Utenos Kristaus Žengimo į dangų  bažnyčios vargonaiPirmoji bažnyčia Utenoje minima 1500. 1698 būta 9 registrų pozityvo. Vargonai (pozityvas) minimas ir 1738. 1742 būta naujo pozityvo, kuris 1770 buvo jau sugedęs ir jį reikėję remontuoti. 1802 pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1820 joje minimi nauji geri 12 registrų vargonai, kuriuos jau reikėję valyti ir derinti. 1866 bažnyčia buvo atnaujinta, 1879 m. sudegė. 1884 pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. 1899 pastatyti nauji vieno manualo su pedalais 12 registrų vargonai. Gali būti, kad iš pradžių jie buvo vieno manualo (dirbo Jonas Garalevičius?), pedalai buvo pristatyti šiek tiek vėliau (M. Masalskis?). Apie 1990 Vaclovas Paulauskas ir Kęstutis Sleinys vargonus išplėtė iki dviejų manualų, pakeitė korpusą su prospektu. Vargonų traktūra - mechaninė, oro skirstymo dėžės - sklendinės, griežykla - vargonų centre, iškelta į priekį (vargonininkas sėdi atsigręžęs į altorių), dumplės - vargonų šiaurinėje pusėje, prospektas - dviejų tarpsnių, suskirstytas į šešis laukelius.

Rimantas Gučas „Lietuvos vargonai"

 

Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios vargonininkai:

Vargonininkas Jonas Banys.  Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.Vladas Butvila – vargonininkas, chorvedys, kunigas. Vadovavo Utenos bažnyčios chorui, organizavo Utenoje K. Kavecko vedamus vargonininkų kursus.
Jonas Banys (1886 06 15-1970 03 31), dainininkas, vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius. Vienus metus pas vargonininką J. Daugulį mokėsi vargonuoti, o vėliau vargonavimą studijavo pas J.Naujalį Kaune. Nuo 1907 vargoninkavo Utenoje, kur suorganizavo apie 100 dalyvių bažnytinį pasaulietinį mišrųjį chorą ir iki 1913 jam sėkmingai vadovavo. Surengė nemaža koncertų, populiarino lietuvių kompozitorių giesmes ir dainas.
Juozas Gruodis (1884 12 20-1948 04 16 d.) – lietuvių muzikos klasikas, kompozitorius, dirigentas, pedagogas, profesorius. Baigęs Rokiškio muzikos mokyklą, 1903–1908 m. vargoninkavo Utenoje. Čia suorganizavo mėgėjų chorą ir orkestrą, rengė vakarus – koncertus, kuriuose pats smuikuodavo ir dainuodavo.
Pranas Martikonis (1908 04 20-1962 05 02) – chorvedys, vargoninkas, pedagogas. Pokario metais vargoninkavo Utenoje, dėstė muziką gimnazijoje, vadovavo chorams.
S. Petrauskas – vargonininkas. Utenos bažnyčioje vargoninkavo 1915–1918 m. 

llgus metus šioje bažnyčioje vargoninkavo Petras Bučys (1912-1987) - vargonininkas, chorvedys, vadovavęs miesto medicinos darbuotojų chorui.

Vargonininkas Juozapas Vilimas (1939-2010)

Nuo 1974 m. Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje dirbo vargonininkas Juozapas Vilimas (1939-2010).

Pranciškus Aleknavičius

Votyvos mišiose grodavo chorvedys, muzikos mokytojas Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios mišraus choro „Laudate Dominum" vadovas Pranciškus Aleknavičius (1946-2014), kuris nuo 2010 m. vadovavo ir Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios  sumos chorui >>>.

Vargonininkas Jonas Guogis  
Vargonininkas Jonas Guogis  
F-2517 GEK 4041  
Choristai prie Utenos liaudies namų apie 1910 m.
Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių
 
Vargonininkų kursų dalyviai ant Utenos klebonijos laiptų su kunigais  
Vargonininkų kursų dalyviai ant Utenos klebonijos laiptų su kunigais
(iš kairės: pirmas - Jonas Rimša, antras - Jonas Asminavičius, trečias - Vladas Butvila,
penktas - Petras Markevičius).
Antroje eilėje iš dešinės ketvirtas - Utenos vargonininkas Borodinskas,
trečioje eilėje ketvirtas iš dešinės Sudeikių vargonininkas P.Jurgelėnas.
Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.
 
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras. 
Paskutinėje eilėje stovi penktas iš kairės – kompozitorius Juozas Gruodis. 
Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.
 
Utenos bažnyčos choras 1929 m. Leliūnuose.  
Utenos bažnyčos choras 1929 m. Leliūnuose.  
Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.
 
Uteniškiai choristai su vargonininku Grigaliūnu apie 1930 m.  
Uteniškiai choristai su vargonininku Grigaliūnu apie 1930 m. 
Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.
 
Utenos bažnyčios choristai su kunigu ir vargonininku  
Utenos bažnyčios choristai su kunigu ir vargonininku.
Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių.
 
Utenos bažnyčios choras apie 1980 m.  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras (apie 1980 m.)  
Choras "Laudate Dominum"  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios votyvos choro „Laudate Dominum” 10-mečio šventė 
2009 m. balandžio 19 d.
 
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras Laudate Dominum 2012 m.  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras „Laudate Dominum”  (2012 m.)  
Plačiau apie Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios votyvos chorą „Laudate Dominum” >>>  
Utenos Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios  sumos choras 2011>>>  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios sumos choras su dekanu Juozapu Kuodžiu (2011 m.)  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios sumos choras 2012  m.  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios sumos choras (2012 m.)  
Apie Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios  sumos chorą>>>  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios jaunimo choras  
Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios vaikų ir jaunimo choras „Spindulėlis" su vadove Laima Gimbutiene (2012 m.)  

 

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

2024 08 24 Ant paletes

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt