2014 m. kovo 22 d. Utenos Aukštakalnio progimnazijoje vyko paskutinė atranka į šemet vyksiančią dainų šventę „Čia – mano namai". Atrankos, kurią stebėjo Lietuvos liaudies kultūros centro choerografijos poskyrio vadovė Snieguolė Einikytė, egzaminą puikiai išlaikė Utenos mokytojų folkloro kolektyvas „Levindra", vadovaujamas mokytojos Audingos Kvaselytės. Visi uteniškių kolektyvai dalyvavę atrankose, šiemet pateko į Lietuvos dainų šventę „Čia – mano namai", kur mūsų miestą atstovaus daugiau kaip 400 dalyvių.
 


2014 03 22 Moletai2014 m. kovo 22 d. Molėtų kultūros centre vyko tradicinė romansų popietė „Rožę tą...“, sukvietusi meno kolektyvus iš Kauno, Anykščių, Zarasų, Utenos, Molėtų miestų ir rajonų. Utenąi šiais metais atstovavo Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus moterų vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida“ (vadovė Audronė Misiukaitė).

2014 03 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 03 21Aukštaitijos fotografus vienijantis gamtos fotografų klubas „Žalias skėtis" šiais metais keturioliktąjį kartą paskelbęs apie rengiamą parodą-konkursą „Žemės diena 2014-Utena" sulaukė 112 dalyvių ne tik iš visos Lietuvos, bet ir Baltarusijos, Latvijos, Ukrainos, taip pat tautiečių, gyvenančių kitose užsienio šalyse. 2014 m. kovo 21 d. fotografijų paroda, kurioje taip pat eksponuojami ir menininko Giedriaus Mazūro keramikos darbai ir kuriai surengti finansinė parama skirta ir iš Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, atidaryta Utenos dailės mokykloje.

100 6315Violeta Develienė

2014 m. kovo 18-19 dienomis Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinis, 9-asis jaunųjų giesmininkų festivalis „Giesmių giesmelė". Festivalio organizatoriai - Utenos Dievo Apvaizdos parapija ir Utenos mokykla- vaikų darželis „Varpelis" džiaugėsi dalyvių gausa - abi dienas bažnyčioje skambėjo gausybė giesmių, fleitų melodijos, kanklių, gitarų akordai bei jaunystės širdžių muzika. Stilizuotai giesmių festivalio dalyvius šokiais pasveikino Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" ir jų vadovė Roberta Macelienė, originaliu kankliavimu žavėjo Užpalių „Pasagėlės" kanklininkai, giesmes dovanojo Utenos miesto ir rajono ikimokyklinių ir ugdymo įstaigų kolektyvai.

 

Užgavėnės Tauragnuose2014 m. kovo 4 dieną tauragniškiai šventė Užgavėnes. Išvyti žiemos susirinko gausus būrys persirengėlių bei žiūrovų. Grojo Tauragnų kaimo kapela, vadovaujama Vilmos Valienės, smagiam rately sukosi ir vaikai, ir suaugę. Norintys galėjo išbandyti rankos miklumą ir stiprumą įvairiose rungtyse, o šeimininkės vaišino visus net trijų rūšių gardžiais blynais. Tradiciškai neapseita be Lašininio ir Kanapinio kovos, o šventės pabaigoje sudeginta Morė, „atvežta" į renginį net iš Žemaitijos. Nors žiemos Tauragnuose, kaip ir visur kitur, šiemet lyg ir nebuvo, bet ją vis tiek simboliškai varė tranki muzika, smagus šokis ir susirinkusiųjų gera nuotaika. Renginį organizavo UKC Tauragnų skyrius ir bendruomenė.


Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Justės Šuminaitės.

2014 m. vasario 26 d. Rajoninė folkloro šventė ČIRVIRVYRAS-2014Violeta Develienė

Kas dveji metai šalyje vyksta Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis". Siekdama, kad pasirengimas šiam konkursui nenutrūktų, Utenos vaikų lopšelis – darželis „Želmenėlis" muzikos pedagogė, ekspertė Elena Kiškienė kas antri metai rengia vaikų lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – šventę „ČIRVIRVYRAS". 2014 m.vasario 26 d.  šventės gaspadoriai Elena Kiškienė ir Valdas Laurinavičius pasveikino gausų būrį liaudies kūrybos atlikėjų iš skirtingų Utenos ugdymo įstaigų, kurie savo pasirodymais džiugino folkloro puoselėtojus. 

2014 m. vasario mėnesį Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" narys Kazimieras Adiklis vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka" supažindino priešmokyklinukus su tradicinės molio švilpynės lipdimu, puošybos elementų panaudojimu, tradicinio lietuviško lipdymo iš molio ypatumais. Darželinukai  kartu su Kazimeiru Adikliuu lipdė švilpynes, paukštelių ir gyvūnėlių figurėles. Vaikų darbeliai bus skirti kasmet  Utenos lopšelyje-darželyje „Pasaka" darželyje vykstančioje Kaziuko mugėje.

Vasario 16 Tauragnuose2014 m. vasario 14 dieną Tauragnų pradinėje mokykloje ir ikimokyklinėje įstaigoje vyko užsiėmimas „Gražiausios spalvos trys". Pasipuošę vėliavos spalvos drabužėliais mažieji iš geltonos, žalios ir raudonos spalvų kūrė įvairius darbelius.

Vasario 15 dieną pagrindinės miestelio įstaigos (seniūnija, kultūros namai, ugdymo įstaiga, bažnyčia, bendruomenė) puošė savo gatves, panaudodamos geltoną, žalią ir raudoną spalvas. Gatvės laikinai gavo kitus pavadinimus: link seniūnijos - Pagarbos gatvė, prie Kultūros namų - Šviesos g., prie bendruomenės - Bendrystės g., link bažnyčios - Tikėjimo g., prie paminklo žuvusiems Tauragnų krašte - Laisvės aikštė.

Parodos pristatymas2014 m. vasario 14 d. Utenos kraštotyros muziejuje pristatyta tautodailininko Rimanto Jono Semėno medžio drožinių paroda. Paroda bus eksponuojama iki kovo 3 d.

Apie autorių. Rimantas Jonas Semėnas gimė 1939 m. vasario 2 d. rytų Aukštaitijoje, Plipų kaime, Utenos rajone. Baigęs Utenos vidurinę mokyklą, mokėsi Vilniaus žemės ūkio buhalterijos technikume, kurį baigės 1964 m. Tais pačiais metais pradėjo dirbti ir iki 1999 m. dirbo žemės ūkio įmonėse buhalteriu, ekonomistu.
Nuo mažens mėgo piešti bei drožinėti iš medžio. Drožinėjo verpstes, rankšluostines, paukštelius, įvairius medinius žaislus. Meninė veikla lydėjo visą gyvenimą (laisvalaikiu piešė, kūrė eiles, prozos miniatiūras). Prieš penkiolika metų pradėjo iš medžio drožti Užgavėnių kaukes. Kiekvienais metais prisijungdavo vis daugiau Užgavėnių dalyvių, todėl ir kaukių poreikis didėjo. Taip tautodailininko dirbtuvėje gimė daugybė Užgavėnių personažų. Vėliau susidomėjo apvaliosios skulptūros drožyba. 

„Metų knygos rinkimai"Kaip kasmet taip ir šiemet į bibliotekų duris pasibeldė respublikinė akcija „Metų knygos rinkimai". Jos tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo prestižą, o pagrindinė idėja - pristatyti geriausius praeitais metais išleistus lietuvių literatūros kūrinius. Mūsų Užpalių biblioteka šioje akcijoje dalyvauja aštuntą kartą. Jos metu skaitytojų teismui pristatomos naujausios ir geriausios lietuvių autorių knygos vaikams ir suaugusiems. Gerai žinoma, kad didžioji žmogiškosios patirties dalis mums turi atitekėti iš savosios literatūros, tai yra lietuvių. Todėl mes, bibliotekininkės, didelį dėmesį skiriame nacionalinės literatūros propagavimui. Ši akcija kaip tik labai veiksmingas būdas paskatinti domėtis lietuvių autoriais, naujausia jų kūryba. Jei ir palyginti negausi nedidelės tautos literatūra yra intensyviai skaitoma, jei apie ją aktyviai mąstoma – ir pasikeitimu nuomonėmis, ir vertinimais, - ji tarsi išdidėja, jos svarba išauga. O ėjimas į knygą prasideda vaikystėje ir labai svarbu to žygio nenutraukti, jį puoselėti ir visokeriopai skatinti. Kiekvienais metais lietuvių rašytojai vaikams padovanoja bent keletą naujų, originalių ir vertingų knygų.

Kupolytė2014 m. vasario 8 d. Utenoje vyko Lietuvos dainų šventės „Čia – mano namai" pučiamųjų instrumentų orkestrų ir šokių ir dainų ansamblio apžiūra, kurios metu buvo peržiūrimos ir iš naujo tvirtinamos mėgėjų meno kolektyvų kategorijos pagal meninį lygį, veiklą ir rezultatus. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos mokyklos jungtinis pučiamųjų orkestras „Cinkas" (vadovas Vytautas Latonas) ir Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" (meno vadovė Roberta Macelienė, vokalinės grupės vadovė Ona Aleknavičienė, kapelos vadovas Povilas Velikis) buvo puikiai įvertinti ir pakviesti Dainų šventėje „Čia - mano namai".

CIMG6252Dr. Aldona Vasiliauskienė 

2014 m. vasario 9 d. Antalieptėje paminėtos kraštiečio Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) 130-osios gimimo metinės. Renginio sumanytoja ir programos autorė Antalieptės seniūnaitė Olga Raugienė.
Arkivyskupas M. Reinys gimė neįprasto pavadinimo vietovėje – Madagaskare – tai Zarasų ir Utenos rajonų riba, pusiaukelė tarp Daugailių ir Antalieptės. Jis buvo jauniausias 11 vaikų šeimoje. Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje M. Reinys krikštytas (nuo 1832 m. caro valdžiai Antalieptės bažnyčią pavertus cerkve, katalikai lankė bažnyčią Daugailiuose), čia aukojo ir pirmąsias šv. Mišias. Tapęs Vilkaviškio vyskupu koadjutoriumi, o vėliau ir Vilniaus arkivyskupu jis lankydavo savo gimtąjį kraštą, domėjosi jaunimo – skautų, ateitininkų – bei kitų katalikiškų organizacijų veikla, rėmė juos materialiai.

DSCF46792014 m. vasario 5 d. Daugailiuose vyko arkivyskupo Mečislovo Reinio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas. Po Šv. Mišių Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčiojepadėtos gėlės ir uždegtos žvakės prie simbolinio arkivyskupo M. Reinio kapo. Daugailių pagrindinėje mokykloje vyko atvira istorijos pamoka, kurioje pranešimus skaitė jaunosios mokyklos kraštotyrininkės (pranešimas „Arkivyskupo Mečislovo Reinio svarbiausi gyvenimo ir veiklos epizodai", mokytoja Rita Jurkevičienė), dr. Aldona Vasiliauskienė (paskutinė arkivyskupo M. Reinio gyvenimo stotelė – Vladimiro kalėjimas). Renginyje dalyvavo akademikas Algirdas Gaižutis, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Daugailių seniūnijos seniūnė Giedrė Eimutienė.

2014 m. vasario 9 d. arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimas pagerbtas Antalieptėje. Renginyje dalyvavo europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė.

R.AbukauskienėManau, kad knygos kaip ir žmonės turi savo likimus. Manoji knygutė „Mano žydintis laikas“ pasaulį išvydo po ilgų svarstymų, abejonių.
Kai manęs nebekviečia skambutis,
Mane kas rytą pasitinka upelis.
   Gamtos pasaulis, man toks nežinomas savo dėsniais, bet toks artimas ir mielas širdžiai nuo pat vaikystės. Klajoju, stebiuosi, bet nesuprantu, kodėl taip vyksta. Įnykstu į gamtos knygas, žodynus, atlasus, vadovus. Kai  kam atrodo keista, kad aš panorau sužinoti, kaip vadinasi aplink augančios ne tik gėlės, bet ir įvairiausi žolynai, jų vertė. Samanos, kerpės, medžiai – visiems tokie pažįstami, bet ne daug ką gali apie juos pasakyti. Ir aš pasineriu į šitą pasaulį: klausau laidas, žiūriu filmus, pasivaikščiojimų metu ieškau gamtoje augalų, gyvūnų. Koks džiaugsmas, kai randu jau matytus ekrane ar aprašytus knygoje. Savo pastebėjimus užsirašau. Metai – apskritas ratas – vieni baigiasi, prasideda kiti. Aš keliauju ir lyginu šių metų rugsėjį su praeitų metų rugsėju. Kokie jie skirtingi! Ir tada iš ten, iš vaikystės, gražiausio gyvenimo tarpsnio, ateina prisiminimai, kaip mane supažindino su aplinka, mokė joje elgtis, ką galima daryti, o ko ne. Tų žmonių jau seniai nebėra, jie iškeliavę į amžinybę. Likau aš, kuri dar galiu papasakoti. Ir aš pasakoju...
   Dieną keičia ilgėjančios naktys. Giedromis naktimis atsiveria dangaus skliautas. O žvaigždynų didybė! Ir dėkoji, kad esi Žemėje, kad gali tai matyti. Ir pasakoju savo prisiminimus iš vaikystės žvaigždėtų naktų. Tie potyriai juk kiekvieno skirtingi ir skirtingai suprantami. Kaip gera, kai stengiasi tave suprasti! Bevaikščiojant mintys ir posmais išsilieja.

 

                                                                                        Regina Abukauskienė

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt