Daivos Rimšienės eilėraščių knygos „Širdies melodija" pristatymas Krašuonos progimnazijoje2012 m. kovo 28 dieną Utenos Krašuonos progimnazijoje vyko anglų kalbos mokytojos Daivos Rimšienės eilėraščių knygos „Širdies melodija" pristatymas. „Širdies melodija" - pirmoji Utenos literatų „Verdenės" klubo narės Daivos Gaivenytės- Rimšienės knyga. Leidybos iniciatorė - Utenos Krašuonos progimnazijos mokytoja Jolita Šulskienė, leidinį maketavo mokytoja Jolanta Baronienė, iliustravo Krašuonos progimnazijos 8b klasės mokinė Emilija Kučinskaitė. Knygoje spausdinami 1994- 2012 metais sukurti eilėraščiai.

 

Genovaitė Adikliene2012 m. kovo 26 d. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" tautodailininkė Genovaitė Adiklienė pristatė tapybo darbų parodą „Visko po truputį" savo gimtojo Panevėžio viešosios bibliotekos dailės galerijoje.

 

 

 

Giesmių giesmelė2012 m. kovo 19 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinis jaunųjų giesmininkų festivalis „Giesmių giesmelė". Festivalio organizatoriai - Utenos Dievo Apvaizdos parapija ir Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis". Festivalyje dalyvavo giesmininkai iš Utenos mokyklų-vaikų darželių „Varpelis", „Saulutė", Utenos vaikų lopšelių-darželių „Pasaka", „Gandrelis", „Želmenėlis", „Voveraitė", Utenos „Žiburio" pradinės mokyklos dainorėliai, Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos pop choras, Rapolo Šaltenio pagrindinės mokykos mokiniai, Utenos muzikos mokyklos akordeonistų trio, vaikų studija „Žiogas", Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro ugdytiniai, Utenos jaunimo mokykos Laisvalaikio skyriaus mokiniai, Dauniškio gimnazijos ansamblis, Utenos kultūros centro vaikų pop choras, Aukštakalnio progimnazijos „Dainos studija", Utenos rajono Užpalių gimnazijos merginų kvartetas „Astika", Utenos jaunimo mokyklos Laisvalaikio skyriaus solistė Ugnė Zarankaitė, Leliūnų šv. Juozapo parapijos choras, Vyžuonų šv. Jurgio parapijos jaunimo choras, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vaikų ir jaunimo choras.

Vorė2012 m. kovo 14 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko Utenos skiautininkų klubo „Vorė" parodos „Kol žemė sukasi ratu" atidarymas.
Kiekvieno mūsų atsiradimo žemėje diena - gimimo diena. Kūdikystėje šia diena džiaugiasi tėvai, po to vaikai nori kuo greičiau suaugti, suaugusieji tą dieną susimąsto, kaip greitai ir nenumaldomai bėga laikas.
Laikas Žemėje. Žeme vaikštome, ja bėgioja mūsų vaikai, sodiname medžius, auginame gėles, semiame vandenį, džiaugiamės mūsų pačių sukurtais vaisiais. Negana to. Tiesiame kelius, kertame miškus, statome elektrines, kuriame vis tobulesnes mašinas, ieškome naftos – siekiame kuo didesnės naudos ir komforto sau. Kad tik mes – žmonės skristume greičiau nei vėjas, kiltume aukščiau nei paukščiai, nertume giliau nei žuvys. Susimąstykime tai darydami, ar neskauda mūsų Žemei? Ar ji amžina? Kas liks joje po mūsų?

Regina Stakėnienė
Renginio „Gimtoji mūsų žemė" sumanytoja buvo 1984 metais tuometė „Verdenės" klubo koordinatorė Alma Eigerdienė. Per prabėgusius 29 klubo veiklos metus ir organizuotus 28 renginius „Gimtoji mūsų žemė", tapusius tradiciniais, mūsų gimtoji žemė, mūsų gyvenimai, mūsų likimai, mūsų talentai ar galimybės tarytum vaivorykštės spalvos kito, nyko,, blyško ar pasiekė dangų. Per tuos metus užaugo ne tik mūsų vaikai, bet ir vaikaičiai, taip pat neretai rašantys eiles, muzikuojantys ar puoselėjantys kitus menus. Tik „Gimtosios mūsų žemės" tradicijos nesutrukdė rūpesčiai, kartais itin nepalankūs orai, kenksmingai ir negeranoriškai nusiteikusi aplinka ir net nežinia kam paruošti tankai ištuštėjusioje Maironio gatvėje blokados metu.

Kovo 11Utenoje paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena2012 m. kovo 11 d. Utenoje paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-osios renginiai Utenoje prasidėjo šv. Mišiomis už Tėvynę Lietuvą Utenos Kristaus Žengimo į dangų ir Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčiose. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas ir šventinis koncertas „Tau, mano Lietuva" vyko Utenos daugiafunkciniame sporto komplekse. Renginyje dalyvavo Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" (vadovė R.Macelienė), Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pučiamųjų orkestras (vadovas V.Latonas), dainininkai Povilas Meškėla ir Jeronimas Milius.

Tauragnai2012 m. kovo 10 d. Tauragnuose vyko renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios ir daktarės Eugenijos Šimkūnaitės vardadieniui paminėti. Tauragniškiai sulaukė daug svečių: daktarės Eugenijos Šimkūnaitės fondo atstovų: fondo direktorius profesorius Romas Pakalnis, dr. Živilė Marijona Lazdauskaitė, dr. Lensė Jankeliūnienė. Šventiniame renginyje taip pat dalyvavo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos Krašuonos progimnazijos direktorius Rolandas Gruodinskas, Tauragnų krašto garbės pilietis gydytojas Algimantas Bartkevičius, Tauragnų seniūnijos seniūnas Arvydas Danauskas, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, gydytoja Marija Savickienė, Tauragnų šv. Jurgio parapijos klebonas, garbės kanauninkas Bronius Šlapelis ir kiti garbūs svečiai ir Tauragnų krašto žmonės.

dd2012 m. kovo 7 d. Vilniuje Lietuvos Nacionaliniame muziejuje buvo pristatyta Lijanos Šatavičiūtės – Natalevičienės monografija „Ramutė Aleksandra Jasudytė". Gimusi Kaune, vaikystę praleido Alių kaime, Utenoe rajone, mokėsi Utenos mergaičių gimnazijoje. Tai viena ryškiausių asmenybių lietuvių tekstilėje, savo nuosaikia ir harmoninga kūryba papildžiusi lietuvių tekstilę, poetiškai ir dvasingai perteikusi vilnos siūlu istorinę tematiką. Nuostabūs gimtinės paveikslai, susieti liaudies meno tradicijų ir krikščioniškosios ikonografijos saitais. Ramutė Aleksandra Jasudytė atsiskleidė kaip nauja ir savita, aprėpianti pirmykštį mitinį pasaulėvaizdį, romantiškas ir prasmingas žmogiškąsias vertybes ir personifikacijas. Į renginį susirinko daugybė R. A. Jasudytės talento gerbėjų.

Adiklienės2012 m. kovo 3 d. uteniškė tautodailininkė Genovaitė Adiklienė pristatė tapybos darbų parodą Panevėžio viešosios bibliotekos „Šaltinėlis" meno galerijoje. Ši meno galerija įdomi tuo, kad dalis darbų eksponuojama langų vitrinose ir panevėžiečiai, eidami senamiesčio gatvele, gali gėrėtis eksponuojamais darbais. Į parodos pristatymą susirinko gausus būrys G.Adiklienės bendraklasių, pažįstamų ir giminaičių, nes Panevėžys - Genovaitės gimtasis miestas. Renginio metu tautodailininkė sulaukė pasiūlymo iš  kitos Panevėžio meno galerijos savininkės rengti jos ir K.Adiklio molinių švilpynių parodą. Staigmena parodos autorei Genovaitei Adikliensi tapo bendravardės ir bendrapavardės panevėžietės sveikinimas, kuri perskaičiusi laikraštyje „Panevėžio balsas" kvietimą dalyvauti Genovaitės Adiklienės tapybos darbų pristatyme, labai nustebo, kad iš Utenos atvyksta tautodailininkė tokia pat pavarde ir vardu. Netikėtas susitikimas suartino abi Genovaites Adiklienes.

Krasuonoje2012 m. kovo 1 d. Utenos Krašuonos progimnazijoje įvyko liaudies meno parodos atidarymas progimnazijos dailės galerijoje (V.Kudirkos g. 5). Parodoje eksponuojami tautodailininkų Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės, Elenos Kiškienės ir Jono-Rimanto Semėno kūriniai. Liaudies meistrus sveikino progimnazijos direktorius Rolandas Gruodinskas, Utenos kraštotyros muziejaus muziejininkė Rolanda Gudynienė, Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, progimnazijos moksleiviai, parodos kuratorė ir galerijos šeimininkė mokytoja Dalia Puodžiukienė. Po parodos šventinis Kaziuko mugės šurmulys persikėlė į progimnazijos koridorius. Koncertavo Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis" folkloro kolektyvas „Kupolytė". Visus, dalyvaujančius mugėje, lydėjo puiki nuotaika, smagi muzika, gausybė dirbinių ir skanumynų...

UTAU2012 m. vasario 20 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje rinkosi norintys patekti į Utenos trečiojo amžiaus universitetą (UTAU). UTAU tikslas padėti senjorams susitikti, bendrauti, pasijusti reikalingais, naudingais ir įdomiais ne tik sau, bet ir kitiems. Tai galimybė dalytis sukaupta patirtimi, įgyti žinių. Į universitetą priimami visi, kurie jau atšventė penkiasdešimtmetį, bet tebėra aktyvūs, norintys veiklos, taip pat kurie jaučiasi vieniši ar pamiršti, nepriklausomai nuo socialinės padėties ar išsilavinimo. Trečiojo amžiaus universitetai Lietuvoje pradėti kurti prieš dešimt metų, dabar veikia daugiau nei dvidešimtyje miestų.

Volunge2012 m. vasario 16 d. Utenos muzikos mokykloje vyko tradicinis pilietinių dainų ir poezijos festivalis-konkursas „Volunge šauk ąžuole". Tai jau šeštasis, tradiciniu tapęs renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti, kurio steigėjas Seimo narys Edmun­das Pupinis. Jau antrus metus rengi­nį globoja  europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė, dainų ir eilėraščių konkur­so laimėtojams įsteigusi pagrin­dinį prizą - kelionę į Europarlamentą, kurį šiemet laimėjo Samanta Veršelytė, Asta Dirmaitė ir Kotryna Meidutė. Pagrindinis renginio organizatorius - Utenos muzikos mo­kykla ir mokytoja Nijolė Gelgotienė.

162012 m. vasario 15 d. Utenos muzikos mokyklo­je vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienos mi­nėjimas. Renginio dalyvius pasveikino Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Lietu­vos Respublikos Seimo nariai Edmundas Pupinis ir Milda Petrauskienė. Šventės metu Utenos rajo­no Kultūros ir meno premijos įteiktos uteniškiams Vytautui Latonui, Robertai Macelienei ir Linui Blažiūnui.
Utenos krašto garbės pilie­čių vardai suteikti kraštiečiams - aktoriui Algir­dui Antanui Grašiui, už kūry­bą, lietuvių kalbos, Rytų aukš­taičių tarmės puoselėjimą ir akademikui, Lietuvos edukologijos univer­siteto rektoriui Algirdui Gaižučiui už aktyvią visuomeninę veiklą, garsinant Utenos kraštą.
Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklu „Ute­nai - 750 metų" šventės pro­ga apdovanoti: Utenos kultūros centro vyriausioji choreografė, šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ meno vadovė Roberta Macelienė, dailininkas, grafikas Linas Blažiūnas ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui vadovaujantis Vytautas Latonas.

Ignalinoje2012 m. vasario 14 d. Ignalinos kultūros ir sporto centro Etninės ir muziejinės veiklos skyriuje pristatyta Utenos liaudies meistrų darbų paroda – vėlimas, tapyba, sodai, pynimas iš vytelių.
Parodos iniciatorė Marija Kirkienė pristatė parodoje eksponuojamų darbų autorius: šiaudų sodų autores uteniškes pedagoges Ireną Eitminavičienę ir Zitą Indriūnienę, tapytojus Povilą Lopetą ir Alvyrą Žemaitienę, vilnos dirbinių ir įvairiausių darbų, pintų iš vytelių meistres Danutę Kiškienę ir Vidą Paulauskienę. Apie Utenos krašto liaudies menininkus pasakojo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Susirinkusius į parodos pristatymą linksmino liaudies muzikantai Kazimieras Blaževičius ir Vincas Kliukas.

2023 06 06 08 29 Water Music

2023 06 30 08 26 Vargonai

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Kino namai logo

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt