dd2012 m. kovo 7 d. Vilniuje Lietuvos Nacionaliniame muziejuje buvo pristatyta Lijanos Šatavičiūtės – Natalevičienės monografija „Ramutė Aleksandra Jasudytė". Gimusi Kaune, vaikystę praleido Alių kaime, Utenoe rajone, mokėsi Utenos mergaičių gimnazijoje. Tai viena ryškiausių asmenybių lietuvių tekstilėje, savo nuosaikia ir harmoninga kūryba papildžiusi lietuvių tekstilę, poetiškai ir dvasingai perteikusi vilnos siūlu istorinę tematiką. Nuostabūs gimtinės paveikslai, susieti liaudies meno tradicijų ir krikščioniškosios ikonografijos saitais. Ramutė Aleksandra Jasudytė atsiskleidė kaip nauja ir savita, aprėpianti pirmykštį mitinį pasaulėvaizdį, romantiškas ir prasmingas žmogiškąsias vertybes ir personifikacijas. Į renginį susirinko daugybė R. A. Jasudytės talento gerbėjų.

Adiklienės2012 m. kovo 3 d. uteniškė tautodailininkė Genovaitė Adiklienė pristatė tapybos darbų parodą Panevėžio viešosios bibliotekos „Šaltinėlis" meno galerijoje. Ši meno galerija įdomi tuo, kad dalis darbų eksponuojama langų vitrinose ir panevėžiečiai, eidami senamiesčio gatvele, gali gėrėtis eksponuojamais darbais. Į parodos pristatymą susirinko gausus būrys G.Adiklienės bendraklasių, pažįstamų ir giminaičių, nes Panevėžys - Genovaitės gimtasis miestas. Renginio metu tautodailininkė sulaukė pasiūlymo iš  kitos Panevėžio meno galerijos savininkės rengti jos ir K.Adiklio molinių švilpynių parodą. Staigmena parodos autorei Genovaitei Adikliensi tapo bendravardės ir bendrapavardės panevėžietės sveikinimas, kuri perskaičiusi laikraštyje „Panevėžio balsas" kvietimą dalyvauti Genovaitės Adiklienės tapybos darbų pristatyme, labai nustebo, kad iš Utenos atvyksta tautodailininkė tokia pat pavarde ir vardu. Netikėtas susitikimas suartino abi Genovaites Adiklienes.

Krasuonoje2012 m. kovo 1 d. Utenos Krašuonos progimnazijoje įvyko liaudies meno parodos atidarymas progimnazijos dailės galerijoje (V.Kudirkos g. 5). Parodoje eksponuojami tautodailininkų Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės, Elenos Kiškienės ir Jono-Rimanto Semėno kūriniai. Liaudies meistrus sveikino progimnazijos direktorius Rolandas Gruodinskas, Utenos kraštotyros muziejaus muziejininkė Rolanda Gudynienė, Utenos r. savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, progimnazijos moksleiviai, parodos kuratorė ir galerijos šeimininkė mokytoja Dalia Puodžiukienė. Po parodos šventinis Kaziuko mugės šurmulys persikėlė į progimnazijos koridorius. Koncertavo Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis" folkloro kolektyvas „Kupolytė". Visus, dalyvaujančius mugėje, lydėjo puiki nuotaika, smagi muzika, gausybė dirbinių ir skanumynų...

UTAU2012 m. vasario 20 d. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje rinkosi norintys patekti į Utenos trečiojo amžiaus universitetą (UTAU). UTAU tikslas padėti senjorams susitikti, bendrauti, pasijusti reikalingais, naudingais ir įdomiais ne tik sau, bet ir kitiems. Tai galimybė dalytis sukaupta patirtimi, įgyti žinių. Į universitetą priimami visi, kurie jau atšventė penkiasdešimtmetį, bet tebėra aktyvūs, norintys veiklos, taip pat kurie jaučiasi vieniši ar pamiršti, nepriklausomai nuo socialinės padėties ar išsilavinimo. Trečiojo amžiaus universitetai Lietuvoje pradėti kurti prieš dešimt metų, dabar veikia daugiau nei dvidešimtyje miestų.

Volunge2012 m. vasario 16 d. Utenos muzikos mokykloje vyko tradicinis pilietinių dainų ir poezijos festivalis-konkursas „Volunge šauk ąžuole". Tai jau šeštasis, tradiciniu tapęs renginys, skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti, kurio steigėjas Seimo narys Edmun­das Pupinis. Jau antrus metus rengi­nį globoja  europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė, dainų ir eilėraščių konkur­so laimėtojams įsteigusi pagrin­dinį prizą - kelionę į Europarlamentą, kurį šiemet laimėjo Samanta Veršelytė, Asta Dirmaitė ir Kotryna Meidutė. Pagrindinis renginio organizatorius - Utenos muzikos mo­kykla ir mokytoja Nijolė Gelgotienė.

162012 m. vasario 15 d. Utenos muzikos mokyklo­je vyko iškilmingas Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo dienos mi­nėjimas. Renginio dalyvius pasveikino Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Lietu­vos Respublikos Seimo nariai Edmundas Pupinis ir Milda Petrauskienė. Šventės metu Utenos rajo­no Kultūros ir meno premijos įteiktos uteniškiams Vytautui Latonui, Robertai Macelienei ir Linui Blažiūnui.
Utenos krašto garbės pilie­čių vardai suteikti kraštiečiams - aktoriui Algir­dui Antanui Grašiui, už kūry­bą, lietuvių kalbos, Rytų aukš­taičių tarmės puoselėjimą ir akademikui, Lietuvos edukologijos univer­siteto rektoriui Algirdui Gaižučiui už aktyvią visuomeninę veiklą, garsinant Utenos kraštą.
Utenos rajono savivaldybės atminimo ženklu „Ute­nai - 750 metų" šventės pro­ga apdovanoti: Utenos kultūros centro vyriausioji choreografė, šokių ir dainų ansamblio „Vieversa“ meno vadovė Roberta Macelienė, dailininkas, grafikas Linas Blažiūnas ir Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos ir Aukštakalnio progimnazijos jungtiniam pučiamųjų instrumentų orkestrui vadovaujantis Vytautas Latonas.

Ignalinoje2012 m. vasario 14 d. Ignalinos kultūros ir sporto centro Etninės ir muziejinės veiklos skyriuje pristatyta Utenos liaudies meistrų darbų paroda – vėlimas, tapyba, sodai, pynimas iš vytelių.
Parodos iniciatorė Marija Kirkienė pristatė parodoje eksponuojamų darbų autorius: šiaudų sodų autores uteniškes pedagoges Ireną Eitminavičienę ir Zitą Indriūnienę, tapytojus Povilą Lopetą ir Alvyrą Žemaitienę, vilnos dirbinių ir įvairiausių darbų, pintų iš vytelių meistres Danutę Kiškienę ir Vidą Paulauskienę. Apie Utenos krašto liaudies menininkus pasakojo Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė. Susirinkusius į parodos pristatymą linksmino liaudies muzikantai Kazimieras Blaževičius ir Vincas Kliukas.

2012 m. vasario 3 d. Lietuvos Edukologijos universitete Arkivyskupo Mečislovo Reinio auditorijoje vyko renginys, kurio metu pagerbti du iškilūs dvasininkai: arkivyskupas Mečislovas Reinys ir Daugailių šv. Antano Paduviečio bažnyčios ilgametis klebonas monsinjoras Petras Baltuška bei jų atminimo puoselėtoja ir įamžintoja dr. Aldona Vasiliauskienė.
Pristatyta dr. Aldonos Vasiliauskienės monografija „Monsinjoras Petras Baltuška" – jau šeštoji knyga iš autorės serijos „Bažnyčios šviesa".

 

2z2012 m. vasario 2 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko poezijos, muzikos vakaras „2ž: žmogus ir žirgas". Renginyje dalyvavo Utenos žirgų sporto klubo „Bėras vėjas" įkūrėja Vita Jašinauskaitė, Arklininkystės muziejaus Užpalių seniūnijoje Bajorų kaime įkūrėja Viktorija Jovarienė, žirgų, poezijos, muzikos mylėtojai. Renginį vedė mokytojas Stepas Eitminavičius. Vita Jašinauskaitė pristatė savo kūrybos knygelę „Bėras vėjas".

A.Araminienė2012 m. vasario 1 d. Utenos kraštotyros muziejuje atidaryta Utenos rajono tautodailininkų klubo „Svirnas“ narės, tautodailininkės Anelės Araminienės kūrybos darbų paroda. Salėje puikavosi medžio skulptūros ir tapybos darbai, savo šventės geldoje laukė margučiai, akį džiugino naujausi Anelės audiniai – rankšluosčiai, lovatiesės. Meistrę sveikino LR Seimo narys Edmundas Pupinis, Utenos rajono savivaldybės Kuktiškių seniūnijos seniūnė Gražina Bivainienė ir Kuktiškių kultūros centro administratorė Laimutė Kleinienė, Utenos rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, kolegos tautodailininkai, muziejaus darbuotojai.

Indraja2012 m. sausio 28 d. Vilniuje, Dailės akademijoje vyko tradicinis 23-asis uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" susitikimas, kuriame dalyvavo Utenos rajono seniūnijų, mokyklų, bendruomenių atstovai. Susirinkusius sveikino uteniškių delegacijos vadovas, Utenos rajono mero pavaduotojas Vidmantas Valinčius, uteniškių kraštiečių klubo „Indraja" prezidentas Arvydas Šaltenis, klubo „Indraja“ viceprezidentė Gražina Kadžytė, LR Seimo nariai Edmundas Pupinis, Milda Petrauskienė. Renginyje koncertavo choras „Indraja" (vadovas Rimantas Vaiginis, dirigentė Rūta Jurgaitienė, akomponiatorė Jurgita Umaraitė). Pasveikinti 2011 m. jubiliatai kraštiečiai, kuriems įteikti Utenos rajono mero sveikinimai. Kraštiečiams savo tapybos darbų parodą dovanojo uteniškė dailininkė Aušra Žvinytė.

Sietynas2012 m. sausio 27 d. Utenos etninės kultūros centras ir Utenos muzikos mokykla pakvietė į kapelijos „Muzikontai iš pa Utenas" ir Utenos muzikos mokyklos folkloro studijos - ansamblio „Sietynas" 10 veiklos metų šventę Utenos muzikos mokyklos koncertų salėje.
Utenos kraštotyros muziejaus etnokultūros specialisto Raimondo Garsono suburta kapelija „Muzikontai iš pa Utenas" jau dešimtmetį džiugina liaudiškos muzikos mėgėjus.

Vytux2012 m. sausio 19 d. 17 val. Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos konferencijų salėje vyko atminimo vakaras „Drobė kaip eilėraštis", skirtas tragiško likimo jaunosios kartos menininkui, tapytojui, aktoriui, utopinių pjesių rašytojui ir režisieriui Vytautui Pakalniui (1972 – 2004) ir naujos, VDA leidyklos ką tik išleistos knygos „Vytautas Pakalnis. VYTUX" pristatymas. Renginyje dalyvo profesorius Arvydas Šaltenis, Vytauto Pakalnio žmona Božena Pakalnienė, tėtis dr. Romas Pakalnis. Vakarą vedė knygos sudarytoja dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė. Susirinkusiems grojo Emilija Pakalnytė ir Neda Surkevičiūtė.

Romauldas Katinas. Ramūno Misiūno nuotrauka2012 metų sausio 18 dieną po sunkios ligos mirė lituanistas, poetas, satyrikas, publicistas žurnalistas Romualdas Katinas.

Jis gimė 1931 metais Utenos rajone Baltakarčių kaime. Mokėsi Utenoje, vėliau lietuvių kalbą ir literatūrą studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete. Grįžęs į gimtąjį kraštą, dirbo Antalgės aštuonmetėje mokykloje, rajono laikraštyje „Lenino keliu" atsakingu sekretorium, vėliau redaktoriaus pavaduotoju, rajono partijos komitete skyriaus vedėju, laikraštyje „Utenos apskrities žinios".

Nuo jaunystės rašė eilėraščius, satyras, epigramas, straipsnius. Jo kūryba pradėta publikuoti rajono spaudoje, žurnale „Šluota".

Susikūrus Utenos literatų klubui „Verdenė", 1985 metais įsijungė į jo veiklą.

Jo kūryba publikuojama visuose šešiuose klubo almanachuose „Verdenė".

Romualdas Katinas- Utenos krašto sūnus, čia gimęs, augęs, mokęsis, dirbęs ir kūręs. Kūryboje itin daug šilumos Tėviškei, Gimtinei, Žmonėms. Poezijoje, prozoje, publicistikoje daug įžvalgaus jautrumo tiems, kuriuos gerai pažinojo, kuriuos vertino, gerbė ir mylėjo. Jo kūryba yra mėgstama, skaitoma, dainuojama. Itin vertingos jo apybraižos, kuriose daug dėmesio skiriama žinomiems ir mažiau žinomiems uteniškiams.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt