2017 06 02 Verdene2017 m. birželio 2 dieną Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje Juknėnuose vyko tradicinis Utenos literatų klubo „Verdenė“ renginys „Gimtoji mūsų žemė“. Jos metu buvo pristatyta nauja literato, dailininko, Utenos krašto garbės piliečio Vytauto Petronio eilėraščių ir ekslibrisų knyga „Nežinomas kelias“, kurios leidybą rėmė Utenos Petronis Vytautas 2017rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, redagavo rašytojas Stepas Eitminavičius, leido leidykla „Utenos Indra“. Pristatydamas savo leidinį, autorius daug ir įdomiai kalbėjo apie gyvenimą, jo vertybes, pomėgius, kūrybą, paminėdamas, kad labiausiai jis norėjo būti aktorium ir pasidžiaugė , kad turi anūkę - aktorę Aistę Lasytę, režisierių jos brolį. V. Petronis skaitė ir savo kūrybą - raiškiai, jausmingai, nuoširdžiai. Dailininkas Klemensas Kupriūnas papasakojo apie dailininko Vytauto Petronio ekslibrisus, pasiekimus toje srityje.

Į renginį atvyko ir grupelė Ignalinos literatų. Literatus pristatė klubo koordinatorė Virginija Mesropian. Apie klubo veiklą, sutiktą jo 30-ąjį gimtadienį, redaguotą almanachą „Banguojantys žodžiai“, nepakartojamą bendravimą su kūrybos žmonėmis ir to bendravimo pasiilgimą pasakojo rašytoja Gintarė Adomaitytė. Kalbėjo apie kitus. Savo kūrybą paskaitys kituose susitikimuose...

Istoriniais įvykiais ir dokumentais paremtus įvykius papasakojo klubo literatas, kraštotyrininkas Antanas Karmonas - apie Antano ir Motiejaus Miškinių senelio brolį kunigą Vincą Miškinį. A. Karmonas ruošiasi išleisti knygą apie tai ir kokią įtaką V. Miškinis turėjo savo brolio vaikaičiams bei Lietuvai. Lauksime knygos.
Literatų klubo narė, žurnalistė Dalia Savickaitė pristatė ir padovanojo savo straipsnių rinkinį „Rytų Aukštaitijos keliuose sutiktieji“. Šis leidinys - apie kūrybingus, neretai kultūros žmones. Autorė rašo: „Jų gyvenimai - lyg ląstelės, sudarančios Lietuvos istorijos kūną. Tai - šviesos žmonės, gimę padėti.“ Čia rasime pasakojimus ir apie Utenos krašto kultūros puoselėtojus: Utenos rajono savivaldybės merą Alvydą Katiną, tautodailininkę Anelę Araminienę, leidyklos „Utenos Indra“ įkūrėją ir savininką Antaną Kibicką, Utenos rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistę Zitą Mackevičienę, kitus.
Abi minėtas ignaliniečių knygas leido leidykla „Utenos Indra“.
Juknėnuose savo kūrybą skaitė Lina Kovalevskienė, Rimutė Kudabaitė Skunčikienė, Lolita Reifonaitė ir kt.
„Verdenės“ klubo literatus kalbino rašytojas Stepas Eitminavičius. Apie savo gyvenimo ir kūrybos kelius atvirai diskutavo Petras Panavas, Regina Katinaitė-Lumpickienė, Antanas Gasperaitis, Antanas Kibickas. Ateityje šią diskusiją pratęsime...

Regina Stakėnienė

Nuotraukos Gintarės Adomaitytės 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt