Ketvirtojoje tarptautinėje šiuolaikinio meno mugėje ARTVILNIUS'13, kuri vyko 2013 m. birželio 26-30 d. DREVINĖS PUŠIES projektas pristatė menininkės Jurgitos Žvinklytės ir garso menininko Audriaus Šimkūno naujausią video – garso meno kūrybos darbą.
Pristatyta video ir audio instaliacija yra autorių bandymas įsilieti į tam tikras konkrečias erdves (tai Narkūnų piliakalnio slėnis, Žydų Senieji kapai, melioracijos suverstų akmenų laukas), pastangos suprasti, kaip jose turėtumėme būti, judėti ir atrodyti, kad jaustumėmės organiškai ir savo buvimu jų neerzintumėme. Vietos parinktos neatsitiktinai – jos autoriams yra svarbios dėl savo energetikos, paslapties bei tam tikro misticizmo, taip pat dėl asmeninio santykio (abu menininkai yra kilę iš Utenos) ir dėl atmintyje įstrigusių su tomis vietomis susijusių patirčių.

E.JazgevičiausUtenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Biliakiemio padalinyje 2013 m. birželio mėnesį buvo eksponuojami sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradicinio amatininko, senojo žaislininkystės amato puoselėtojo Edmundo Jazgevičiaus darbai. Proda rūpinosi ir parodą prižiūrėjo Biliakiemio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Elvyra Vigelienė. Paroda pradėjo veikti Tėvo dienos išvakarėse, pagerbiant šviesios atminties tėvuką Teofilių Jazgevičių. Juk meilė medžiui, darbui su medžiu perduodama iš kartos į kartą. Tai užkoduota tėvų, protėvių genuose. Parodos metu pristatyta knyga „LIETUVOS TAUTINIS PAVELDAS. Tradiciniai amatai". Tai reprezentacinė knyga apie Lietuvos amatininkus bei amatus, kuri pristatyta Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu. Džiugu šioje knygoje atrasti ir iš Utenos krašto kilusio, senojo žaislininkystės amato puoselėtojo Edmundo Jazgevičiaus darbus.

Parodos organizatorė – vadybininkė Daiva Vitkuvienė

Plenero uždarymas2013 m. birželio 19 d. Sudeikiuose vyko 15-tojo tapytojų plenero „Alaušas 2013", skirto žymaus dailininko Broniaus Uoginto atminimui, plenero uždarymas.
Po Šv. Mišios Sudeikių Švenčiausios Mergelės bažnyčioje koncertavo Vilniaus vaikų ir jaunimo orkestras „Jovaras" (meno vadovas ir dirigentas - Ugnius Vaiginis, mokytoja - Indrė Vėlavičiūtė).
Po koncerto Sudeikių galerijoje vyko tapytojų plenero „Alaušas 2013" parodos atidarymas. Džiazo improvizacijomis renginio dalyvius džiugino Utenos muzikos mokyklos direktorius Arūnas Katinas. Plenere dalyvo dailininkai Antanas Obcarskas (Kaunas), Giedrė Riškutė (Vilnius), Augustina Trijonytė (Vilnius), Vytautas Poška (Vilnius), Marius Mindaugas Danys (Vilnius), Petras Ibianskas (Vilnius).

Levindra2013 m. birželio 16 d. Marijampolėje, „Arvi" futbolo arenoje, vyko respublikinė šokių šventė SODAUTO. Joje kartu su daugiau kaip dviem tūkstančiais jaunučių, jaunių, jaunuolių, merginų, jaunimo, vyresniųjų ir pagyvenusiųjų liaudiškų šokių grupių šokėjų iš 34 Lietuvos savivaldybių dalyvavo ir Utenos mokytojų šokių kolektyvas „Levindra". Už galimybę nuvykti į šią šventę šokėjai ir vadovė Audinga Kvaselytė dėkoja Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriui.

Renginio akimirka2013 m. birželio 13 -14 d. Utenoje vyko Gedulo ir vilties dienos bei Okupacijos ir genocido dienos minėjimo renginiai, skirti tragiškoms netektims ir pasipriešinimui atminti.
Birželio 13 d. Laisvės kovų muziejuje pristatyta Reginos Guntulytės-Rutkauskienės knyga „Bangų mūša".
Birželio 14 d. Laisvės kovų muziejuje (Stoties g. 39, Utena) įvyko Laisvės kovų muziejaus ekspozicijos ir parodos „Bendras Europos identitetas totalitarinių režimų kontekste" pristatymas, kuriame dalyvavo Vilniaus universiteto doktorantas Norbertas Černiauskas, UAB „Ekspozicijų sistemos" direktorius Vilius Lunevičius, dizainerė Skirmantė Vaitkevičiūtė.

Uteniškės tautodailininkės2013 m. birželio 12 d. Visagino kultūros centre atidaryta VIII Utenos apskrities liaudies meno paroda-konkursas „Aukso vainikas", kurioje savo kūrinius eksponuoja 86 autoriai iš Utenos, Ignalinos, Zarasų, Molėtų rajonų ir Visagino miesto.
Šio konkurso ir parodos tikslas – palaikyti ir gaivinti nykstančias krašto liaudies meno tradicijas, skatinti kurti ir puoselėti liaudies meno tradicijas. „Aukso vainiko 2013" konkurso turas Visagine Utenos tautodailininkams buvo sėkmingas.

 Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginiai Kuktiškių seniūnijoje2013 m. gegužės 19 d. partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos proga Kuktiškių seniūnijoje buvo aplankytos partizanų atminimo vietos, uždegtos žvakės Kuktiškių, Buitūnų kapinėse, Gudėniškio viensėdyje prie kryžiaus partizanams. Aviniškio kaime prie p. Nijolės ir Romualdo Dumbliauskų lėšomis pastatyto paminklo susirinko žuvusių partizanų Jono Deveikio, Onos Katinaitės artimieji, rajono tarybos narė Nijolė Dumbliauskienė su vyru, Buitūnų seniūnaitijos seniūnaitis Jonas Burokas, bendruomenės pirmininkė Danutė Burokienė. Jono Deveikio sesuo Genovaitė Maniušienė pasidalijo prisiminimais apie žuvusius partizanus, Kuktiškių seniūnijos seniūnė Gražina Bivainienė, kultūros centro koordinatorė Laimutė Kleinienė paskaitė posmus, padėjo gėlių, uždegė atminimo žvakes.

Renginio foto2013 m. gegužės 19 d. Utenoje vyko partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginiai. Po Šv. Mišių už Lietuvos partizanus ir Laisvės gynėjus Utenos Kristaus Žengimo į Dangų bažnyčioje, kuriose giedojo Utenos kultūros centro „Ainiai" choras ir bažnytiniai chorai, vyko gėlių padėjimo ir žvakių uždegimo ceremonija šventoriuje prie pamiklo žuvusiems tremtyje. Vėliau šventę tęsė Valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija prie Utenos rajono savivaldybės pastato.

Renginio akimirka2013 m. gegužės 25 dieną Kuktiškėse, prie bendruomenės, seniūnijos ir kultūros centro vykdyto projekto ir iš Aukštaitijos bendruomenių asociacijos vietos veiklos grupės bandomosios strategijos gauto finansavimo, dievdirbiui Antanui Deveikiui ir knygnešiui Liudvikui Misevičiui Kuliešiui pastatyto paminklo, prie Elenos ir Antano Čiužų įrengto muziejėlio ir jame įsikūrusios knygų prieglaudos, įvyko 4-oji poezijos šventė „Poezija – žodžių muzika“. Šventėje dalyvavo ir eiles skaitė Utenos literatų klubo „Verdenė“ literatai: Petras Panavas, Rima Lekandrienė, Mindaugas Stundžia, Regina Abukauskienė. Savo eiles skaitė kuktiškietės: Zita Dičiuvienė, Anelė Araminienė, Dalia Rauktienė ir Dalia Bubulienė. Žurnalistas Romualdas Valančiūnas paskaitė keletą jumoristinių eilėraščių su politiniu prieskoniu. Kad ir pavėlavęs, į šventę su dovanėlėmis atskubėjo dailininkas, poetas Klemensas Kupriūnas. Šventėje dalyvavo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, kraštiečiai Elena Valiulytė ir Vytautas Kunigėlis, UAB „Utenos Indra“ savininkai Žaneta Ir Antanas Kibickai. Dailininkė Ramunė Bivainienė pristatė surinktą medžiagą apie kuktiškietį kryždirbį ir dievdirbį Antaną Deveikį.
Visiems atvykusiems į šventę dėkojo Kuktiškių seniūnijos seniūnė Gražina Bivanienė ir sodybos šeimininkė Elena Čiužienė.  Šventę organizavo Kuktiškių kultūros centras ir seniūnija.

Levindra2013 m. balandžio 27 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko respublikinis suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkursas „Pora už poros“. Kartu su kitomis vienuolika pagyvenusių žmonių grupių jame dalyvavo ir Utenos mokytojų šokių kolektyvas „Levindra” ir užėmė II vietą. Džiaugiamės laimėjimu ir sveikiname kolektyvą ir jo vadovę Audingą Kvaselytę.

Jurginių mugė2013 m. balandžio 20 d. Utenio aikštėje vyko jau tradicine tapusi Jurginių šventė. Šventė prasidėjo Jurginiu muge, kurioje prekiavo tautodailininkai, amatininkai, sodininkai, ūkininkai. Vėliau šventę tęsė koncertas „Atrakinkim žemelei vartus", kuriame koncertavo Saldutiškio, Vaikutėnų, Kuktiškių, Vyžuonų, Leliūnų, Daugailių, Užpalių, Tauragnų Pačkėnų, Kišūnų, Bilaikiemio, Pakalnių, Sudeikių, Kirdeikių kaimo kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai.
Šventės organizatoriai Utenos kultūros centras ir Utenos tautodailininkų klubas „Svirnas"

Verdeniečiai prie paminklo ŽemaiteiReik mylėti gimta kalba,
Kuri labai gražiai skamba.
Tėvynę savo mylėki,
Visas jėgas jai paskirki.

Tai posmelis iš žinomo Suvalkijos kanklininko „Skriaudžių" kanklių ansamblio vadovo Prano Puskunigio (1860-1946m.) sukurtos dainos. Suvalkijos kraštas itin reikšmingas Lietuvos kultūros, lietuvių kalbos raidai. Gal dėl to Tarmių metų pavasarį Marijampolės literatų klubas „Sietynas" P. Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje surengė „Tarmių šventę". Šioje šventėje dalyvavo Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Suvalkų nūdienos literatūros kūrėjai: Telšių literatų klubo „Šatrija", Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė", Marijampolės literatų klubo „Sietynas", Utenos literatų klubo „Verdenė" atstovai, svečiai iš Lenkijos respublikos – Suvalkų klubo „Vienybė" literatai.

2013 m. balandžio 11 d. Utenos muzikos mokykloje vyko 15-ojo tarptautinio muzikos festivalio „Sugrįžimai" koncertas „Meilės godos". Koncertavo Povilas Syrrist-Gelgota (altas, Lietuva/Norvegija) ir Aleksandras Vizbaras (fortepijonas, Lietuva). Koncertą surengė VšĮ Auktaitijos vargonų muzikos festivalis. (Jubiliejinis 15-asis tarptautinis muzikos festivalis „Sugrįžimai" šiemet pakvies į 16 koncertų Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir Utenoje. Festivalyje svečiuosis muzikai iš 12 šalių, koncertuos 34 atlikėjai: 12 lietuvių, studijuojančių ir gyvenančių užsienyje, 6 jų kolegos ir 16 muzikų iš Lietuvos). Vakarą pradėjo, koncertą ir svečius pristatė Auktaitijos vargonų muzikos festivalio direktorė Zita Lukošiūnienė.

Knygos autorė Regina Guntulytė-Rutkauskienė (centre)2013 m. balandžio 9 dieną Utenos muzikos mokykloje vyko Reginos Guntulytės-Rutkauskienės knygos „Naktinis ekspresas" pristatymas (išeido ir spausdino UAB „Utenos Indra" 2013 m. redaktorė Birutė Nenėnienė, korektorė Kristina Klimienė, maketavo Jolanta Bražėnienė). Jaukioje vakaro atmosferoje skambėjo Utenos muzikos mokyklos smuikininkių, vadovaujamų Gintarės Armonaitienės melodijos, Utenos kultūros centro režisierės Vidos Kairienės skaitomos ištraukos iš naujosios, jau penktosios Reginos Guntulytės-Rutkauskienės knygos „Naktinis ekspresas".
Vakarą vedė knygos redaktorė Birutė Nenėnienė.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt