Nominantai: Vytautas Valiušis, Genovaitė Adiklienė, Nijolė Nagienė ir Anelė Araminienė2012 m. lapkričio 8 d. Alantos dvaro muziejuje-galerijoje pristatyta aštuntoji regioninė konkursinė liaudies meistrų darbų paroda „Aukso vainikas 2012". Siekiant atskleisti ir įvertinti šiuolaikinę liaudies meistrų kūrybą, dar 2005 m. Lietuvos liaudies kultūros centras inicijavo geriausių šalies liaudies meistrų darbų parodą-konkursą, kurio nugalėtojams skiriama simbolinė „Aukso vainiko" nominacija. Šiemet parodoje dalyvavo 73 Utenos, Zarasų, Ignalinos, Visagino ir Molėtų rajonų tautodailininkai.

A. ir  K. Adikliai2012 m. lapkričio mėn. Utenos A. M. Miškinių viešosios bibliotekos meno galerijoje eksponuojama Utenos tautodailininkų klubo ,,Svirnas" keramiko Kazimiero Adiklio ir tapytojos Genovaitės Adiklienės bendra kūrybos darbų paroda.

2012 m. spalio 27d. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" tautodailininkės G. Adiklienė, J. Levčenkienė, A. Araminienė, A. Žemaitienė ir O. Bražėnienė dalyvavo respublikinėje tautodailės parodoje-konkurse, skirtame poeto Maironio 145-osioms gimimo metinėms paminėti, Raseinių kraštotyros muziejuje. Žiūrovų prizą pelnė Jolita Levčenkienė.

Renginio dalyviai2012 m. spalio 20 d. Tauragnų kultūros centre vyko tradicinis romantinės muzikos festivalis „Po Tauragnų dangum". Festivalyje dalyvavo: Vilniaus karininkų ramovės vokalinis ansamblis „Vilnelė" (vadovė Laima Purlienė), Ignalinos rajono Dūkšto vokalinis trio (vadovė Dangutė Urbonienė), Rokiškio rajono Juodupės kultūros centro ansamblis (vadovė Asta Jakuntavičienė), Anykščių kultūros centro Kavarsko skyriaus romansų atlikėjų grupė (vadovė Leda Kazokienė), Tauragnų kultūros centro meno mėgėjų kolektyvas (vadovė Vilma Valienė), solistai dainininkai - Vidas Rakauskas, Algimantas Čaplinskas, Algimantas Baronas. Renginio dalyvius pasveikino LR Seimo nariai Milda Petrauskienė ir Edmundas Pupinis.
Už renginio nuotraukas dėkojame Žymantui Trimoniui.

Respublikinis seminaras „Tradicinė liaudies grafika: medžio raižiniai" 2012 m. spalio 3 - 9 dienomis Kretingoje vyko respublikinis seminaras „Tradicinė liaudies grafika: medžio raižiniai". Seminarui vadovavo menotyrininkė daktarė Alė Počiulpaitė ir dailininkė grafikė Ina Rūkė. Į seminarą buvo pakviesti Žemaitijos liaudies meistrai medžio drožėjai ir dvi respublikoje žinomos tautodailininkės grafikės - linoraižinių kūrėjos, apdovanotos „Aukso vainikais" Onutė Pusvaškytė iš Kauno ir Odeta Tumėnaitė - Bražėnienė iš Utenos. Be teorinių ir metodinių paskaitų, seminaro dalyviai kūrė medžio raižinius sakraline tematika. Spalio 9 d. vyko seminaro dalyvių medžio raižinių paroda Kretingos krašto muziejuje.

Stepas Eitminavičius "Šimtas metrų Utenėlės" 20122012 metais Lietuvos rašytojų sąjungos narys, pedagogas Stepas Eitminavičius šventė jubiliejinį 60-ąjį gimtadienį. Tradiciškai dovanas gimtadienio proga gauna jubiliatai, tačiau rašytojas nustebino savo kūrybos gerbėjus ir skaitytojus, padovanodamas poezijos knygą „Šimtas metrų Utenėlės" (knygos viršelio autorius – Vytenis Eitminavičius). Autorius visą knygos tiražą dovanojo respublikos bibliotekoms. Stepas Eitminavičius maloniai sutiko pateikti skaitytojams ir elektroninę knygos „Šimtas metrų Utenėlės" versiją >>>. Beje, interneto svetainėje http://www.skeldos.lt skaitytojai gali rasti „Šimtas metrų Utenėlės" versiją, kuroje pateikiami ir neišspausdinti knygoje kūriniai >>>
 
Kitas uteniškis poetas, pedagogas Petras Panavas gražiai pristatė poezijos rinkinį „Šimtas metrų Utenėlės" savo straipsnyje „Keli žodžiai ekspromtu">>>. Tebūnie tai Mokytojo dovana jo mokiniams artėjančios Mokytojo dienos proga, anot Petro Panavo „mokytojo ir rašytojo, įsimylėjusio savąjį kraštą ir jo istoriją, regėjimai bei atsidūsėjimai".

G,Gesevičius2012 m. spalio 4 d. Utenos dailės mokyklos galerijoje įvyko Gintaro Gesevičiaus tapybos ir plakato parodos, skirtos Utenos miesto gimtadieniui, pristatymas ir susitikimas su parodos autoriumi. 

Renginio nuotraukos >>>

2012 m. spalio 1 d. Anykščių koplyčioje vyko XVI Aukštaitijos vargonų muzikos festivalio koncertas, skirtas PASAULINEI MUZIKOS DIENAI. Koncertavo ZELMA LUKOŠIŪNAITĖ (sopranas), ADOMAS LUKOŠIŪNAS (saksofonas), ZITA LUKOŠIŪNIENĖ (fortepijonas).

2012 m. rugsėjo 29 d. Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta Lino Blažiūno kūrybos paroda „Beržas". Parodą pristatė muziejuninkė Rolanda Gudynienė. Iš Utenos kilusį jaunąjį dailininką, Dailės akademijos absolventą, meno pradžiamokslį gavusį Utenos dailės mokykloje, pasveikino kraštiečių klubo „Indraja" prezidentas profesorius Arvydas Šaltenis, LR Seimo nariai Milda Petrauskienė ir Edmundas Pupinis.
Grafikas Linas Blažiūnas 2010 m. apdovanotas diplomu už sėkmingą debiutą Vilniaus grafikos centre eksponuotoje parodoje „Estampas 2010", ARTVILNIUS'11 parodoje pripažintas geriausiu jaunuoju Lietuvos menininku.

Vakaro akimirka2012 m. rugsėjo 27 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko knygos apie kompozitorių, dirigentą, chorvedį Adolfą Driuką „Tiesiog Maestro" pristatymas. Renginyje dalyvo knygos autorius Algirdas Meilus, Maestro Adolfas Driukas, leidinio redaktorė žurnalistė Genovaitė Šnurova. Puikias muzikines dovanas mestro ir žiūrovams įteikė moterų ansamblis Sudeikiečių gaida", savo vadovą sveikino tremtinių ir politinių kalinių mišraus choro „Ainiai" nariai. Gražia staigmena renginio dalyviams tapo Adolfo Driuko vadovaujamo styginių kvarteto muzikinė dovana.

Paroda2012 m. rugsėjo 27 d. LR Seimo III rūmuose vyko trijų Utenos krašto tautodailininkių Jolitos Levčenkienės, Mingailės Šmergelienės tapybos ir Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės karpinių parodos, skirtos Utenos miesto 751 gimtadieniui, pristatymas. Renginyje koncertavo Utenos muzikos mokyklos mokytojų Gintarės Armonaitienės ir Robertos Seifulinienės mokiniai. Parodos autores ir uteniškius tautodalininkus sveikino parodos globėjas LR Seimo narys Edmundas Pupinis. LR seimo narys Emanuelis Zingeris.

Juknėnuose2012 m. rugsėjo 27 d. A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje Juknėnuose vaidino Tauragnų kultūros centro mėgėjų teatras „Mokas". Tauragniškiai parodė nuotaikingą spektaklį pagal Liudvikos Didžiulienės-Žmonos pjesę „Paskubėjo". Spektaklio režisierė Loreta Juškėnienė.

Spektalio nuotraukos (Gražinos Grašienės fotografijos) >>>

2Kupolytė012 m. rugsėjo 23 d. folkloro ansamblio „Kupolytė" pedagogės ir vyresniųjų klasių moksleivės dalyvavo tarmių šventėje „Kalbėti Motinos kalba" Kazlų Rūdoje. Ansamblio senbuvė Genė Vaišnorienė, kilusi nuo Tauragnų, savo krašto tarme porino vakaruškų nutikimus, dainininkės padainavo keletą Utenos krašto dainų ir pristatė aukštaičių kulinarinį paveldą. Į Kazlų Rūdą vežėme Marytės Pakalnienės virtas, ir visų uteniškių taip pamėgtas, spurgas. Šventės garbės svečias, Lietuvos kalbininkas, filologijos mokslų daktaras Aldonas Pupkis, pasidžiaugė, kad tarmės dar gyvos kai kuriuose Lietuvos vietovėse, atkreipė šventės dalyvių dėmesį į tarmių išsaugojimo svarbą ir supažindinimą su jomis nuo pat mažų dienų. Kalbininkas matė rugsėjo 21 d. LTV laidą „Duokim garo!" ir labai džiaugėsi mūsų darželio ugdytinio šešiamečio Armino Čekuolio tarmiškai sekamomis pasakomis.

 

Atokios stotys2012 m. rugsėjo 22 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vyko poezijos ir muzikos vakaras, kurio metu pristatytas jau antrasis aukštaičių ir žemaičių kūrybos almanachas „Atokios stotys" (sudarytojas poetas Vytautas Kaziela, išleido leidykla „Kamonada"). Leidinyje publikuojami 22-jų poetų - Roberto Keturakio, Alvydo Katino, Vytauto Stulpinos, Onos Jautakės, Vytauto Kazielos, Saros Poisson, Dainiaus Sobeckio, Petro Panavo, Vaclovo Navicko, Reginos Katinaitės-Lumpickienės, Mariaus Glinsko, Dano Milašausko, Mindaugo Švėgždos, Juliaus Jasėno, Gvido Latako, Giedrės Maybe, Petro Gintalo eilėraščiai. Vakarą pradėjo rašytojas, literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros docentas, „Metų" žurnalo literatūros kritikos redaktorius Regimantas Tamošaitis.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt