20181117 1421402018 m. lapkričio 17 d. Utenos kraštotyros muziejuje vyko tradicinis klubo „Verdenė“ renginys „Gimtoji mūsų žemė“, skirtas klubo veiklos 35-mečiui. Ta proga buvo pristatytas nuotraukų albumas „Atminties versmė“, kurį leido Utenos „Indra“, finansavo leidyklos savininkai Antanas ir Žaneta Kibickai, sudarė Regina Stakėnienė. Apie klubo veiklą per tuos metus bei ateities planus kalbėjo P. Panavas, E. Kirilauskaitė, V. Varneckas, R. Abukauskienė, A. Gasperaitis, Z. Dičiuvienė, S. Eitminavičius, G. Sudniutė, D. Rimšienė, A. Siaurusaitis, A. Stunžėnas, G. Adiklienė, S. Sinkus, R. Valančiūnas, A. Misiukaitė, A. Katinas.

Jie skaitė ir savo kūrybą. Rašytojas, Utenosrajono savivaldybės meras Alvydas Katinas klubo veiklą ir leidinį „Atminties versmė“ įvertino kaip reikšmingus Utenos bendruomenei praeityje, nūdienoje ir ateityje. Už prasmingą ilgametę veiklą klube, Utenos krašto kūrėjų poetinio žodžio ir kalbos puoselėjimą, Utenos vardo garsinimą šalyje ir pasaulyje Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas padėkos raštais apdovanojo rašytojus, literatus: S. Eitminavičių, R. Jonuškienę, A. Kibicką, A. Misiukaitę, A. Gasperaitį, A. Jurkaitį, E. Kirilauskaitę, R. Katinaitę- Lumpickienę, P. Panavą, M. Stundžią, G. Sudniutę, V. Kazielą. Antanas Kibickąs parašė: „Verdenę“ suprantu kaip brandžią kūrybinę bendruomenę krašto, regiono, šalies kultūroje“.

Audronė Misiukaitė, Vygantas Varneckas, Gintaras Šuminas, Leonas Rutkauskas atliko savo kūrybos dainas verdeniečių Edmundo Rinkevičiaus, Vytauto Marcinkevičiaus, Mindaugo Stundžios, Rūtos Jonuškienės, Vyganto Varnecko, Audronės Misiukaitės, Bronislavos Veikutienės tekstais.
Klubo rašytojai, literatai yra dėkingi rajono savivaldybei, Merui Alvydui Katinui, Utenos kraštotyros muziejui, uteniškiams už įvairią pagalbą ir skatinimą kurti, darbais įprasminti savo sumanymus.

Regina Stakėnienė
Utenos literatų klubo „Verdenė“ pirmininkė

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt