1

Pasaulyje, kuris dažnai sukasi greičiau, nei spėjame žengti koja kojon, būna akimirkų, kai sustojame, susimąstome ir randame paguodą nesenstančiame poezijos ir muzikos grožyje. Tokių akimirkų buvo gausu 2024 m. sausio 27 d. Utenos literatų klubo „Verdenė“ tradiciniame renginyje „Gimtoji mūsų žemė“, kur kūrėjai rinkosi pasidžiaugti ne tik pačia meno rūšimi, bet ir jos audžiamu turtingu kultūros ir bendruomeniškumo gobelenu.

Renginį vedė klubo „Verdenė“ pirmininkė Daiva Rimšienė. Jaukioje A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje surengtas renginys buvo odė gimtinei, tėviškei, kurią vadiname namais, pulsuojanti muzika, dainomis ir už širdies griebiančiais žodžiais. Galima buvo apčiuopti laukimo jausmą, susimaišiusį su nostalgija, meile, pagarba tarsi kiekvienas žodis ir melodija priartintų prie savo šaknų.

Popietė prasidėjo Kasparo Balyno gitaros skambesiu bei daina, kuri apjungė visų renginio dalyvių sielas. Melodijoms skleidžiant savo magiją, dėmesio centre atsidūrė ištartas žodis, o poetai dalinosi savo eilėmis. Kiekvienas eilėraštis buvo žvilgsnis į save, kitą žmogų, artimiausią sielai aplinką ir gamtą. Pasak D. Rimšienės, tai buvo gyvosios knygos pritatymas, kuria ir yra žmonės, kurių širdyse sugulę žodžiai. Žodžiai, kurie gimė iš džiaugsmo ar skausmo, pilnatvės ar ilgesio. Žodžiai, kurie gimė tekant ar leidžiantis saulei, žvakių šviesoj ar po žvaigždėtu dangumi. Tai buvo kiekvieno kelias į kitą žmogų ir į save...
Ypatinga popietės akimirka buvo Reginos Stakėnienės 75-mečio minėjimas. Kaip brangi ir ilgametė literatų klubo narė, Regina buvo sutikta su nuoširdžiais palinkėjimais, pagarba ir galbūt keliomis džiaugsmo ašaromis. Tai buvo priminimas apie ilgalaikę klubo galią ir ryšius, užmegztus per bendrą meilę poezijai, knygai, žmogui, gimtinei. Padėką už gerbiamos Reginos indėlį į klubą „Verdenė“ bei gražią sukaktį įteikė Utenos rajono savivaldybės atstovė, vicemerė Daiva Pečionė. Utenos r. savivaldybės Kultūros skyriaus vyr. specialistė Regina Skomskienė taip pat pažėrė galybę sveikinimų. Naujai pirmininkės pareigas klube einanti Daiva Rimšienė taip pat buvo pasveikinta vicemerės Daivos Pečionės bei kitų popietės dalyvių. Neseniai garbingą jubiliejų atšventusi klubo narė Regina Abukauskienė sulaukė gražių, širdį liečiančių palinkėjimų.
Po nuostabaus Rimanto Sinicos atlikto kūrinio apie atsiminimų upę (žodžiai Reginos Katinaitės-Lumpickienės), buvo apmąstymų akimirkos. „Verdenės“ narė Regina Stakėnienė vedė atsiminimų takais, kalbėdama apie anapilin išėjusius klubo narius: Rapolą Šaltenį, Vytautą Petronį, Klemensą Kupriūną, Edmundą Rinkevičių ir Genovaitę Balčiūnienę. Tai buvo priminimas, kad nors laikas gali praeiti, tų, kurie atėjo prieš mus, palikimas gyvuoja jų parašytose eilutėse, darbuose ir gyvenimuose, kuriuos jie palietė. Klubo narė Audronė Misiukaitė atliko dainą G. Balčiūnienės žodžiais.
Kartu su mielais prisiminimais taip pat buvo priežasčių džiaugsmui ir šventei, nes renginio metu buvo pristatyti ir nauji klubo nariai. Šiltais plojimais bendruomenė priėmė naujus narius, kurie pildo ir pildys poezija dar vieną „Verdenės“ istorijos puslapį. Naujiems nariams buvo įeikta knyga „Aukštumų lyros“.
Tradicinis renginys „Gimtoji mūsų žemė“ buvo ne tik poezijos renginys; tai liudijo kultūros atsparumą, bendruomeniškumo jėgą ir nesenstančią eiliavimo įtaigą. Tikėtina, kad renginio dalyviai, pilnomis širdimis ir pakilia nuotaika, iškeliavo namo, su savimi išsinešdami melodijų aidus, žodžių rezonansą ir atnaujintą pasididžiavimo savo kraštu, kurį vadina namais, jausmą. Nes poezijoje ir muzikoje, kaip ir gyvenime, per ryšį ir išraišką atrandame tikrąjį jausmą.
Kalbėkime vienas su kitu per poeziją, muziką, kalbėkime sielomis ir širdimis. Lai „Verdenės“ srovė ilgai tekės iš širdies į širdį.

Utenos literatų klubo „Verdenė“ pirmininkė Daiva Rimšienė

2024 01 27

stiklo galerija

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt