2013 m. spalio 12 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatyta garsaus Lietuvos kryždirbio, 2010 metų „Aukso vainiko" laureato, šviesios atminties tautodailininko Prano Kaziūno mažosios skulptūros paroda. Parodos stenduose pateikta informacija ir apie monumentaliusi meistro darbus – kryžius ir stogastulpius. Parodos pristatyme dalyvavo LR Kultūros ministerijos regionų skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, kuri labai šiltai kalbėjo apie jau Amžinybėn iškeliavusio meistro palikimą, jo asmenį ir kryždirbystės fenomeną Lietuvoje. Apie meistro kūrybinį palikimą kalbėjo etnologė Lina Bukauskienė, ukmergiškis medžio drožėjas Rimantas Zinkevičius, kuris Prano Kaziūno žmonai perdavė iš Birštono, 25-ųjų „Atminties tako" metinių parvežtą medalį, skirtą Pranui Kaziūnui.

Violeta Develienė

2013 10 10 2013 m. spalio 10 dieną į Utenos muzikos mokyklos salėje vyko renginys, skirtas Utenos literatų klubo „Verdenė" 30 metų veiklos sukakčiai paminėti. Renginio metu uteniškiams pristatytas almanachas „Verdenė". Tai jau šeštoji uteniškių literatų knyga. Muzikinius kūrinius šventės dalyviams dovanojo Audronė Misiukaitė, Gintarė Armonaitienė ir Renata Buzėnaitė. Jubiliejinį vakarą vedė trumpam iš už jūrų marių sugrįžusi poetė Rūta Jonuškienė, pakviesdama šventiškai nusiteikusius verdeniečius paskaityti savo kūrybą. Skelbdama jubiliejaus pradžią, klubo „Verdenė" pirmininkė Regina Stakėnienė pasidžiaugė, kad nuostabiausia klubo veikloje tai, kad verdeniečių vaikai ir vaikaičiai, mokiniai, bendraminčiai yra aktyvūs savo žinomų tėvų, vaikų, mokytojų pagalbininkai renginiuose, leidybiniuose darbuose, iliustracijų, muzikos ar režisūros kūryboje. Prisiminta, kaip pagarbos vienas kitam, supratimo ir meilės siekė mokytojas Rapolas Šaltenis, klubo „Verdenė" lyderis, vadovas Mindaugas Stundžia. Nostalgiškai prisiminta, kaip prieš keletą dešimtmečių į literatūrinį sambūrį atėjo jauni, tik ką mokslus baigę, dar nežinomi literatai - Regina, Vytautas, Rūta, Stepas, Alvydas, Odeta, Audronė, Arvydas, Violeta, Klemensas... Jie pratęsė ir sutvirtino Utenos krašto literatūros pamatą. Jubiliejaus proga savo kūrybą visų pirma paskaitė tie žmonės, kurie klube nuo pat pirmųjų dienų. Vėliau muzikos garsai persipynė su svečių sveikinimais, linkėjimais ir naujų kūrinių skaitiniais. Didelė, graži kuriančiųjų bendrija padovanojo vieni kitiems savo sielos džiaugsmus, skausmus, įžvalgas ir palinkėjimus. 

Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" nariai respublikiniame dailininkų plenere Šventojoje2014  m. rugsėjo pabaigoje keturi Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" tautodailininkai dalyvavo respublikiniame dailininkų plenere Šventojoje. Plenere nutapytų darbų parodoje savo sukurtus darbus pristatė Genovaitė Adiklienė ,Kazimieras Adiklis, Birutė Valiukienė ir Vaidilutė Juškienė. Plenero metu dailininkai mokėsi peizažo tapybos, susipažino su portreto tapymo taisyklėmis, lankėsi Kretingos senųjų amatų centre, kur į medžio raižinių plenerą, kuruojamą Lietuvos kultūros centro Tautodailės skyriaus vyr. specialistės dr. Alės Počiulpaitės, buvo susirinkę grafikai. Dailininkai susidomėjo medžio bei lino raižiniais ir nutarė, kad verta kitų metų plenere patiems pabandyti pasimokyti šios atlikimo tehnikos.
Lietuvos neigalių dailininkų plenerą finansavo ir organizavo Lietuvos neigaliųjų draugija.

Renginio dalyviai2013 m. rugsėjo 14 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje surengtas Poezijos ir muzikos vakaras - almanacho „Atokios stotys 2013" sutiktuvės. Buvo pristatytas trečiasis aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas, kurio sumanytojas ir leidėjas yra Vytautas Kaziela. Renginyje dalyvavo poetai: Robertas Keturakis, Vytautas Stulpinas, Alvydas Katinas, Petras Panavas, Ona Jautakė, Marius Glinskas, Vytautas Kaziela, Gvidas Latakas, Petras Gintalas, Mindaugas Švėgžda, Julius Jasėnas, Sniežana Ruseckienė, Antanas Guzelis, Perpetua Dumšienė, Vytautas Šimkūnas, Regina Katinaitė-Lumpickienė.

LevindraUtenos mokytojų etnografinis ansamblis „Levindra“ (vadovė Audinga Kvaselytė) 2013 m. rugsėjo 13 – 15 d. dalyvavo Trebon miesto (Čekija) folkloro festivalyje. Ansamblis džiaugiasi, kad turėjo galimybę šokti ir dainuoti mieste, su kuriuo Utena bendradarbiauja jau nuo 1997 metų, ir už tai dėkoja Utenos rajono savivaldybei ir mero pavaduotojui Vidmantui Valinčiui.

2013 09 132013 metų rugsėjo 13 d. Vilniuje, Lazdynų mikrorajone, Erfurto g. 1 skvere atidengtas paminklinis akmuo vaistininkei, liaudies medicinos žinovei, habil. dr. Eugenijai Šimkūnaitei. Paminklo autoriai skulptorius Jonas Vencevičius ir architektas Laimis Kaziukonis. Jame iškalti Eugenijos Šimkūnaitės žodžiai: „Saule motule, dangum eidama neaplenk žemės mūsų". Specialiai pasiūtą drobės uždangalą atidengti patikėta farmacininkei Dovilei Mandeikienei ir gydytojui Elmantui Pocevičiui.
Į iškilmes susirinkusieji dalinosi prisiminimais apie Eugeniją Šmkūnaitę, dainavo kartu su uteniškių choru „Indraja". 70-ies litrų kubilą dr. E. Šimkūnaitės vardu pavadintos žolelių arbatos išvirė ir svečius vaišino „Acorus vaistažolių" ekspertai.

Renginyje2013 m. rugsėjo 13 d. Minčios girioje, prie sukilėlių kapinių, vyko minėjimas, skirtas 150-osioms 1863-ųjų metų sukilimo metinėms paminėti. Romualdo Šimkūno sukurtą stogastulpį pašventino Tauragnų parapijos klebonas, kanauninkas Bronius Šlapelis. Žuvusiųjų atminimas buvo pagerbtas tylos minute, iššautos Pagarbos ir Atminimo salvės.
Kalbėjo Utenos kraštotyros muziejaus muziejininkė Bronė Juknevičienė, Rimantas Klimas, Utenos savivaldybės tarybos narys Osvaldas Katinas, Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas, stogastulpio autorius Romualdas Šimkūnas, kuriam seniūnas įteikė Padėką. Tauragnų kultūros centro moterų ansamblis dainavo padainavo keletą karinių ir patriotinių dainų.

Renginio akimirka2013 m. rugsėjo 12 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko šventinis vakaras, skirtas poeto Petro Panavo 80-ajam gimtadieniui „Trys Petro Panavo kūrybos penkiaminutės". Nuotaikingą renginį vedė Stepas Eitminavičius. Poeto kūrybą skaitė Utenos kultūros centro „Žaliaduonių" teatro aktoriai, muzikavo Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai.

Renginio akimirkos Violetos Develienės fotografijose >>>

Renginio akimirkaNuo 2013 m. rugpjūčio 7 d. iki rugsėjo 9 d. Utenos kraštotyros muziejuje eksponuojama jubiliejinė Utenos dailės mokyklos direktoriaus Jono Pleckevičiaus tapybos paroda. Utenos miesto šventės metu, rugsėjo 7 d. vyko parodos uždarymas.

Renginio nuotraukos >>>

Renginio dalyviai013 m. rugsėjo 4 d. Zarasų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta dr. Aldonos Vasiliauskienės knyga „Monsinjoras Petras Baltuška“. Knygos apie ilgametį šviesios atminties Daugailių šv. Antano Paduviečio parapijos kleboną Petrą Baltušką pristatymo popietėje dalyvavo Zarasų dekanato dekanas Remigijus Kavaliauskas, Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Stasė Goštautienė, LR Seimo narys Algimantas Dumbrava, Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Zita Mackevičienė, Daugailių mokyklos bičiulių draugijos pirmininkas Antanas Vilūnas. Dr. Aldona Vasiliauskienė pristatė savo knygą.

Renginio akimirka2013 m. rugpjūčio 23 dieną Tauragnuose vyko IX-asis Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis, kurį organizuoti buvo patikėta Tauragnų bendruomenei, nes pernai metais Salake jiems buvo įteikta Gerumo paukštė.
Tradiciniame bendruomenių renginyje dalyvavo 11 bendruomenių iš Utenos, Zarasų ir Anykščių rajonų. Susirinkusius sveikino Utenos rajono meras Alvydas Katinas, mero patarėjas Gintautas Petravičius, Utenos VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė, Zarasų VVG pirmininkas Arvydas Veikšra, Utenos moterų centro pirmininkė Vida Jackevičiūtė, Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas, bendruomenės pirmininkė Danguolė Grabauskienė.

Uteniškiai tautodailininkai Telšiuose2013 m. rugpjūčio 3 dieną Kryždirbių mugėje, skirtoje Žemaičių 600 metų Krikšto jubiliejui, kuri vyko Telšiuose, dalyvavo keturi uteniškiai tautodailininkai: kryždirbys Pranas Kaziūnas, tapytoja Genovaitė Adiklienė, medžio drožėja Anelė Araminienė bei grafikė Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. Mugėje dalyvavo tik kviestiniai, menotyrininkų komisijos pasiūlyti dalyviai. Išleistas Kryždirbių mugės katalogas.
Visi mugės dalyviai buvo apdovanoti Telšių vyskupo Jono Borutos SJ ir Telšių rajono savivaldybės mero Vytauto Kleivos Padėkomis. Mugėje apsilankė ir „Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus kalendoriais" visus dalyvius apdovanojo Telšių vyskupas augziliaras Linas Genadijus Vodopjanovas. Mugės dalyviai turėjo galimybę dalyvauti Kryždirbių konferencijoje Žemaitės dramos teatre ir apsilankyti parodoje „Šiandienos dievdirbiai" VDA Telšių galerijoje. 
Pranas Kaziūnas į Telšius atvežė savo kryžių, kuris bus pastatytas Žemaitijoje.

Parodos pristatymas2013 m. liepos 5 d. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" nariai: tapytoja Genovaitė Adiklienė, drožėjas Rimantas-Jonas Semėnas ir keramikas Kazimieras Adiklis pristatė savo kūrybos darbų parodą Balininkų stiklo muziejuje. Jiems talkino tautodailininkė Anelė Araminienė, pradžiuginusi renginio dalyvius armonikos garsais.

Ketvirtojoje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS'13, kuri vyko 2013 m. birželio 26-30 d. DREVINĖS PUŠIES projektas pristatė menininkės Jurgitos Žvinklytės ir garso menininko Audriaus Šimkūno naujausią video – garso meno kūrybos darbą.
Pristatyta video ir audio instaliacija yra autorių bandymas įsilieti į tam tikras konkrečias erdves (tai Narkūnų piliakalnio slėnis, Žydų Senieji kapai, melioracijos suverstų akmenų laukas), pastangos suprasti, kaip jose turėtumėme būti, judėti ir atrodyti, kad jaustumėmės organiškai ir savo buvimu jų neerzintumėme. Vietos parinktos neatsitiktinai – jos autoriams yra svarbios dėl savo energetikos, paslapties bei tam tikro misticizmo, taip pat dėl asmeninio santykio (abu menininkai yra kilę iš Utenos) ir dėl atmintyje įstrigusių su tomis vietomis susijusių patirčių.

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt