Utenos kultūros centro dailės galerijoje atidaryta Utenos dailės mokyklos mokytojų Daniaus Galiausko tapybos ir Giedriaus Mazūro keramikos darbų paroda.

Paroda veiks iki 2014 m. lapkričio 12 d.

100 42732014 m. spalio 6 dienos popietę Utenos kraštotyros muziejuje vyko Juozapo Miliūno tapybos pastelių parodos „Tylos garsai" atidarymas. Juozapas Miliūnas gimė 1933 m. Utenos apskrityje, Leliūnų valsčiuje, Vereikių kaime. Tapybos mokėsi Dailės institute, po studijų aktyviai dalyvavo respublikinėse ir užsienio parodose - tiek personalinėse tiek ir grupinėse - su kitais dailininkais. Nuo 1967 m. Juozapas Miliūnas yra Lietuvos dailininkų sąjungos narys. J. Miliūno darbų yra įsigiję Lietuvos dailės muziejus, privačios galerijos ir meno kolekcininkai JAV, Vokietijoje, Prancūzijoje, Rusijoje. Autorius jau ne pirmą kartą Utenos kraštotyros muziejui dovanoja savo darbus. Intensyviai kurdamas, dailininkas daug metų dirba pedagoginį darbą - du dešimtmečius vadovavo Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklai, kur ir dabar tebedirba papildomojo ugdymo mokytoju. Juozapas Miliūnas - tikras peizažinės tapybos meistras. Pastarosios parodos paveikslai piešti pastele. Nuostabūs Lietuvos peizažai, kaip mokytojas Vytautas Petronis sakė - jaučiama meilė gamtai, tikroviškam, subtiliai apibendrintam peizažui. Dailininko paveiksluose vaizduojami gamtovaizdžiai yra nepaprastai įtaigūs, nuotaikingi, sklidini ir romantikos ir pridegti paslapties šydu.
Parodos atidaryme dalyvavo daug Utenos šviesuolių, senjorų. Labai gaila, bet parodoje pasigedome jaunimo, Dailės mokyklos auklėtinių.

Informacija ir nuotraukos Zitos Mackevičienės ir Utenos kraštotyros muziejaus.

2014 10 04 Leliunai2014 m. spalio 5 d., leliūniškiai paminėjo Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Į Utenos kultūros centro Leliūnų skyrių po Šv. Mišių suėję miestelio gyventojai klausėsi seniūnės Linos Petronienės sveikinimų, braukdami ašarą gausiai plojo iš Sudeikių atvykusiam kolektyvui „Sudeikiečių gaida" (vadovė Audronė Misiukaitė).
Informacija ir foto Jurgitos Pavilonienės.

P1080491Violeta Develienė

2014 m. rugsėjo 19 dieną Utenos kultūros centro Tauragnų skyriuje vyko renginys, skirtas Kristijono Donelaičio jubiliejiniams metams paminėti. Bibliotekininkė Nijolė Šuminienė surengė parodą, skirtą Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms, pradinukai iliustravo K. Donelaičio poemą „Metai". Susirinkusiems žiūrovams apie Donelaitį vaizdžiai papasakojo kultūrinių renginių organizatorė Danguolė Grabauskienė, o ištraukas iš poemos paskaitė mokytoja Vijolė Budvytienė. Organizatorių kvietimu Tauragnuose svečiavosi Utenos kultūros centro „Žaliaduonių" teatras. Režisierius Šarūnas Kunickas pakvietė tauragniškius į spektaklį „Pavasario linksmybės", pagal K. Donelaičio poemą „Metai". Susirinkusiems žiūrovams uteniškiai teatralai padovanojo smagių akimirkų, parodydami, kad skaityti ir vaidinti Donelaitį galima įvairiai.

DSCF27072014 m. rugsėjo 2 d. Utenos tradicinių amatų centre „Svirnas" vyko naujos Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės karpinių knygos „Popierinės užuolaidėlės" pristatymas. Renginys skirtas Utenos miesto šventei. Knygos pristatymo vakare dalyvavo knygos leidėjo UAB „Utenos Indra" kolektyvo nariai, savivaldybės atstovai, autorės kolegos tautodailininkai, literatai, karpinių meistrai, kurių užuolaidėlės išspausdintos naujojoje knygoje. Visi renginio dalyviai turėjo galimybę pabandyti kirpti užuolaidėlę.

2014 08 29 Prieš ketverius metus Aukštaitijos ir Žemaitijos rašytojai susibūrė į literatūrini sambūrį „Atokios stotys". Buvo pradėtas leisti ir literatūrinis almanachas, tradiciškai pasirodantis vasaros pabaigoje. Rugpjūčio 29 dieną į almanacho sutiktuves autoriai rinkosi Telšiuose. Jau dešimtą valandą ryto svečius iš Kelmės, Klaipėdos ir Utenos priėmė Telšių rajono meras Vytautas Kleiva. Toliau sekė įspūdinga kelionė po su žymiausiu Žemaitijos poetu Vytautu Mačerniu susijusias vietas, pasižvalgymas po gražiai tvarkomus Telšius. Vakare pilnutėlėje žemaičių muziejaus „Alka" salėje įvyko ketvirtojo almanacho sutiktuvės. Vakaro kulminacija tapo Telšių mero literatūrinės premijos įteikimas. Už aktyvią kultūrinę-literatūrinę veiklą ir almanacho „Atokios stotys" rengimą leidybai, už savitus eilėraščius, parašytus gimtąja aukštaičių uteniškių tarme, bei sugestyvią publikaciją ketvirtajame almanache „Atokios stotys" garbinga premija įteikta uteniškei poetei Reginai Katinaitei-Lumpickienei.
Šventėje dalyvavo rašytojai Vytautas Stulpinas, Petras Panavas, Alvydas Katinas, Ona Jautakė, Vytautas Kaziela, Gvidas Latakas, Dalia Tamošauskaitė, Danielius Milašauskas, Vytautas Šimkūnas, Viktoras Gulbinas, Petras Gintalas, Regina Katinaitė-Lumpickienė. Su šiais ir kitais almanacho „Atokios stotys 2014" autoriais uteniškiai bus pakviesti susitikti rugsėjo 20 dieną.

Vytautas Kaziela
Autoriaus nuotraukoje:
Poetas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas pasveikino seserį su garbingu apdovanojimu.

2014 08 24 FalmirosVioleta Develienė

2014 m. rugpjūčio 24 d. Utenos r., Vaikutėnuose, Falmira ir Rimantas Sinicos plačiai atvėrė savo namuose įrengtos galerijos duris, kviesdami meno gerbėjus pasigėrėti vizualiojo meno kūriniais, pasiklausyti gitarų skambesio ir jaukiai pabūti kartu. Šį kartą Falmiros galerijoje eksponuojama žymaus menininko Rimanto Dichavičiaus paroda „Vizijos". Tai unikalių darbų ciklas, kuriame išnaudojama per kelis dešimtmečius sukaupta patirtis sujungianti grafikos, tapybos, fotografijos ir dabartinės poligrafijos teikiamas meninės išraiškos galimybes. Parodos lankytojui siūlomas netikėtas, žavus vizijų pasaulis.

P12105342014 m. rugpjūčio 15-17 dienomis viename seniausių Lenkijos miestų Liubline vyko tradicinė Jogailos mugė. Mugėje dalyvauja tik kviestiniai liaudies meistrai iš Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Slovakijos, kuriantys tradicinį savo tautos meną.
Šiemet pirmą kartą mugėje dalyvavo uteniškė tautodailininkė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Ji pristatė savo karpinius, linoraižinius, medžio raižinius, margučius ir išleistas knygas. Tautodailininkė susipažino su kūrėjais iš kitų šalių, apžiūrėjo Liublino lankytinus objektus, papildė savo karpinių ir margučių kolekcijas.
Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė buvo apdovanota diplomu už savo tradicinius kūrinius ir jų pristatymą mugėje. Šis diplomas kartu yra ir kvietimas į kitų metų Jogailos mugę Liubline.

CIMG13552014 m. rugpjūčio 10 d. sukako 140 metų nuo Lietuvos prezidento Antano Smetonos gimimo. Į gražią šventę Taujėnuose, kur mokėsi Antanas Smetona, skirtą jubiliejiniam prezidento gimtadieniui, Utenos „Bočius" pakvietė Ukmergės „Bočių" klubo „Viltis" pirmininkė Valerija Naraškevičienė. Taujėnų dvaro parke skambėjo dainos, atliekamos Kauno, Jonavos, Ukmergės, Anykščių, Utenos „Bočių" bendrijų narių.

Šventės dalyviai aplankė dvaro muziejų, prisiminti istoriniai faktai, susiję su Antanu Smetona - prezidentu, kuris itin rūpinosi mūsų krašto gerove, puoselėjo ūkininavimo tradicijas.

 71259372014 m. liepos 14 - rugpjūčio 9 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama tautodailininko Edmundo Jazgevičiaus medžio dirbinių paroda.

2014 07 16 Mokas (1)2014 m. lie­pos 12–20 d. Tau­jė­nuo­se, Ukmergės rajone, vyko septin­ta­sis tarptautinis mė­gė­jų te­at­rų fes­ti­va­lis „Prie dva­ro". Liepos 15-ąją Taujėnų dvaro svirne vykusiame mėgėjų teatrų spektaklių vakare dalyvavo ir UKC Tauragnų skyriaus mėgėjų teatras „Mokas" (režisierė Loreta Juškėnienė). Jie parodė spektaklį pagal A. Miškinį „Pasakajimas ape kaimiškų meilį".
Nuotraukose: „Moko" artistai prie Taujėnų dvaro

Informaciją parengė Danguolė Grabauskienė

2014 07 16 Mokas (2)

DSCF1265(1) Violeta Develienė

2014 m. liepos 11-13 dienomis Latvijoje, Rezeknės mieste vyko Euroregiono „Ežerų kraštas" VII tarptautinis folkloro festivalis. Festivalyje koncertavo dalyviai iš Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos, Turkijos, Latvijos ir Lietuvos.
Uteniškių delegacijos lydinčioji vadovė, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros sk. vyr. specialistė Zita Mackevičienė į festivalį palydėjo dainingąjį Utenos vaikų lopšelio darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblį „Kupolytė" (vadovė Elena Kiškienė), bei būrį tautodailininkų. Festivalio rengėjų sumanytuose etnografiniuose kiemeliuose lietuviškus amatus reprezentavo tautodailininkai Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Julija Stankevičienė, Gita Juškėnienė, Asta Ramoškienė, Genadijus Kaminskas, Rita Raslanienė, Vytautas Šemelis, Anelė Araminienė, Adelė ir Paulina Bražėnaitės.
Įsikūrus Euroregionui „Ežerų kraštas", išsiplėtė kultūrinio bendradarbiavimo bei pasikeitimo patirtimi galimybės. Kultūrų persipynimas festivalyje praturtino šalių bendradarbiavimą padovanodamas dalyviams dainų skambesį, naujas pažintis ir puikius įspūdžius.

100 20752014 m. liepos 5 d. dainų šventėje „Čia – mano namai" teatro dienos programoje „Dyvų dyvai", skirtoje lietuvių grožinės literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms ir Teatro metams paminėti dalyvavo ir Utenos kultūros centro „Žaliaduonių" ir „Zuikio Puikio" teatrai. Visų šalies regionų mėgėjų teatrai vaidino pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metai". Vaikų ir jaunimo teatrai programoje „Mūsų metai" rodė nenutrūkstamą gyvenimo ir gamtos ciklą – metų laikus: pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą. Lėlių teatrai vaidino emocionalias K. Donelaičio pasakėčias – pirmuosius originalius šio žanro kūrinius lietuvių literatūroje.

Nuotraukos Violetos Develienės

100 1364Violeta Develienė
Paskutinį birželio šeštadienį leliūniškius ir svečius į Juozo Karoso sodybą Spragučių kaime pakvietė Aušra ir Edmundas Gutauskai, pažymėdami UKC Leliūnų sk. vaikų pop choro „Aušra" muzikinės veiklos jubiliejų. Kolektyvas, pradėjęs veiklą prieš dešimt metų, dabar gali pasidžiaugti 22 įvairaus amžiaus nariais, gausybe papuoštų dainomis renginių, aplankytais festivaliais ir dviem kompaktinėmis plokštelėmis. 2010 m. vaikų pop choras „Aušra" išleido kompaktinę plokštelę „Vaikystės šalyje", o šiais metais, jubiliejaus proga, pačios gražiausios dainos sugulė į kompaktinį diską „Dešimt metų kartu".
Jubiliejinėje šventėje svečiavosi ir savo dainas dovanojo du dainingi kolektyvai. Iš Ignalinos atvyko vokalinis ansamblis „Pumpurai", vad. Vida Ksenzovienė, o nuo Utenos kultūros centro pasveikinti „Aušros" atvyko vaikų pop choras „Decima", vad. Gražina Kapčiuvienė.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt