Vytautas Kazela(1955 12 13), poetas, publicistas, leidėjas. Nuo 1994 m. - LRS narys. Dirbo „Tiesos“, „Dienos“ dienraščių, žurnalo „Gimtasis kraštas“ korespondentu, laikraščių „Utenos apskrities žinios" ir „Utenos Diena“,  „Utenis“ vyr. redaktorium. Nuo 2007 metų leidyklos „Kamonada“ vyriausias redaktorius. 2006 m. apdovanotas Antano Miškinio premija už eilėraščių rinktinę „Kas nebus pralaimėta“. 1993, 1994, 1998 m. Kazio Umbraso literatūrinė premija, 2013 m. Utenos rajono meno ir kultūros premija už aukštaitiškos elegijos tęstinumą, lietuvių literatūros išliekamąją vertę. 2022 m.  Vytautas Kazela apdovanotas A. Baranausko literatūrine premija.

Bibliografija:

„Palesink paukštį“ - eilėraščiai, „Periodika",1990 m. 
„Į beždžionių šalį“ - eilėraščiai vaikams, „ Keturi vėjai",1991 m.
„Žaidžiančio žaizdos“ - eilėraščiai, „ Indra", 1992 m.
„Dienų dugne“ - eilėraščiai, „ Indra", 1993 m.
„Bedantėmis“ - eilėraščiai vaikams, „ Arkliukas", 1994 m.
„Iš meilės ir netekties“ - eilėraščiai, „ Arkliukas", 1995 m.
„Pasaka apie Nendrinuką“ - eilėraščiai ir poemėlė vaikams-„ Indra", 2000 m.
„Artėjantis krantas“ - eilėraščiai „Kintava", 2002 m.
„Kelias namo“ -  publicistika, „Kintava", 2003 m.
„Kas nebus pralaimėta“ -  poezijos rinktinė, „Kintava", 2005 m.
„Mūsų vienatvės prieblanda“ - eilėraščiai, „Kamonada", 2007 m. 
„Life and Unbelief/ Gyvybė ir netikėjimas“ -  eilėraščiai (į anglų kalbą vertė Kerry Shawn Keys),  Kamonada", 2009 m. 
„Užklumpa šviesa“ - poezija, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012 m. 
„Vieta ir kiti nutylėjimai" - eilėraščiai, Kauko laiptai, 2015 m. 
„Alyvmedžiai“ - poezija, „Kauko laiptai“, 2018 m.
„Sapnų slidininkas“ - poezija, „Kauko laiptai“, 2021 m.

S u d a r ė :

Verdenė: Utenos literatų kūrybos almanachas, 2 kn. – Utena: Utenos Indra, 1995.
Vėjas žodžiuose: jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kintava, 2001.
Akys languose: jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kintava, 2002.
Iš šnabždesio gimę: eilėraščiai, drama. – Utena: Kintava, 2003.
Taip tyliai tyliai: 111 meilės eilėraščių. – Utena: Kintava, 2004.
Birželio sodai: tarptautinės poezijos šventės „…ir saulas diementas žėruos…“ (A. Miškinis) dalyvių kūrybos almanachas. – Utena: Kintava, 2004.
Veriasi kelias: jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kintava, 2005.
D. Raižytė. Po tėviškės liepom: eilėraščiai. – Utena: Kintava, 2006.
Užšalusi upė: eilėraščiai. – Utena: Kintava, 2006.
Po Aukštaitijos pilnatim: Utenos krašto poetų kūrybos rinkinys. – Utena: Kintava, 2006.
Atiduok mane debesiui: eilėraščiai: aštuntosios Molėtų jaunųjų literatų kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kintava, 2006.
Iš žemės žalumos: Molėtų krašto poezijos antologija. – Utena: Kintava, 2007.
Sugrįžta angelas: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2007.
Kitapus liepsnos: devintosios Molėtų jaunųjų literatų stovyklos dalyvių kūrybos almanachas. – Utena: Kamonada, 2007.
Iš dainingosios Aukštaitijos: atsiminimai apie Antaną Miškinį. – Utena: Kamonada, 2008.
Neatiduok manęs rudeniui: 88 meilės eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2008.
Mėnulio pievose: dešimtosios Molėtų jaunųjų literatų stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2008.
Dienų trapumas: jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2009.
Iš mūsų tėviškių: 12 Aukštaitijos poetų kūryba. – Utena: Kamonada, 2010.
Rudens taku: Aukštaitijos poetų kūrybos rinktinė. – Utena: Kamonada, 2010.
Atsimerkia dangus: dvyliktosios Utenos regiono jaunimo kūrybinės stovyklos Vokietijoje dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2010.
Kaip upių tekėjimas: Aukštaitijoje gyvenančių literatų eilėraščių rinkinys. – Utena: Kamonada, 2010.
Malda tėviškei: Rytų Aukštaitijoje gyvenančių literatų kūrybos rinkinys. – Utena: Kamonada, 2011.
Po Juknėnų klevais: Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatų kūrybos rinktinė. – Utena: Kamonada, 2011.
Motinos sodas: tai, kuri vienintelė. – Utena: Kamonada, 2012.
Kai buvome dviese: meilės lyrika. – Utena: Kamonada, 2012.
Atokios stotys 2012: poezijos almanachas. – Utena: Kamonada, 2012.
Vieno paukščio vakaras: Molėtų jaunųjų literatų stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2013.
Iš tikėjimo audinio: sakralinė poezija. – Utena: Kamonada, 2013.
Viešpaties veidas: sakralinė poezija. – Utena: Kamonada, 2013.
Tamsėjančios gelmės: Molėtų jaunimo kūrybinės stovyklos dalyvių kūryba. – Utena: Kamonada, 2013.
Atokios stotys 2013: poezijos almanachas. – Utena: Kamonada, 2013.
J. Balaišis. Skaudėjimo žodžiai: eilėraščiai. – Utena: Kamonada, 2014.
Piliarožės užkalbėjimas: poetinis Lietuvos žemėlapis. – Utena: Kamonada, 2014.
Ten, kur kloniai žali: poetinis Lietuvos žemėlapis. – Utena: Kamonada, 2014.
Atokios stotys 2014: poezijos almanachas. – Utena: Kamonada, 2014.
Būk šalia: meilės lyrika. – Utena: Kamonada, 2015.

 

 

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt