Kuktiskiu_vargonaiPirmoji bažnyčia pastatyta 1604, apie 1689 - perstatyta. XVIII a I p. (1719, 1725) joje vargonų nebuvo. Nuo 1749 minimas 6 registrų pozityvas. 1797 vizitacijos akte rašoma, kad yra maži, prasti vargonėliai, bet jau dirbami nauji 10 registrų vargonai, kurie turėsią būti baigti gegužės 1 dieną, juose buvęs ir būgnas. 1817  šie vargonai jau buvo remontuojami. Pagal 1826 inventorių, vargonai korinto stiliaus, su keturiomis kolonomis, vidurinės dažytos baltai, šo ninės žydrai, puošti drožiniais, viršuje kampuose dvi paauksuotos vazos, centre Šv. arkangelo Mykolo statula. Vargonuose yra 1817 naujai įsigytas būgnas. 1881 vargonus remontavo Konstantinas Bžezinskis. 1889 bažnyčia sudegė, 1891 pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. Tuo metu galėjo būti pastatyti dabartiniai vargonai. Jie turi Juozapo Radavičiaus vargonų bruožų. Vargonų traktūra mechaninė, oro skirstymo dėžės sklendinės, griežykla vargonų centre, iškelta į priekį.


Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

Liucianas Targonski – XIX a. viduryje vargoninkavo Kuktiškėse.
Juozas Gruodis (1884 12 20-1948 04 16) 1909-914 m. vargoninkavo ir vadovavo chorui Kuktiškių. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.
Juozas Karosas (1890 07 16 - 1981 06 06) Kuktiškėse vargoninkavo ir vadovavo chorui 1912–1913 m. kartu su savo mokytoju J. Gruodžiu.
1932 m. baigęs vienų metų vargonininkų kursus Kaune, Kuktiškėse vargoninkavo ir vadovavo chorui vargonininkas Viktoras Kraunevičius (1903 12 23-1978 02 08).

Stasys MaciuleviciusStasys Maciulevičius (1930 01 16) Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonininkas nuo 1964 m. balandžio 23 d. iki 2009 m. Baigęs Kauno muzikos mokyklą, vargonavimo dar mokėsi pas vargonininką Praną Naruševičių Gelvonų kaime, Širvintų r.

Kuktiskiu choras 2010

 

 

 

 

 

 

 


 
Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras 2010 m.

Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuktiškių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios choras su klebonu. mons. Juozapu Čeberioku. 2012 m.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt