J.JurgelevičiūtėApie 1874 m. statytoje Tauragnų bažnyčioje buvo galingi dvidešimties balsų vargonai, tačiau 1944 m. liepos 9 dieną vokiečių aviacijos atakos metu bažnyčia ir joje buvę nuo 1644 metų pildytos metrikų knygos, įvairūs dokumentai, daug retų bažnytinės procesijos reikmenų, meno kūriniai, puošnūs altoriai, vargonai, sudegė.
Tauragnų bažnyčioje giedojo ir gieda daug įvairaus amžiaus choristų. Nuo 1989 m. vargonuoja ir chorui vadovauja Jolanta Jurgelevičiutė, baigusi Vilniaus Koncervatorijos chorinio dirigavimo studijas ir dar besitobulinanti vokalo įgudžius Vilniaus Muzikos Akademijoje. Tai 11-oji vargonininkė Tauragnuose per visą šimtmetį. Prieš tai čia vargoninkavo Bronius Purvinas, V.Lopata, Antanas Gražys, Boleslovas Bausys, Petras Bučys, Alfonsas Alekna, Antanas Juodka, Kazimieras Žalalis, Gimžauskas, Šiaučiulis.

Nuotraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių

Bronius Purvinas - Tauragnų bažnyčios vargonininkas.  Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių. Bronius Purvinas - Tauragnų bažnyčios vargonininkas.
Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.
Tauragnų choristai apie 1906 m. Tauragnų bažnyčios choristai apie 1906 m.
Tauragnų bažnyčios  choras apie 1930 m. Tauragnų bažnyčios choras apie 1930 m.
Tauragnų choras 1930 06 13. Tauragnų choras 1930 06 13. Tauragnuose.
Centre (prie paveikslo) vargonininkas Pranciškus Jurgelėnas.
Tauragnų bažnytinis choras 1935 m. Tauragnų bažnytinis choras su kunigais Matu Naku (antras iš dešinės pirmoje eilėje),
Titu Vinkšneliu (1904-1982), vargonininkais Stasiu Paškevičiumi (pirmoje eilėje pirmas iš kairės)
ir Pranciškum Jurgelėnu  (antroje eilėje pirmas iš dešinės) Tauragnuose 1935 05 14. 

Nuotrauka vargonininko Stasio Paškevičiaus dedikuota Pranciškui Jurgelėnui.

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt