Renginio akimirkaNuo 1991-ųjų sausio 13 dienos praėjo visai nedaug – 23 metai, tačiau kiekvienam, išgyvenusiam to meto įvykius, bėgantys metai nepajėgūs iš atminties ištrinti to, ką jautė visi, ką jautė Lietuva.
„Atmintis gyva, nes liudija" – tai ne tik kasmetinės pilietinės akcijos, kurios metu skatinama sausio 13-os rytą išjungus šviesas ant palangių uždegti atminimo žvakutę, pavadinimas, bet ir tiksliai parinki vos keli žodžiai, puikiai atspindintys tai, kas liko po tautos pergalės. Prisijungdami prie akcijos Utenos rajono savivaldybė, Utenos kraštotyros muziejus ir Utenos kultūros centras ne tik uždegė languose žvakutes, bet ir kvietė uteniškius į minėjimą šalies istoriją nulėmusiems įvykiams atminti ir Laisvės gynėjų dienai skirtą parodos „MES buvome TEN" pristatymą.

Renginio akimirka2013 m. gruodžio 18 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatytas fotoalbumas „Kryždirbys Pranas Kaziūnas". Leidinyje surinktos šiemet Anapilin išėjusio kūrėjo darbų - kryžių ir koplytstulpių fotografijos. Leidinio sudarytoja, Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijos komtūrė Zita Mackevičienė už pagalbą rengiant fotoalbumą dėkojo tautodailininko žmonai Genovaitei Kaziūnienei, LR kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėjai Irenai Seliukaitei, Lietuvos liaudies kultūros centro vyriausiajai specialistei, dr. Alei Počiulpaitei, UAB „V3 studija" kolektyvui ir kitiems, prisidėjusiems prie fotoalbumo leidybos.

DSCF42232013 m. gruodžio 3 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 1) atudaryta tradicinių lietuviškų sodų paroda „Sesė sodų sodina". Parodos pristatymo renginyje koncertavo Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio".
Šiandieniniai sodai nutolę nuo savo pirminės sakralinės paskirties, tačiau senosios kultūros tradicijos išlieka šiuolaikinio lietuvio etninės savimonės dalimi. Rengiantis pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai tradiciniai sodai pasirinkti kaip simbolis, įprasminantis Europos Sąjungos šalių santarvės ir stabilumo siekį.

Renginio akimirka2013 m. lapkričio 24 d. Utenos Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčioje vyko chorų festivalis „Draugų balsai", skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai paminėti.
Festivalyje dalyvavo Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės" (vadovė Genovaitė Kumpienė), Estijos Haaslavo vyrų choras (vadovas Kalev Lindal), Birštono kultūros centro moterų choras „Aušrinė" (vadovė Aldona Armonienė), Lietuvos edukologijos universiteto merginų choras (vadovas Vilius Tavoras), Kauno m. vyrų choras „Perkūnas" (vadovas Romualdas Misiukevičius), Latvijos Preilių kultūros centro mišrus choras (vadovas Edgars Znutinš), Utenos kultūros centro moterų choras (vadovas Gediminas Gricius), Utenos muzikos mokyklos jaunių choras UT RE MIO (vadovė Virginja Šeduikienė), Utenos kultūros centro vyrų choras „Aukštaičiai" (vadovė Milda Kuliešienė).

Renginio akimirka2013 m. lapkričio 24 d. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje vyko šv. Cecilijos šventė, kurioje pagerbti vargonininkai, choristai ir jų vadovai. Šv. Mišiose giedojo jungtinis bažnyčios choras. Po Šv. Mišių vykusiame koncerte dalyvavo Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios chorai, solistas Arūnas Kučinskas, Utenos muzikos mokyklos saksofonistų ansamblis (vadovas Evaldas Beinoravičius), Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" (vadovės Roberta Macelienė ir Onutė Aleknavičienė), Utenos kultūros centro jaunimo teatro studija (vadovė Vida Kairienė).

Knygos autorė ir poetas Petras Panavas2013 m. lapkričio 22 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko uteniškės tautodailininkės Onos Puodžiukienės poezijos knygų „Nuvytę žiedai" ir „Jaunystės šešėliuos" pristatymas.

REnginio dalyviai2013 m. lapkričio 22 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinė vargonininkų, bažnytinių chorų ir jų vadovų pagerbimo šventė. Į Utenos rajono bažnytinių chorų šventę gausiai susirinko choristai ne tik iš Utenos rajono, bet ir iš Salako (Zarasų r.), Debeikių ir Svėdasų (Anykščių r.). Vargonininkai ir jų vadovaujami bažnytiniai chorai svetingoje Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje minėjo šv. Cecilijos - vargonininkų, instrumentų gamintojų, muzikantų globėjos dieną. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčios vargonininkė Rita Deveikienė visus sukvietė bendroms giesmėms Šv. Mišių aukoje, o po šv. Mišių Utenos dekanato dekanas kunigas Henrikas Kalpokas pakvietė į Utenos Dievo Apvaizdos parapijos namus Agapei. Renginyje dalyvavusiems vargonininkams Utenos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius įteikė naują Prano Jurkonio psalmių knygą „Prisilietimai".

Renginio akimirka2013 m. lapkričio 14 d. Utenos muzikos mokykloje koncertavo pasakotojai ir dainininkai, kurių atliekamos liaudies dainos ir pasakojimai užrašyti Utenos rajono ekspedicijose, organizuojamose Utenos kraštotyros muziejaus jau nuo 2004 m. Pasakotojai ir dainininkai atvyko iš įvairių Utenos rajono kaimų ir miestelių: Nijolė Petrusevičienė, Marytė Šermukšnienė ir Ina Beržinskienė iš Vilučių, Baniūtė Baravykienė ir Elena Straižienė iš Vyžuonų, Ona Vokėnaitė iš Kuktiškių, Ona Mameneškienė iš Pakalnių, Agota ir Algirdas Navaglauskai iš Griūčių kaimo, Aldona Ivonienė iš Daugailių, Genovaitė Gaivenienė, Ona Juodvalkienė, Bronė Leipuvienė iš Utenos.

2013 m. lapkričio 7 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko Mindaugo Mikalajūno tapybos darbų parodos atidarymas.

2013 m. spalio 27 dieną Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje įvyko paskutinio Utenos krašto partizano Antano Kraujelio (1928-1965 m.) paminėjimas. Paminėjimą pradėjo Utenos kraštotyros muziejau muziejininkė Milda Skaisgirienė, kuri papasakojo apie partizanų veiklą Utenos rajone ir Antano Kraujelio gyvenimą. Antano Kraujelio kovą ir gyventojų prisiminimus apžvelgė buvęs ilgametis Utenos kraštotyros muziejaus direktorius Balys Juodzevičius. Apie partizano vaikystę, tėvus, šeimą prisiminimais dalinosi Antano Kraujelio sesuo Elena Šyvokienė. Aktorius Petras Venslovas skaitė lietuvių poetų eiles apie Lietuvą. Lietuvos Mokslų akademijos mišrus choras atliko keletą tautinių dainų, o paminėjimą užbaigė bendrai sugiedota Tautiška giesme.

Violeta Develienė
Lietuvių kalboje iš seno skiriamos dvi pagrindinės tarmės – aukštaičių ir žemaičių. Šie metai skelbiami Tarmių metais, tad Utenos kultūros centro darbuotojai spalio pabaigoje suruošė smagų tarmių festivalį sau ir savo draugams. Nedaugelis poetų rašo tarmiškai, tad festivalio dalyviai ir svečiai galėjo pasidžiaugti, kai savo eiles gimtąja tarme skaitė pasvalietis Vladas Braziūnas, uteniškiai Regina Katinaitė-Lumpickienė ir Alvydas Katinas, dzūkuojantis švenčioniškis Gaudentas Kurila ir zarasiškis Algirdas Svidinskas. Uteniškių tarme svečius dainomis pasveikino Ramunė Miečiutė ir Rimantas Sinica.

2013 m. spalio 18-19 d. Daugailiuose vyko monsinjoro Petro Baltuškos - Utenos krašto garbės piliečio, ilgamečio parapijos klebono, tikybos Mokytojo pirmųjų mirties metinių paminėjimo renginiai. Spalio 18 d. Daugailių pagrindinėje mokykloje vyko atvira atminimo pamoka „Monsinjoro P. Baltuškos gyvenimas ir darbai". Gausiai susirinkusiems pedagogams, mokiniams, Daugailių bendruomenės nariams istorijos mokytoja Rita Jurkevičienė ir šios mokyklos mokiniai pristatytė monsinojoro švietėjišką veiklą, valstybinius apdovanojimus, laiškus, padėkas, sveikinimus.

2013 m. spalio 17 d. Utenos kraštotyros muziejuje pristatyta Alytaus kraštotyros muziejaus paroda „Ir po šimto metų tamsoj žiba" (XX a. dzūkiški marškiniai ir dar kai kas).
Parodoje pristatomi originalūs dzūkiški marškiniai, nešioti XX a. pradžioje. Parodos tikslas - parodyti šios rūšies etnografinio paveldo įdomius, unikalius aspektus, pristatyti pritaikomumo galimybę ir šiems laikams. Senieji marškiniai, kadaise pasiūti rankomis, turi tobulus kruopštumo, skiūlių santykių, detalių ir dekoro elementų proporcinius derinius.

2013 VerdenėLeidykla spaustuvė „Indra" išleido naują Utenos literatų kūrybos almanachą „Verdenė. Žodžiu įprasminę" (šeštoji knyga). Sudarytojas ir redaktorius Stepas Eitminavičius, projekto koordinatorė Regina Stakėnienė, viršelio dailininkas Linas Blažiūnas. Leidinį (pdf formatu) galite paskaityti čia >>>

 

 

 

  

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt