Šv. Antano. Paduviečio bažnyčios vargonaiPirmoji Daugailių bažnyčia pastatyta iki 1685. 1766 atstatyta, joje buvę 11 registrų keturių oktavų vargonai, kuriems 1851 ir 1852 reikėję didelio remonto. 1852 pastatyta nauja bažnyčia, kuri 1883 buvo padidinta. 1913 m. žiniomis, ...vargonai 8 balsais, su pedalais neblogi, dirbti p. Depešos 1900 m. už 800 rublių. Vargonų traktūra - mechaninė, oro skirstymo dėžės - išilginės. Dumplės - lygiagrečios, vienvėrės, pastatytos vargonų šiaurinėje pusėje. Griežykla - vargonų pietiniame šone.

 

Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

 Daugailių bažnyčios archyve yra išlikę metrikų knygos nuo 1685 m. Tačiau pirmoji rašytinė informacija, liudijanti apie šios bažnyčios vargonus ir vargonininką yra 1883 m. vasario 20 d. sutartis dėl bažnyčios statymo, kurioje rašoma, jog už beraštį statybos dailidę Nikodemą Guntulį, jam pačiam prašant, pasirašo vargonininkas Juozas Juknevičius.

Sutarties 5-ame punkte rašoma: „Nikodemas Guntulis privalo išardyti senąją bažnyčią, altorius ir vargonus. Viską iš naujo sustatyti, baigus bažnyčios statybą ir jeigu bus sugadinimų, juos pataisyti." 1883 m. lapkričio 10 d. įrašas liudija, kad bažnyčios pastatymo darbai baigti ir dailidei Nikodemui Guntuliui sumokėta sutarta suma. Galima spėti, jog tie patys vargonai, apie kuriuos kalbama 1883 m. sutartyje, Daugailių bažnyčioje groja ir šiandien, nes bažnyčios knygose nėra žinių apie naujų vargonų įsigijimą. XX a. pradžioje Daugailių bažnyčioje dirbo Antanas Ilčiukas (1902 11 23 -1990 11 29) – vargonininkas, pedagogas, choro dirigentas, kompozitorius. Pas Antazavės ir Dusetų vargonininkus išmokęs vargonuoti, 1920–1924 vargoninkavo ir vadovavo chorui Daugailiuose. Archyviniai įrašai (kasos knyga) liudija ir apie kitus Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje dirbusius vargonininkus: Daiva Bulkienė

K.Ramanauskas (dirbo nuo 1925 07 02 iki 1926 05 18),
P.Kazlauskas (dirbo nuo 1926 06 09 iki 1930 04 21),
A.Strazdas (dirbo nuo 1930 06 03 iki 1931 04 29),
J.Bartaševičius (dirbo 1931 05 13),
Kazys Laurinavičius (dirbo nuo 1931 06 30 iki 1937 01 31),
Steponas Dailidėnas (dirbo nuo 1937 03 06 iki 1994 12 31),
Vladas Miškinis (dirbo nuo 1995 01 01 iki 2003 08 27), Sonata Bivainytė (dirbo nuo 2003 09 01 iki 2004 08 22).

 

Šiuo metu Daugailiuose vargoninkauja Daiva - Ona Bulkienė.

  2012 Daugailių choras
Daugailių choristai su klebonu Sauilum Kalvaičiu 2012 m.

Steponas Dailidėnas Daugailiuose vargoninkavo ir dirbo muzikos mokytoju 57 metus. Prieškario metais S.Dailidėnas aktyviai dalyvavo pavasarininkų, kurie būrėsi prie bažnyčios, kuopelės veikloje - pastatė daug spektaklių, surengė koncertų, vadovavo bažnytiniam ir mokykliniam chorui. Mirė 1995 m.

1938 m. vasario 16 d. Daugailių pavasarininkai ir choristai spektaklyje „Žygis į Vilnių“. Pirmoje eilėje antras iš kairės - S. Dailidėnas

Daugailių pavasarininkų spektaklis „Tėvynė šaukia“ 1939 m. vasario 16 d. Pirmoje eilėje trečia iš kairės - Filomena Taukelytė, antroje eilėje antras iš dešinės - Antanas Taukelis

1938 m. vasario 16 d. Daugailių pavasarininkai ir
choristai spektaklyje „Žygis į Vilnių“.
Pirmoje eilėje antras iš kairės - S. Dailidėnas

Daugailių pavasarininkų spektaklis „Tėvynė šaukia“
1939 m. vasario 16 d. Pirmoje eilėje trečia iš kairės -
Filomena Taukelytė, antroje eilėje antras iš dešinės
- Antanas Taukelis

Daugailių meno mėgėjų būrelis. Stovi iš dešines: 1. A. Taukelis, 2. A. Ratelis, 3. J. Vasylis, 4. A. Girčys, 5. O. Mecelicaitė, 6. P. Grikepelytė, 7. F. Taukelytė, 8. Zabiela, 9. Juodėnas iš Narvydžių ir du nežinomi. Sėdi pirmas iš dešinės  Steponas Dailidėnas

Daugailiuose 1939 m. rugpjūčio 20 d. Daugailių „Pavasario“ kuopa su vysk. M. Reiniu. Pirmoje eilėje iš kairės penktas – vysk. M. Reinys, šeštas - kun. K. Mozūras. Antroje eilėje antras iš kairės - Anatolijus Kairys, trečias – vargonininkas Steponas Dailidėnas

Daugailių meno mėgėjų būrelis. Stovi iš dešines:
1. A.Taukelis, 2. A.Ratelis, 3. J.Vasylis,
4. A. Girčys, 5. O. Mecelicaitė, 6. P.Grikepelytė,
7. F.Taukelytė, 8.Zabiela, 9.Juodėnas iš Narvydžių
Sėdi pirmas iš dešinės  Steponas Dailidėnas

Daugailiuose 1939 m. rugpjūčio 20 d. Daugailių
„Pavasario“ kuopa su vysk. M. Reiniu. Pirmoje eilėje
iš kairės penktas – vysk. M. Reinys, šeštas - kun.
K. Mozūras, trečias – vargonininkas Steponas Dailidėnas

Vieno veiksmo komedija „Kurčias žentas“. Suvaidinta 1939 m. sausio 15 d. Iš kairės: 1. Mamertas Vasylis, 2. Steponas Dailidėnas, sėdi – Antanas Taukelis, Filomena Taukelytė, Janulionis ir Jonas Vasylis Filomena Taukelytė, kun. Kazimieras Mozūras ir vargonininkas Steponas Dailidėnas prie Daugailių bažnyčios su vaikais

Vieno veiksmo komedija „Kurčias žentas“. 
1939 m. sausio 15 d. Iš kairės: 1. Mamertas Vasylis,
2. Steponas Dailidėnas, sėdi – Antanas Taukelis,
Filomena Taukelytė, Janulionis ir Jonas Vasylis

Filomena Taukelytė, kun. Kazimieras Mozūras
ir vargonininkas Steponas Dailidėnas prie Daugailių
bažnyčios su vaikais

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt