Guntulyte ReginaRegina Guntulytė – apysakų ir novelių rinkinio „Pora vienam vakarui“, humoro ir satyros knygos „Lapukų didvyrio pagerbimas“, autobiografinių apysakų „Bangų mūša“ ir „Bangų mūšai rimstant“, romanų „Pavėlavęs laiškas“, „Šilagėlės šypsena“, „Vėrinys ant smilgos“ (I ir II d.), „Nebaigtas dienoraštis“, „Paskutinė Daliaus Danilevičiaus moteris“, „Aukštaitiška elegija“, „Labas ir sudie“, „Akmenys kelyje“, trilogijos „Naktinis ekspresas“, „Už posūkio“ ir „Laikas nesustoja“, bei eilėraščių rinkinio „Tas ruduo – irgi mano...“ autorė. Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė.

R. Guntulytė gimė 1939 metų rugpjūčio 28 dieną Butkelių kaime (buv. Dusetų valsčius, Zarasų r.). 1949 metais ji su šeima ištremta į Irkutsko sritį. Ten baigė Statybos technikumą. Dirbo brigadininke, statybos darbų meistre, gamybos skyriaus inžiniere.

1963 metais grįžusi į Lietuvą darbą tęsė Prienų, o vėliau Rokiškio statybos valdybose. 1967 metais įstojo į Kauno politechnikos instituto neakivaizdinį skyrių studijuoti statybos ekonomikos specialybės, tačiau dėl šeiminių aplinkybių 1970 metais studijas teko nutraukti. 1976 metais pakviesta dirbti į Utenos statybos tresto-aikštelės gamybinio techninio skyriaus viršininkės pareigas. Nuo tada gyvena Utenoje. 1982 - 1989 metais bendradarbiavo rajoniniame laikraštyje. 1995 - 2000 metais buvo respublikinio dienraščio „Lietuvos aidas“ krašto korespondentė, 1996 - 2007 metais bendradarbiavo savaitraštyje „Šeimininkė“. R. Guntulytės kūrybą spausdino respublikiniai laikraščiai „Lietuvos žinios“, „Lietuvos rytas“, „Dienovidis“, žurnalai „Šeima“, „Šluota“, „Viltys ir likimai“, „Ji“ ir kiti (iš viso – per 700 publikacijų). Yra laimėjusi keletą respublikinių žurnalų literatūrinių konkursų.
Nuo 2006 metų pradėjo rašyti apysakas ir romanus. 2010 metais ryžosi išleisti pirmąją knygą – romaną „Pavėlavęs laiškas“. Skaitytojų reakcija į šį kūrinį buvo tokia, kad autorė atsisakė išankstinio nusistatymo daugiau neviešinti savo kūrybos ir išleido dar 3 anksčiau parašytus romanus, tuo pat metu kūrė naujus.
Turi parašiusi per 1200 spaudoje neskelbtų eilėraščių, dvi tikrais įvykiais paremtas apysakas, bei novelių ir apsakymų rinkinį. 2018 m. išleido eilėraščių rinkinį „Tas ruduo – irgi mano...“. 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt