Aldona Pelanienė. Paslepta laimėRegina Stakėnienė

Literatė, Utenos literatų klubo „Verdenė" narė Aldona Dervinytė-Pelanienė yra išleidusi antrąją savo eilėraščių knygą „Paslėpta laimė". Vėluojančio pavasario, šv. Velykų išvakarėse Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos Smėlio filiale autorė knygą pristatė visuomenei, literatams. Savo poeziją ji apibūdino kaip poreikį pasaulėjautos išraiškai, gyvenimo tapybą poezijos kalba, nuoširdžius, atvirus pojūčius minorinių ar optimistinių nuotaikų kaitai.
Ypatingai susikaupęs, gerai pažįstantis savo kaimynę Aldoną, jos kūrybą skaitė režisierius, aktorius R. Kunickas. Jo skaitomos Aldonos eilės skambėjo ypatingai jautriai, prasmingai. Knygos kūrybą papuošė ir dukterėčios Ievos tetos Aldonos žodžiais sukurtos bei atliktos melodijos. Jautriai knygos autorę sveikino ir Utenos moterų centro „Ievos namai" direktorė Nijolė Rimkevičienė, Utenos literatų klubo „Verdenė" nariai, draugai, bendraminčiai.
A. Dervinytės- Pelanienės knygos „Paslėpta laimė" pristatymą organizavo Smėlio filialo darbuotojos, vedė Birutė Maniušienė.

Gera diena-
Viena iš tūkstančio dienų.
Atrodo, kaip gerai,
Kad gyvenu,
Kad vėl matau
Žibutės žiedą,
Kad vėl girdžiu,
Kaip lakštutės giesmę gieda...

Aldona Dervinytė- Pelanienė

Aldona Pelanienė

  Aldona Dervinytė- Pelanienė rašytojo B. Radzevičiaus tėviškėje
2012 m. rugsėjo mėn.

Su skiautininkų klubo VORĖ narėmis2013 m. kovo 16 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko Odetos Tumėnaitės – Bražėnienės knygos „Margučių marginimas Aukštaitijoje“ pristatymas. Dalyvavo margučių margintojai iš Utenos, Rokiškio, Zarasų, Molėtų, Anykščių ir  Ignalinos rajonų. Renginį vedė knygos autorės dukros moksleivės Adelė ir Paulina Bražėnaitės, koncertavo Vyžuonų kultūros centro moterų ansamblis „Versmė“ (vadovė Ramunė Miečiutė). Autorę sveikino Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos VVG atstovai, tautodailininkai ir kolegos iš Aukštaitijos rajonų, Utenos Skiautininkių klubo „Vorės“ narės, Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė. 

Eiles skaito poetas Petras PanavasSu pavasariu , moterys- artimos, tolimos!

Užauga vaikai. Nuo glamonių jau tolinas.
Prie knygų svajoja, tarp laikraščių šlama.
Po to iškeliauja į vieškelius tolimus-
Į didelį miestą, į didelį karą.

Ir lieka ant vieškelio balto tik moterys-
Kantrybės paminklai su nuotraukom saujoje.
Kaip skausmas, kaip šauksmas, kaip priekaištas nuopuoliui-
Po šiaurės žvaigždėm, po atogrąžų saule---

Šiais prasmingais žodžiais, išskirtinai šiltai, išskirtinai jautriai poetas Petras Panavas eilėraštyje „Moterys" („Elei") nupiešė savo viziją apie mūsų daugelio kartų moteris, progiminaites, mylimąsias. Su pagarba ir meile joms. Iš nuotolio ir ilgesio.

2013 02 28 Parodos Rokiškyje autoriai2013 m. vasario 28 d. Rokiškio krašto muziejuje pristatyta uteniškių tautodailininkų darbų paroda. Savo drožybos darbus pristatė R. Semėnas, keramikos darbus - Kazimieras Adiklis, tapybos - Genovaitė Adiklienė.

Utenos klubo „Verdenė“ literatai kūrybos, susitikimų, reng2013_02_23_Verdenėinių sūkuryje sukasi jau trisdešimtuosius metus. 2013  m. vasario 23 dieną Utenos kraštotyros muziejuje jie rinkosi jau į 28-ąjį tradicinį literatūrinį renginį „Gimtoji mūsų žemė“. Šį kartą jie aptarė 2012 metais išleistas knygas, sudaromą spaudai almanacho „Verdenė“ VI-ąją knygą, skaitė savo kūrybą, aptarė ateities kūrybinius darbus.
Renginį pradėjo Ut
enos miesto garbės pilietis, 2006-ųjų metų Utenos rajono meno ir kultūros premijos laureatas, dailininkas, pedagogas, literatas Vytautas Petronis. 2012 metais jis išleido poezijos knygą „Būties pakrantėje“ su savo piešinių ir ekslibrių iliustracijomis. Jis paskaitė kūrybos iš minėto leidinio.

Balys Juodzevičius2013 m. vasario 13 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko šventinis vasario 16-osios paminėjimas. Renginio metu buvo pristatyta Balio Juodzevičiaus knyga „Akistata su mirtimi". Dalindamasis mintimis apie tai, kas pastūmėjo išleisti jau trečią knygą apie partizanus, B. Juodzevičius neslėpė – iškylantys vis nauji faktai ir noras ateinančioms kartoms išsaugoti prisiminimus apie Lietuvos praeitį. Knygoje panaudoti žmonių atsiminimai, Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentai, muziejuje surinkta medžiaga, nuotraukos. Knygos pristatymą prasmingai papildė Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos Teatro studijos, kuriai vadovauja mokytojas Nerijus Rastenis, Juozo Grušo, Stasio Kašausko kūrybos motyvais sukurta literatūrinė-muzikinė kompozicija.

2012 m. lapkričio 22 – 2013 m. sausio 20 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko antroji respublikinė konkursinė primityviosios tapybos paroda Monikos Bičiūnienės premijai laimėti. 2013 m. sausio 18 d. vykusiame renginyje buvo įtektos premijos. Vilniaus tautodailininkų bendrijos pirmininkė Roma Kraujalienė džiaugėsi paroda ir Lietuvos nacionalinio muziejaus išleistu parodos katalogu, kuriame publikuojami ir pirmųjų konkurso laureatų darbai. Monikos Bičiūnienės (1910–2009) premijos komisijos pirmininkė Nijolė Tumėnienė ir komisijos narys dailininkas Bronius Grušas supažindino su premijų teikimo tvarka.

 Albinas ŠileikaVioleta Develienė

2013 m. sausio 17 dieną Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus vyr. postinis, Utenos rajono tautodailininkas Albinas Šileika pakvietė uteniškius ir miesto svečius į personalinę parodą Utenos kraštotyros muziejuje. Parodos atidarymas sutapo su autoriaus jubiliejumi – gausiai rinkosi svečiai nešini gėlėmis, dovanomis ir  spinduliuojantys puikia nuotaika.

Kazimieras Adiklis 2013 m. sausio mėn. Utenos tautodailininkų klubo ,,Svirnas" nario, keramiko, molio švilpynių kūrėjo Kazimiero Adiklio darbų paroda surengta Utenos regioninio profesinio mokymo centre.

Jonas Belopetravičius2012 m. gruodžio 1 d. Tauragnų kultūros centre vyko mokytojo, Tauragnų krašto Garbės piliečio Jono Belopetravičiaus knygos „"(Ne)palankūs vėjai Usnynėje" pristatymas. Renginį pradėjo Tauragnų bibliotekos vedėja Nijolė Šuminienė. Išleistos knygos posmais scenoje prabilo pats autorius ir „Moko" teatro skaitovai.
Apie knygą mintimis dalinosi skaitytojai. J. Belopetravičių sveikino jo kraštiečiai, atvykę iš Gelvonų seniūnijos, Širvintų r., artimieji, draugai, leidinio rėmėjai, kultūros centro darbuotojai. Renginio pabaigoje šokiams ir žaidimams tauragniškius išjudino svečiai - Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro ansamblis „Savingė".
Informaciją pateikė Tauragnų seniūnijos specialistė Laima Čepukienė

Knygos autorę sveikina Vyžuonų seniūnas Audrius Remeikis

Belaukiant šv. Kalėdų ir Kūčių vakaro, buvusi ilgametė Vyžuonų bibliotekos vedėja, Utenos literatų klubo „Verdenė" narė Baniutė Žilėnaitė- Baravykienė išleido daugelį metų rašytos poezijos knygą „Sau ir tau arba atavarai", kurios leidybą rėmė Utenos rajono savivaldybė. Kalėdinę dovaną sau ir mums autorė papuošė pačios pieštomis iliustracijomis. Knygoje nuoširdžiai ir jautriai kalbama apie laikmečius, gimtinę, jausmus, draugus, artimus žmones, neviltį, išėjus Amžinybėn artimiesiems. Autorė eiles skiria ir žinomoms Vyžuonų krašto asmenybėms: B. Radzevičiui, A. Masioniui, L. Grudzinskui, A. Indrašiui...

Įgyvendinant tarptautinį projektą „Darnaus bendradar­biavimo Baltas paukštis virš Aukštaitijos ir Latgalos" 2012 m. lapkričio 25 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko chorų festivalis „Dainų tiltas", skirtas Šv. Cecilijai, chorų glo­bėjai, pagerbti. Festivalį pradėjo Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansam­blio „Vieversa" šokėjų pa­sirodymas. Sveikinimo žodį tarė Utenos Dievo Apvaizdos klebonas kun. Henrikas Kal­pokas, projekto vadovė Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, Latvijos Preilių muzikos ir menų mokyklos direktorius Alberts Vucans, Utenos ra­jono savivaldybės adminis­tracijos Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė ir vyr. specialistė Zita Macke­vičienė.

IMG_19442012 m. lapkričio 22 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinė Utenos krašto bažnytinių chorų ir vargonininkų pagerbimo šventė. Šv. Mišias aukojo Daugailių šv. Antano Paduviečio, Vajasiškio šv. Jono Krikštytojo parapijų klebonas Saulius Kalvaitis. Šventėje dalyvavo Utenos rajono  bažnytiniai chorai, jų vadovai, vargonininkai, dvasininkai. Utenos rajono mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius pasveikino šventės dalyvius ir padėkojo  Utenos Dievo Apvaizdos ir Vyžuonų šv. Jurgio bažnyčių vargonininkei Ritai Deveikienei, kasmet padedančiai suburti parapijų chorus į vieną darnų kolektyvą, bei šventės Utenos mero pavaduotojo Vidmanto Valinčiaus sveikinimasorganizatoriui Utenos dekanato dekanui, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos klebonui kunigui Henrikui Kalpokui. Po Šv. mišių Utenos Dievo Apvaizdos parapijos salėje vyko Agapė ir leidinio „Utenos krašto vargonininkai, vargonai, bažnytiniai chorai" pristatymas. Leidinio sudarytojos Zita MAckevičienė ir Jovita Žiukelienė dėkingos visiems, be kurių pagalbos, geranoriškumo ir pastangų antrasis šios klnygelės leidimas nebūtų išvydęs dienos šviesos: Onutei ir Pranciškui Aleknavičiams, Užpalių Švč. Trejybės parapijos klebonui Jonui Bučeliui, Virginijai Bučytei - Vaitiekienei, Žydrūnai Čižienei, Rolandai Gudynienei, Aurelijui Janaudžiui, Ritai Jurkevičienei, Raimundui Kaminskui, Arūnui Katinui, Zitai Jurgelėnaitei - Lukošiūnienei, Astai Motuzienei, Stanislovui Šakėnui, Reginai Šalkauskaitei, Tauragnų Šv. Jurgio parapijos klebonui kanauninkui Broniui Šlapeliui, Danutei Strogalytei-Zajančkauskienei, Utenos spaustuvės direktorei Danguolei Šatkauskienei ir spaustuvės kolektyvui.

Nominantai: Vytautas Valiušis, Genovaitė Adiklienė, Nijolė Nagienė ir Anelė Araminienė2012 m. lapkričio 8 d. Alantos dvaro muziejuje-galerijoje pristatyta aštuntoji regioninė konkursinė liaudies meistrų darbų paroda „Aukso vainikas 2012". Siekiant atskleisti ir įvertinti šiuolaikinę liaudies meistrų kūrybą, dar 2005 m. Lietuvos liaudies kultūros centras inicijavo geriausių šalies liaudies meistrų darbų parodą-konkursą, kurio nugalėtojams skiriama simbolinė „Aukso vainiko" nominacija. Šiemet parodoje dalyvavo 73 Utenos, Zarasų, Ignalinos, Visagino ir Molėtų rajonų tautodailininkai.

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt