2019 03 11. SudeikiaiAtkurtos Lietuvos nepriklausomybės dieną - Kovo 11-ąją Utenos kultūros centro Sudeikių skyriuje vyko literatūrinis-muzikinis vakaras „Tėvonijų kalba ir tylėjimai“, skirtas lietuvių kalbos dienoms bei Vietovardžių metams. Renginį organizavo ir vedė poetė, muzikė, kultūros darbuotoja Audronė Misiukaitė.
Senolių kalba ir vietovardžiai - Lietuvos kultūros, istorijos vertybė, paveldas, kuriame glūdi etnologinė, kalbinė, istorinė, kultūrinė ir kt. informacija, yra Lietuvos bei pasaulio kultūros palikimo dalis.
Su Nepriklausomybės atkūrimo švente bei minimais Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtais Lietuvos vietovardžių metais visus nuoširdžiai pasveikino Sudeikių seniūnijos seniūnas V. Gaižauskas.
Šiam vakarui Utenos tautodailininkės karpytojos O. Bražėnienė, R. Slesoriūnienė, G. Juškėnienė, R. Vanagickienė, A. Būgienė, L. Paukštienė paruošė įspūdingą karpinių parodą, kurioje - Lietuvos dvarai, bažnyčios, parkai, tėviškės, kaimai, miesteliai, tradicijos... Parodą pristatė O. Bražėnienė.

Renginyje skambėjo lietuvių kompozitorių melodijos, kurias fleitomis grojo A. Misiukaitė, S. Kondrašaitė, U. Masiulytė.
Labai įdomiai, vaizdingai, konkrečiai apie istorijos, archeologijos ir kalbos ryšį kalbėjo archeologai D. ir A. Luchtanai.
Tėvonijų, tėviškių, gimtinių kalbėjimus ir tylėjimus pratęsė Utenos klubo „Verdenė“ literatai: A. Siaurusaitis, A. Pelanienė, G. Sudniutė, D. Rimšienė, D. Prušinskaitė, O. Bražėnienė, P. Panavas, R. Valančiūnas. Prisiminimai iš tėvonijų ir joms skirti posmai skambėjo jaudinančiai, pagarbiai, skausmingai. Mūsų kartos gimtinės išgyveno sudėtingus, neretai jas pražudžiusius likimus, sodus, vyšnynus, ūkius, likimus su kelių kartų gyventojais, jų viltimis.
Verta saugoti, gerbti, mylėti senolių kalbėjimus, jau tylius jų gyvenimus.

Regina Stakėnienė

Reginos Stakėnienės, Daivos Rimšienės, Audronės Misiukaitės nuotraukos

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt