Joniškis2012 m. balandžio mėn. Joniškio kultūros centre atidaryta 17-oji respublikinė tautodailininkų tapybos darbų paroda Adomo Varno premijai laimėti. Parodose Adomo Varno premijai laimėti per dvidešimtmetį dalyvavo 770 autorių. Dvidešimt vienas jų jau yra tapęs Adomo Varno premijos laureatais.
Šių metų respublikinėje tautodailininkų tapybos parodoje - 61 autoriaus darbus iš 12 šalies miestų ar rajonų – Druskininkų, Varėnos, Alytaus, Utenos, Vilniaus, Kauno, Pakruojo, Biržų, Telšių, Mažeikių, Plungės ir Joniškio. Paroda buvo eksponuojama visą balandžio mėnesį. Per tą laiką parodos lankytojai tradiciškai balsuodami rinko žiūrovų simpatijų autorių, kuriam Joniškio kultūros centras įsteigė specialų prizą. Adomo Varno premijos laureatą rinko komisija, kuriai vadovavo Lietuvos tautodailininkų sąjungos vadovas Jonas Rudzinskas.

IndrajaĮ uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" mišraus choro „Indraja" dešimtmečio jubiliejinį koncertą sekmadienį, 2012 m. balandžio 22 dienos popietę, Vilniaus dailės akademijos salėje susirinko gausus būrys gerbėjų ir choro bičiulių. Pilnutėlėje akademijos salėje skambėjo tradiciniai choro atliekami kūriniai ir naujos kraštietės, Lietuvos rašytojų sąjungos narės, poetės Reginos Katinaitės-Lumpickienės eilių posmais ir pagal maestro Liongino Abariaus sukurtą muziką, dainos.

2012 m. balandžio 21 d. Utenos kultūros centro kieme šurmuliavo Jurginių mugė, kurioje šiemet prekiavo daugiau kaip šimtas tautodailininkų ir amatininkų iš visos Lietuvos.
Jurginių šventės koncerte uteniškius ir svečius džiugino Saldutiškio, Vaikutėnų, Kuktiškių, Vyžuonų, Leliūnų, Daugailių, Užpalių,Tauragnų, Pačkėnų, Kišūnų, Sirutėnų, Biliakiemio, Pakalnių, Sudeikių kaimo kultūros centrų mėgėjų meno kolektyvai.

2012_04_Tautodaile_UKM

2012 m. balandžio 11 d.Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta tradicinė kasmetinė Utenos rajono tautodailininkų paroda, kurią susirinkusiems pristatė muziejininkė Rolanda Gudynienė. Šiemet savo kūrinius parodoje eksponuoja 135 liaudies menininkai, tarp kurių ir trys respublikinio konkurso „Aukso vainikas" laureatai Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Vytautas Valiušis ir Pranas Kaziūnas.
Uteniškius tautodailininkus sveikino  Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė  Elena Počiulpaitė ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Roma Kraujelienė. Menininkus taip pat sveikino LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" vadovė Gita Juškėnienė įteikė padėkas Utenos kraštotyros muziejaus kolektyvui už parodos organizavimą, UAB „Vilava" generaliniam direktoriui Antanui Vilūnui - už paramą tautodailininkų klubui „Svirnas".

2012_04_Tautodaile_UKM2012 m. balandžio 11 d.Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta tradicinė kasmetinė Utenos rajono tautodailininkų paroda, kurią susirinkusiems pristatė muziejininkė Rolanda Gudynienė. Šiemet savo kūrinius parodoje eksponuoja 135 liaudies menininkai, tarp kurių ir trys respublikinio konkurso „Aukso vainikas" laureatai Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė, Vytautas Valiušis ir Pranas Kaziūnas.
Uteniškius tautodailininkus sveikino  Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio vyr. specialistė  Elena Počiulpaitė ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Vilniaus bendrijos pirmininkė Roma Kraujelienė. Menininkus taip pat sveikino LR Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė ir Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas" vadovė Gita Juškėnienė įteikė padėkas Utenos kraštotyros muziejaus kolektyvui už parodos organizavimą, UAB „Vilava" generaliniam direktoriui Antanui Vilūnui - už paramą tautodailininkų klubui „Svirnas". Tautodailininko pažymėjimai įteikti K.Adikliui, L.Kriaučionienei, O.Puodžiukienei, E.Lukoševičienei. Tautodailininkė Alvyra Žemaitienė dėkojo Utenos rajono seniūnijų seniūnams, kultūros darbuotojams, nuoširdžiai padėjusiems organizuoti tautodailininkų parodas seniūnijose. Renginyje grojo Utenos kraštotyros muziejaus etnokultūros specialistas  Raimondas Garsonas.

Renginio dalyviai2012 m. balandžio 27 d. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" narių gretas papildė mezgėja Eleonora Lukoševičienė- jai buvo įteiktas tautodailininko pažymėjimas.  Utenos kraštotyros muziejuje vykusiame renginyje Utenos tautodailininkų klubo "Svirnas" vadovė Gita Juškėnienė, Utenos rajono savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, muziejaus darbuotojai, itin daug prisidedantys prie tautodailininkių parodų organizavimo, pasveikino tautodailininkę. Eleonoros Lukoševičienės darbai jau kelerius metus eksponuojami tradicinėse kasmetinėse Utenos rajono tautodailininkų parodose, juos matė ir tautodailės parodų, vykusių kituose Lietuvos miestuose bei Ukrainoje, lankytojai.

Šapokos2012 m. kovo 30 d. Utenos muzikos mokykloje vyko Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtinio pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas, skirtas kolektyvo 25-čiui. Vytauto Latono vadovaujamas orkestras gausiai susirinkusius klausytojus nudžiugino užsienio ir lietuvių kompozitorių kūriniais, populiarių dainų aranžuotėmis pučiamųjų instrumentų orkestrui. Koncerte dalyvavo dirigentas Piet Visser (Olandija). Itin populiarus ir mylimas mokinių pučiamųjų instrumentų kolektyvas ir jo vadovas Vytautas Latonas jubiliejinio gimtadienio proga sulaukė daugybės nuoširdžių sveikinimų ir dovanų. Daug padėkos žodžių ir gėlių žiedų sveikintojai skyrė ir mokytojai Irenai Latonienei, kuri orkestre groja nuo jo įkūrimo.

Daivos Rimšienės eilėraščių knygos „Širdies melodija" pristatymas Krašuonos progimnazijoje2012 m. kovo 28 dieną Utenos Krašuonos progimnazijoje vyko anglų kalbos mokytojos Daivos Rimšienės eilėraščių knygos „Širdies melodija" pristatymas. „Širdies melodija" - pirmoji Utenos literatų „Verdenės" klubo narės Daivos Gaivenytės- Rimšienės knyga. Leidybos iniciatorė - Utenos Krašuonos progimnazijos mokytoja Jolita Šulskienė, leidinį maketavo mokytoja Jolanta Baronienė, iliustravo Krašuonos progimnazijos 8b klasės mokinė Emilija Kučinskaitė. Knygoje spausdinami 1994- 2012 metais sukurti eilėraščiai.

 

Genovaitė Adikliene2012 m. kovo 26 d. Utenos tautodailininkų klubo „Svirnas" tautodailininkė Genovaitė Adiklienė pristatė tapybo darbų parodą „Visko po truputį" savo gimtojo Panevėžio viešosios bibliotekos dailės galerijoje.

 

 

 

Giesmių giesmelė2012 m. kovo 19 d. Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko tradicinis jaunųjų giesmininkų festivalis „Giesmių giesmelė". Festivalio organizatoriai - Utenos Dievo Apvaizdos parapija ir Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis". Festivalyje dalyvavo giesmininkai iš Utenos mokyklų-vaikų darželių „Varpelis", „Saulutė", Utenos vaikų lopšelių-darželių „Pasaka", „Gandrelis", „Želmenėlis", „Voveraitė", Utenos „Žiburio" pradinės mokyklos dainorėliai, Utenos Aukštakalnio pradinės mokyklos pop choras, Rapolo Šaltenio pagrindinės mokykos mokiniai, Utenos muzikos mokyklos akordeonistų trio, vaikų studija „Žiogas", Utenos specialiojo ugdymo ir užimtumo centro ugdytiniai, Utenos jaunimo mokykos Laisvalaikio skyriaus mokiniai, Dauniškio gimnazijos ansamblis, Utenos kultūros centro vaikų pop choras, Aukštakalnio progimnazijos „Dainos studija", Utenos rajono Užpalių gimnazijos merginų kvartetas „Astika", Utenos jaunimo mokyklos Laisvalaikio skyriaus solistė Ugnė Zarankaitė, Leliūnų šv. Juozapo parapijos choras, Vyžuonų šv. Jurgio parapijos jaunimo choras, Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vaikų ir jaunimo choras.

Vorė2012 m. kovo 14 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko Utenos skiautininkų klubo „Vorė" parodos „Kol žemė sukasi ratu" atidarymas.
Kiekvieno mūsų atsiradimo žemėje diena - gimimo diena. Kūdikystėje šia diena džiaugiasi tėvai, po to vaikai nori kuo greičiau suaugti, suaugusieji tą dieną susimąsto, kaip greitai ir nenumaldomai bėga laikas.
Laikas Žemėje. Žeme vaikštome, ja bėgioja mūsų vaikai, sodiname medžius, auginame gėles, semiame vandenį, džiaugiamės mūsų pačių sukurtais vaisiais. Negana to. Tiesiame kelius, kertame miškus, statome elektrines, kuriame vis tobulesnes mašinas, ieškome naftos – siekiame kuo didesnės naudos ir komforto sau. Kad tik mes – žmonės skristume greičiau nei vėjas, kiltume aukščiau nei paukščiai, nertume giliau nei žuvys. Susimąstykime tai darydami, ar neskauda mūsų Žemei? Ar ji amžina? Kas liks joje po mūsų?

Regina Stakėnienė
Renginio „Gimtoji mūsų žemė" sumanytoja buvo 1984 metais tuometė „Verdenės" klubo koordinatorė Alma Eigerdienė. Per prabėgusius 29 klubo veiklos metus ir organizuotus 28 renginius „Gimtoji mūsų žemė", tapusius tradiciniais, mūsų gimtoji žemė, mūsų gyvenimai, mūsų likimai, mūsų talentai ar galimybės tarytum vaivorykštės spalvos kito, nyko,, blyško ar pasiekė dangų. Per tuos metus užaugo ne tik mūsų vaikai, bet ir vaikaičiai, taip pat neretai rašantys eiles, muzikuojantys ar puoselėjantys kitus menus. Tik „Gimtosios mūsų žemės" tradicijos nesutrukdė rūpesčiai, kartais itin nepalankūs orai, kenksmingai ir negeranoriškai nusiteikusi aplinka ir net nežinia kam paruošti tankai ištuštėjusioje Maironio gatvėje blokados metu.

Kovo 11Utenoje paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena2012 m. kovo 11 d. Utenoje paminėta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Kovo 11-osios renginiai Utenoje prasidėjo šv. Mišiomis už Tėvynę Lietuvą Utenos Kristaus Žengimo į dangų ir Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčiose. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas ir šventinis koncertas „Tau, mano Lietuva" vyko Utenos daugiafunkciniame sporto komplekse. Renginyje dalyvavo Utenos kultūros centro šokių ir dainų ansamblis „Vieversa" (vadovė R.Macelienė), Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos pučiamųjų orkestras (vadovas V.Latonas), dainininkai Povilas Meškėla ir Jeronimas Milius.

Tauragnai2012 m. kovo 10 d. Tauragnuose vyko renginiai, skirti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos – Kovo 11-osios ir daktarės Eugenijos Šimkūnaitės vardadieniui paminėti. Tauragniškiai sulaukė daug svečių: daktarės Eugenijos Šimkūnaitės fondo atstovų: fondo direktorius profesorius Romas Pakalnis, dr. Živilė Marijona Lazdauskaitė, dr. Lensė Jankeliūnienė. Šventiniame renginyje taip pat dalyvavo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, Utenos Krašuonos progimnazijos direktorius Rolandas Gruodinskas, Tauragnų krašto garbės pilietis gydytojas Algimantas Bartkevičius, Tauragnų seniūnijos seniūnas Arvydas Danauskas, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, gydytoja Marija Savickienė, Tauragnų šv. Jurgio parapijos klebonas, garbės kanauninkas Bronius Šlapelis ir kiti garbūs svečiai ir Tauragnų krašto žmonės.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt