Petronis Vytautas (1923 09 01 - 2019 11 22) Dailininkas, mokytojas. Nuo 1944 iki 1991 dirbo Utenos miesto mokyklose, dėstė piešimą, braižybą, dailės istoriją. Kuria ekslibrisus, dalyvauja rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse ekslibrisų parodose: Belgijoje, Lenkijoje, Ukrainoje, Kazachijoje, Prancūzijoje, Argentinoje, JAV, Kinijoje, Italijoje, Norvegijoje. Yra suprojektavęs visuomeninių pastatų interjerus, Lietuvos krikšto 600-ųjų metinių paminklą Salake, Zarasų r.

2003 m. Vytautui Petroniui už aktyvią pedagoginę, kultūrinę, visuomeninę veiklą suteiktas Utenos miesto garbės piliečio vardas.

Pleckevičius Jonas(1948 08 18) Dailininkas.
1970-1976 metais studijavo Valstybiniame dailės institute Vilniuje. Nuo 1975 m. dalyvauja parodose bei tarptautiniuose pleneruose. Tapybos darbų yra įsigiję Lietuvos, Lenkijos, Latvijos, Vokietijos, JAV. Italijos, Danijos, Švedijos privatūs kolekcininkai ir dailės galerijos. Tapo aliejumi portretus, peizažus, miniatiūras. Nuo 1976 dirba Utenos dailė mokyklos direktoriumi, dėsto tapybą. 1992 metais Utenos dailė mokyklai persikėlus į architektūros paminklą - senąją pašto stotį, vadovavo jos restauracijai, pritaikė šiuolaikiniams švietimo, kultūros tikslams. Tyrinėja pašto trakto istoriją, renka medžiagą mokyklos pašto muziejui. Knygos „Nuo Kauno iki Daugpilio. Senuoju pašto traktu" autorius. 2016 m. Jono Pleckevičiaus knyga „Senais Trakts Sanktpēterburga - Varšava" išleista latvių kalba.
Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu buvusiam ilgamečiui Utenos dailės mokyklos direktoriui Jonui Pleckevičiui už kultūros paveldo puoselėjimą, švietėjišką veiklą populiarinant senąjį pašto traktą Sankt Peterburgas–Varšuva, kūrybinę bei ilgametę pedagoginę veiklą ir Utenos bei Lietuvos vardo garsinimą užsienyje suteiktas Utenos krašto garbės piliečio vardas.

Šaučiūnienė Inga (1973). Baigė Šiaulių universiteto Dailės (Tekstilės) studijas. Tekstilininkė. Knygų iliustracijų autorė. Dalyvauja Utenos rajono dailininkų parodose. Utenos skiautininkių klubo "Vorė" narė. Vadovauja fotografijos būreliui Laisvalaikio skyriuje. Parodos „Prisilietimai" Utenos kultūros centro Dailės galerijoje, kurioje buvo eksponuojami 2009 metais Šiaulių universiteto Menų fakultete baigusių magistrantūros studijas diplomančių diplominių darbai, iniciatorė ir organizatorė.

Jonas Šimonėlis (1955-2011). Skulptorius. 1973-1978 studijavo Kauno politechnikos institute. Nuo 1995 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1997 m. Airijos skulptorių sąungos narys.
Personalinės parodos: 1993 m. Lauko granitinių skulptūrų paroda Meno darbuotojų rūmų kieme (Vilnius).
Nuo 1994 m. pastovi lauko granitinių skulptūrų ekspozicija „Litexpo" parodų rūmų teritorijoje (Vilnius).
1996 m. lauko granitinių skulptūrų paroda „Karolinos" viešbučio ir „Justė ir kompanija" firmos teritorijoje Vilniuje.
1997 m. lauko granitinių skulptūrų paroda Nacionalinės galerijos terotirijoje Vilniuje.
1998 m. lauko granitinių skulptūrų paroda Utenos miesto teritorijoje.
Nuo 2000 m. pastovi lauko granitinių skulptūrų ekspozicija Santariškių klininkų teritorijoje Vilniuje.
2003 m. stiklo skulptūrų paroda „Stiklo pasaulyje“ Pelesos g. 3б Vilniuje.

Regina Skomskienė(1974 06 14). Dailininkė. Dažniausiai naudojama technika - akvarelė, žanras - peizažas.
1990 m. baigė Utenos vaikų dailės mokyklą. 1997 m. - Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo dailės ir technologijos bakalauro laipsnį, dailės mokytojo kvalifikaciją . 2001 m. Pedagogų profesinės raidos centre įgyta vyresniojo dailės mokytojo kvalifikacija. 2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo anglų filologijos mokytojo kvalifikaciją.

Šmergelis Laimonas (1972 06 25). Dailininkas.  Šiaulių pedagoginis universitetas, dailės ir darbų bakalauro laipsnis, humanitarinių mokslų dailėtyros magistro laipsnis). Dirba dailės mokytoju Utenos vaikų lopšelyje-darželyje „Šaltinėlis", veda dailės kursus neįgaliems žmonėms Utenos invalidų draugijoje, organizuoja jų darbų parodas.

 Surengė dešimt personalinių kūrybos parodų. Nuo 1990 m. dalyvauja bendrose dailininkų meno darbų parodose. Dalyvauja projekte „Menas senuosiuose Lietuvos dvaruose".

 Laimono Šmergelio interneto svetainė >>>

 

Genovaite SnurovaGenovaitė Šnurova (g. 1953 m. gegužės 16 d.) ilgametė laikraščio „Utenis" žurnalistė, Kuktiškių krašto garbės pilietė, Utenos rajono meno ir kultūros premijos už kūrybinę veiklą, reikšmingą kraštotyrinę ir leidybinę veiklą, puoselėjant Utenos rajono istoriją laureatė.

Bibliografija:

Monografija „Kuktiškės“, 1997 m. išleido „Utenos spaustuvė. Monografijoje panaudota istorinė medžiaga apie Utenos rajono Kuktiškių miestelį. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis. Maketavo Andrius Surgailis.

„Kuktiškės. Antra knyga“. Knygoje panaudoti XVIII ir XIX amžių archyviniai dokumentai, bažnyčios kronika, vizitacijos aktai, gausu įdomių amžininkų prisiminimų apie geležinkelį, mokyklą, kolektyvizaciją, pokario ir sovietinį laikotarpį. Spausdino UAB „Utenos spaustuvė“, 2004 m. Maketavo Andrius Surgailis. Nuotraukos Andriaus Surgailio ir iš pašnekovų archyvų.

„Utenos seniūnija. Biliakiemis, Pačkėnai. Vaikutėnai“, išleista 2005 m. Spausdino UAB „Utenos spaustuvė“. Tai istoriniais faktais paremti pasakojimai apie Utenos seniūnijos administracinius centrus, stambesnes gyvenvietes. Knyga iliustruota nuotraukomis. Maketavo Andrius Surgailis.

„Visiškai atvirai“. Tai 2008 m. išleista knyga apie Utenos seniūnijoje gyvenusias iškilias asmenybes, įdomius žmones. Knyga iliustruota nuotraukomis. Spausdino UAB „Utenos spaustuvė“.

STUNDŽIA MINDAUGAS PETRASPoetas, žurnalistas (g. 1939 m. rugsėjo 17 d. Silgiškyje, Saldutiškio seniūnija, Utenos r.). 1959 m. baigė Saldutiškio vidurinę mokyklą, 1967 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete – žurnalistikos specialybę. 1959–1961 m. Saldutiškio kultūros namų direktorius. Nuo 1961 m. Utenos rajono laikraščio „Lenino keliu" literatūrinis darbuotojas, nuo 1972 m. – redaktoriaus pavaduotojas, nuo 1995 m. laikraščio „Utenis" vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas. 1974 m. įstojo į Lietuvos žurnalistų sąjungą. 1989 m. kartu su P. Panavu pradėjo leisti Utenos krašto tėviškėnų klubo laikraštį „Indraja". Ilgametis Utenos literatų klubo „Verdenė" pirmininkas, Utenos himno autorius.

Bibliografija:
„Velnio tuzinas", poezija, 1977 m.
„Tarp žolynų ir lazdynų", poezija, 1985 m. (leidykla „Vyturys")
„Tyla vasarė", poezija, 1989 m.
„Zuikio šaltmėtiniai", eilėraščiai vaikams, 1990 m.
„Pasaka apie vilką teroristą", eilėraščiai vaikams, 1991 m.
„Balto vaikelio šviesoj", eilėraščiai vaikams, 1992 m.
„Žentiški žodžiai", epigramų knyga, kartu su J. Drazdausku, 1992 m.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt