Regina Skomskienė(1974 06 14). Dailininkė. Dažniausiai naudojama technika - akvarelė, žanras - peizažas.
1990 m. baigė Utenos vaikų dailės mokyklą. 1997 m. - Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo dailės ir technologijos bakalauro laipsnį, dailės mokytojo kvalifikaciją . 2001 m. Pedagogų profesinės raidos centre įgyta vyresniojo dailės mokytojo kvalifikacija. 2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo anglų filologijos mokytojo kvalifikaciją.

1997 - 2007 m. dirbo Utenos jaunimo mokyklos Laisvalaikio skyriaus vedėja ir dailės mokytoja (dailės ir keramikos pamokos, renginiai, mokyklos laikraščio "Vėjavaikis" leidyba, meninio šrifto, meninėss raiškos būreliai, parodų, koncertų, organizavimas).1999 m. darbas Utenos vaikų dailės mokykloje dailės mokytoja ir bibliotekininke. 2000 m. - dailės mokytoja Dauniškio gimnazijoje. 2007 m. darbas Utenos vaikų reabilitacijos centre Dailės terapijos vadove.

Dirbant Utenos jaunimo mokyklos Laisvalaikio skyriuje, organizavo apie 20 Laisvalaikio skyriaus meninių būrelių moksleivių kūrybos parodų, dalyvo bendrose Jaunimo mokyklos mokinių ir mokytojų parodose, meniniuose projektuose, grupinėse dailės mokytojų parodose. 2007 m. dalyvavo tarptautiniame projekte "Kultūriniai mainai tarp partnerių Šteinfurto, Utenos, Telšių ir Demino regionų menininkų, pristatant Utenos menininkų kūrybą Vokietijoje. Dalyvauja Utenos krašto dailininkų parodose, 2008 m. pavasarį - Utenos apskrities dailininkų parodoje Visagine.
2016 m. Regina Skomskienė išleido knygą „Moris“.

stiklo galerija

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt