RMF 2833Albumo „Vėrinys tėviškei“ sutiktuvės vyko Utenos kraštotyros muziejuje, kuriame suvertos visos krašto gimtinės, tėviškės, tėvonijos, istorija, kartų likimai, knygos, menai bei jų pradžios be pabaigos.
Albumo autorė- uteniškė, tautodailininkė tapytoja, Utenos meno ir kultūros premijos laureatė Alvyra Skurkytė-Žemaitienė. Jame - 68 tautodailininkės tapytų peizažų reprodukcijos ir 70 bendraautorių tekstų.
Tapytoja Alvyra Skurkytė-Žemaitienė papasakojo apie savo kūrybos pradžią mažoje gimtoje pirkelėje Šikšnių kaime, savo pirmąsias parodas ir pasiekimus, paveikslus, nukeliavusius į tolimas šalis. Labai darbšti, aktyvi savamokslė tautodailininkė yra nutapiusi virš 1500 įvairaus formato peizažų ir natiurmortų, dalyvavusi daugiau nei šimte parodų (per 30 iš jų- personalinės).

RMF 2824Apie albumo „Vėrinys tėviškei“ autorę, jos tapybą popietėje pasisakė dailininkas, Utenos krašto garbės pilietis, Utenos meno ir kultūros premijos laureatas, poetas, albumo bendraautorius Vytautas Petronis, stebėjęs jos kūrybą daugelį metų ir puikiai įvertinęs leidinį; rašytojas, albumo bendraautorius, Utenos meno ir kultūros, A. Miškinio ir kt. premijų laureatas Petras Panavas, pastebėjo gražų aukštaitiškų peizažų ir literatūros derinį; šią mintį pratęsė Utenos kraštotyros muziejaus direktorė L. Jovarienė, tautodailininkai- R. Sliesoriūnienė, N, Sušinskienė, A. ir G. Kaminskai, klubo „Svirnas“ pirmininkė Z. Indriūnienė, O. Bražėnienė, fotografas R. Misiūnas, V. Mališauskienė, J. Strazdienė... Renginyje dalyvavo Utenos savivaldybės atstovės- Administracijos direktoriaus pavaduotoja Zita Ringelevičienė, Kultūros skyriaus vedėja Jūratė Misiūnienė.RMF 4208 Jos teigiamai įvertino projekto „Vėrinys tėviškei“ įvykdymą, padėkojo už išleistą solidų, prasmingą leidinį. Kiti rajono atstovai keletą albumų padovanojo žymiems kraštiečiams tuo pačiu metu vykusiame tradiciniame Utenos kraštiečių susitikime Vilniuje. Prasmingas yra rajono vadovų dėmesys ne tik padedant įgyvendinti svajones, vizijas, konkrečius darbus bet ir įvertinant tai geru žodžiu, nudžiuginant gėlėmis.
Padėkos raštu ir gėlėmis albumo autorę A. Skurkytę- Žemaitienę nudžiugino ir Lietuvos seimo narė Milda Petrauskienė, kuriuos įteikė jos padėjėja Marija Ilčinskienė.
Albumo „Vėrinys tėviškei“ redaktorius- rašytojas, lituanistas, Utenos meno ir kultūros premijos laureatas Stepas Eitminavičius dėl sveikatos problemų į renginį neatvyko. Jis savo bendraminčius, albumo bendraautorius pakvietė atsakyti į klausimą- „Ką jiems reiškia gimtinė, tėviškė ar tėvonija, kokį prisimenate iš jų ypatingą įvykį, pojūtį, kodėl apie tai rašote...“ Šia tema kalbėjo Respublikoje ir už jos ribų žinomas, įvairių premijų laureatas, dažnas Metų rašytojas Vytautas Račickas, atvykęs iš Vilniaus ir pasidžiaugęs, kad tekstas albume (ištr. iš knygos „Mano vaikystės ledai“), rašytas dar ankstyvoje jaunystėje dera gimtinei ir leidiniui; RMF 2955Antanas Gintautas Žilinskas, atvykęs iš Rokiškio rajono, skaitė savo kūrybą gimtinei ir padovanojo naujausią poezijos knygą „Keleivis naktyje“; kraštotyrininkas, Utenos krašto garbės pilietis, Meno ir kultūros premijos laureatas Antanas Gasperaitis labiau akcentavo šio krašto kūrėjus, jų likimus. Jo klausydama prisiminiau, kad prieš keturis dešimtmečius susitikome tame pačiame muziejuje, kuriame organizavau ir vedžiau renginį, taip pat skirtą tėviškei. Jame jis ir Kazimieras Preikša grojo savo pačių pasigamintomis birbynėmis; savo kūrybą skaitė M. Jurgelėnienė, V. Varneckas, G. Sudniutė, B. Baravykienė, O. Bražėnienė, R. Abukauskienė, Z. Dičiuvienė, A. Misiukaitė.
Renginyje aktyviai dalyvavo albumo „Vėrinys tėviškei“ autorės A. Žemaitienės bei bendraautorių giminės, vaikai, draugai, broliai, seserys, pažįstami... Itin nuoširdžiai kalbėjo rašytojo Antano Masionio brolis Stasys Masionis, atvykęs iš Kauno. Su didele meile jis prisiminė seniai iš gyvenimo išėjusį brolį, kurio žodžiais padainavo sukurtą dainą, padovanojo paties nupieštą paveikslą „Gimtinei“. Buvo jauku klausytis itin aukštaitiškos dvasios vyžuoniškio kalbėjimo, nesugadinto neretai nuoširdumą žlugdančių gyvenimo virsmų. Jautriai kalbėjo ir A. Masionio klasės draugo B. Radzevičiaus sesuo Birutė ir pasidžiaugė, kad rašytojas brolis nėra pamirštas. Su jauduliu pasisakė ir R. Merkienė, dėkodama už tautodailininko, literato jos vyro V. Merkio bei poeto, tapytojo, jos krikšto tėvo kunigo Petro Markevičiaus kūrybos RMF 4473puoselėjimą.
Albumo „Vėrinys tėviškei“ sutiktuvių pradžioje, pertraukėlėse, pabaigoje labai jausmingus, klasikinius kūrinius atliko Utenos muzikos mokyklos mokytojos Audronė Misiukaitė (fleita) ir Renata Buzėnaitė (akordeonas).
Nuoširdžiai autorė A.Skurkytė-Žemaitienė dėkojo leidėjams, rėmėjams, Utenos kraštotyros muziejaus darbuotojams, muzikos atlikėjoms, rašytojams, literatams, artimiesiems, aktyviems ir geranoriškiems albumo sutiktuvių dalyviams.
Tegul sutikto albumo „Vėrinys tėviškei“ pėdos veda savo vaikus iš kelių, tolių, džiaugsmų ar ilgesio grįžti namolio...

Regina Stakėnienė

Nuotraukos Ramūno Misiūno

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt