Lolitos Kamiskienės straipsnyje „Utena šiandien - gyva, besikeičianti, nepailstanti" apžvelgiami paskutinio dešimtmečio mūsų miesto pasiekimai. Utenos Kultūros centro direktorės Astos Motuzienės kultūros gyvenimo Utenoje apžvalga supažindina su svarbiausiais kultūriniais miesto ir rajono įvykiais. Naująjį fotoalbumą „Mūsų Utena", skirtą  Utenos miesto 750-ajam jubiliejui, pristato jo sudarytojai Genovaitė Šnurova ir Adolfas Sinkevičius. Leidinio „Indraja" redaktorius, poetas Petras Panavas skaitytojus supažindina su planuojamo savo sakmių romano fragmentais ir siūlo paskaityti savo straipsnį „Istorija - mūsų ištvermės šaltinis". Kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis staipsnyje „ Jie susirinko Vilniuje atkurti Lietuvos" pateikia daug idomių XX.a pradžios mūsų valstybės atkūrimo istorijos faktų, susijusių su Utena ir uteniškiais.

Rūta Mikulėnaitė-Jonuškienė šiame „Indrajos" laikraščio numeryje apžvelgia žurnalisto, poeto Mindaugo Stundžios poezijos rinktinę „Ant paskutinės pakopos". Regina Stakėnienė primena apie turtingą mūsų krašto literatūrinį palikimą ir supažindina su Utenos literatų klubo „Verdenė" veikla.

Mūsų miesto veidas būtų daug liūdnesnis be akademinio jaunimo - šiame „Indrajos" numeryje pasakojama apie Utenos kolegiją, šios mokslo įstaigos pasiekimus, gyvenimą ir nuolatinį vystymąsi.

„Indraja" Nr.2(45)_2011 m. >>>

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt