Regina Katinaitė Lumpickienė(1955 10 31), poetė, vertėja. Gimė Utenoje, augo Juknėnų kaime. Baigė Utenos 2-ąją vid. mokyklą. Studijavo Vilniaus pedagoginiame institute lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 2003 m. – LRS narė.
Apdovanojimai:
1992 m. Boriso Dauguviečio premija (II laipsnio diplomas) už Antano Miškinio „Žaliaduonių gegužės“ inscenizaciją.
2003 m. Utenos rajono meno ir kultūros premija už eilėraščių ir vertimų knygą „Grąžinu tau laiką“ ir eilių ciklą romantinės muzikos ansmbliui.
2010 m. Antano Miškinio literatūrinė premija už eilėraščių aukštaičių uteniškių tarme knygą „Paraič nama“.
2021 m. Antano Baranausko literatūrinė premija už knygas „Tapuolia pūkas aky“ ir „Varna su baltu plūksnu“.

 

Bibliografija:
„Išeinančio gruodžio žvaigždės“: eilėraščiai. - Vilnius: Periodika, 1991.
„Žydintys šešėliai“: eilėraščiai. - Utena: Indra, 2000.
„Grąžinu tau laiką“: eilėraščiai ir vertimai iš vengrų kalbos. - Utena: Indra, 2002.
„Paukščiai vaikšto dangaus takais“: vengrų poezijos vertimai. - Utena: Kintava, 2004.
„Gegutes abrūsėliai“: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme. - Utena: Kintava, 2005.
„Pasaka, pasekta kitaip“: trys inscenizacijos lėlių teatrui. – Utena: Kamonada, 2009.
„Paraič nama“: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme + kompaktinė plokštelė. – Utena: Kamonada, 2009.
„Žemėje, sakei“: eilėraščiai. - Kaunas: Kauko laiptai, 2011.
„undeniu ugniu žalynais“: eilėraščiai rytų aukštaičių uteniškių patarme + kompaktinė plokštelė. - Utena: Kamonada, 2013.
„Devyni žingsneliai pasakų debesimis“: inscenizacijos. – Utena : Kamonada, 2018.
„Tapuolia pūkas aky“: eilėraščių rinkinys aukštaičių uteniškių tarme.   - Kaunas: Kauko laiptai, 2018
„Varna su baltu plūksnu“: eilėraščiai aukštaičių uteniškių tarme. - Kaunas: Kauko laiptai, 2021

 

Inscenizacijos:

Žaliaduonių gegužė: inscenizacija teatrui pagal Antano Miškinio Žaliaduonių gegužę, 1991.
Vėtrų Karalienė: inscenizacija lėlių teatrui pagal to paties pavadinimo Brolių Grimų pasaką, 2010.
Trys verpėjos: inscenizacija lėlių teatrui pagal to paties pavadinimo Brolių Grimų pasaką, 2012.
Ąžuols gyrpelnys: inscenizacija lėlių teatrui pagal K. Donelaičio pasakėčią, 2014.
Snieguolė ir septyni nykštukai: inscenizacija lėlių teatrui pasaulio pasakų motyvais, 2014.
Devyni žingsneliai pasakų debesimis, 2017.

Vertimai iš rusų kalbos:
Alos Sokolovos pjesė Žmonės, žvėrys ir bananai (vertimo bendraautorė Alma Eigerdienė), 1985.

Vengrų poetų eilėraščių vertimai:
Almanache Verdenė. - Utena: Indra, 2003.
Knygoje Grąžinu tau laiką . - Utena: Indra, 2002
Vertimų knyga Paukščiai vaikšto dangaus takais. - Utena: Kintava, 2004.

Rusų poezijos vertimai:
Almanache Birželio sodai. - Utena: Kintava, 2004.
Almanache Birželio sodai. – Utena: Kintava, 2006.
Almanache Birželio sodai. – Utena: Kamonada, 2008.
Almanache Birželio sodai. – Utena: Kamonada, 2010.
Almanache Rytai. – Utena: Kamonada, 2007.
Almanache Rytai. – Utena: Kamonada, 2008.

Lenkų poezijos vertimai:
Almanache Verdenė (kartu su B. Jonuškaite). – Utena: Utenos Indra, 2008.

Baltarusių, lenkų, ukrainiečių poezijos vertimai:
Almanache Karalių delnuose. – Vilnius: Homo liber, 2008.

Sudarė:
Utena: publicistinis informacinis leidinys. Viena iš sudarytojų, lietuviško ir rusiško teksto autorė.- Utena: Indra, 2001.
Antanas Miškinis. 100 eilėraščių. - Utena: Kintava, 2005.
Verdenė: Utenos literatų kūrybos almanachas. – Utena: Utenos Indra, 2008.
Laiškai iš vaivorykščių kranto: laiškai, atsiminimai, publicistika (Leonardui Grudzinskui atminti). – Utena: Kamonada, 2009.

Autorės eilėraščiai vengrų kalba (vertė Cseh Karoly):
Biblia Fold : Karoly Cseh eilėraščių ir vertimų knyga. - Gonda Konyvkiado, Eger, 2003).
Regi – Uj Lenyomatok: Rytų Vengrijos poezijos antologija. - Bibor Kiado, Miskolc, 2004).
Vengrijos almanachuose ir žurnaluose: Szaphalom, Zempleni muzsa, VARhely, Kelet Felol, PoLisz, Bukkalja, Naput, Ezredveg.

Eilėraščiai rinkiniuose:
Po Aukštaitijos pilnatim: Utenos krašto poetų kūrybos rinkinys. – Utena: Indra, 1993.
Taip tyliai tyliai: 111 meilės eilėraščių. – Utena: Kintava, 2004.
Širdies melodija tyli: trijų autorių romantinių dainų tekstai. – Utena: Kintava, 2004.
Po Aukštaitijos pilnatim: Utenos krašto poetų kūrybos rinkinys. – Utena: Kintava, 2006.
Atokios stotys: eilėraščiai. Bendras aukštaičių ir žemaičių kūrybos rinkinys. – Utena: Kamonada,
2011. Po Juknėnų klevais: Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatų eilėraščių rinktinė. – Utena: Kamonada, 2011.

  Regina Katinaitė-Lumpickienė
(aukštaičių uteniškių tarme)
X
paraič nama
ale durys sudege
a pelanus
išnešioja strazdai
pa Aukštaitijų
X
ti ažu saulas ugninia varpa
kiek tik širdis ažmata
Visagalis tylėdamas karpa
venatves kųsnaliais visatų
  X
visas svietas tavįs išsigynę
akmenim jau apmėte ne rozų
ti kur sopa – par umžius tevyne
kaip ugniu apspylus rože
X
pazarų diementai*
virš tava galvas
žeme švelnasna až pūkų
pa ainunčia kojam
viena tu tokia visam svieti
tėviške mana

*aušros deimantai

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt