SAM 1098Tradicinis Utenos literatų klubo „Verdenė" renginys „Gimtoji mūsų žemė" kiekvienais metais organizuojamas nuo 1985 metų sausio 30 dienos. Jo sumanytoja- bibliotekininkė, režisierė Alma Eigerdienė. Pirmąjį renginį vedė Petras Blaževičius, antrąjį (1986 metų sausio 24 dieną)- literatas (Dabar Lietuvos rašytojų sąjungos narys) Alvydas Katinas. Neretai šiame tradiciniame renginyje dalyvaudavo Utenos krašto žymūs rašytojai: V. Račickas, L. Grudzinskas, P. Raščius, P. Treinys, I. Gansiniauskaitė, E. Mikulėnaitė, A. Baltakis, G. Isokas ir kiti. 1989 – 2001 metais renginio metu literatai už geriausią metų spausdintą literatūros kūrinį buvo apdovanojami pinigine premija ir prizu (Įsteigė Utenos kultūros skyriaus vedėjas Alvydas Katinas). 

Apdovanojimus gavo: P. Panavas, V. Kaziela, M. Stundžia, S. Sinkus, S. Eitminavičius, E. Rinkevičius, A. Kibickas, V. Vanagickas, R. Katinaitė- Lumpickienė, R. Jonuškienė. S. Karanauskas, A. Gasperaitis, R. Katinas. Neretai literatūros renginys „Gimtoji mūsų žemė" buvo skiriamas žinomo kraštiečio jubiliejui: A. Miškiniui, M. Miškiniui, K. Praniauskaitei, B. Radzevičiui, A. Masioniui, J. Šnapščiui- Margaliui, P. Markevičiui, P. Dauniui, P. Treiniui, P. Taruliui, R. Šalteniui... Renginio metu kartais vykdavo ir verdeniečių menininkų darbų parodos: S. Karanausko, A. Jurkaičio, K. Kupriūno, G. Sudniutės, V. Petronio, O. Bražėnienės, R. Jonuškienės, G. Gadliausko, D. Prušinskaitės. 2014 metų „Gimtoji mūsų žemė"- išskirtinė. Ji yra internetinėje svetainėje www.kulturautenoje. Čia visada galima paskaityti verdeniečių (nūdienos ir išėjusiųjų Anapilin)), Utenos krašto rašytojų bei literatų, gyvenančių šalyje ar užsienyje, kūrybą.

2015 metų balandžio 22 dieną Antano ir Motiejaus Miškinių memorialinėje sodyboje vyko „Gimtosios mūsų žemės" trisdešimtasis renginys, skirtas poeto Antano Miškinio 110-mečiui. Į jį rinkosi klubo nariai, dainininkai, muzikai, svečiai iš Marijampolės. Itin pasikeitęs pastarasis trisdešimties metų laikotarpis, galimybės, požiūriai keitė ir klubo veidą. Pirmajame „Gimtosios mūsų žemės" renginyje buvo tik vienas Lietuvos rašytojų sąjungos narys- Petras Panavas. Pastaruoju metu jų- jau šeši. Pirmajame renginyje- tik du klubo nariai (P. Panavas ir M. Stundžia) galėjo pasididžiuoti savo kūrybos knyga. Dabar jų- jau 28 ir 13 žvelgia iš Anapus. Išleistos knygos kuriančioms asmenybėms- svarbiausia saviraiškos, laisvės, išlikimo galimybė. Pastaruoju metu šios galimybės atviros tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus kūrėjams. Dar prieš dešimtmetį į „Gimtąją mūsų žemę" literatai rinkdavosi iš Utenos. Pakitusios sąlygos išbarstė juos į regionus, vienkiemius, užsienio šalis,- Kaniūkus, Vyžuonas, Leliūnus, Kuktiškes, Daugailius, Tauragnus, Sudeikius, Vilnių, Kauną, Anykščių, Zarasų, Rokiškio rajonus, Glazgą (Škotija), Londoną, JAV...

Ankstesniais klubo veiklos metais „Gimtojoje mūsų žemėje" dalyvavo literatai iš Raseinių, Ignalinos, Zarasų, Molėtų, Rokiškio, Ukmergės, Kalvarijos, Druskininkų, Jonavos ar kitų rajonų. Šiais metais į Juknėnus atvyko literatų klubo „Sietynas" iš Marijampolės grupė,- itin kūrybingos asmenybės išleidusios savo knygas: klubo pirmininkas Ričardas Jurgelevičius, Janina Lebskienė, Biruta Pėveraitytė, Jonas Vitas Augustaitis. Jie papasakojo apie savo klubo veiklos ypatumus, prisiminė Motiejų Miškinį, dirbusį Marijampolės gimnazijoje, raiškiai skaitė savo kūrybą. Verdeniečiai, skaitę savo kūrybą: S. Eitminavičius, V. Varneckas, A. Stunžėnas, D. Prušinskaitė, A. Pelanienė, P. Panavas, R. Abukauskienė, G. Adiklienė, A. Gasperaitis, M. Jurgelėnienė, R. Katinaitė- Lumpickienė, V. Kaziela, A. Kibickas, R. Lekandrienė, A. Misiukaitė, debiutantės Ingrida Pavilonienė ir Dalia Bubulienė, papasakodami apie poetą Antaną Miškinį, jo kūrybos ypatumus ar skirdami jam savo kūrybos eiles, nepamiršdami ir pirmojo „Lietuvių literatūros istorijos" autoriaus, vertėjo Motiejaus Miškinio. Kūrybingai, labai nuoširdžiai renginį vedė Lietuvos rašytojų sąjungos narys verdenietis Stepas Eitminavičius, ieškodamas sąsajų tarp praeities ir nūdienos Antano Miškinio. Labai jausmingai į renginį įsiliejo Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus vokalinis ansamblis „Sudeikiečių gaida" ( Vadovė Audronė Misiukaitė). Neaukštoje, įprasmintoje sodybos erdvėje jų melodijos plaukė čia pat, arti širdies. Ansamblis atliko A. Misiukaitės sukurtą ir naują dainą Antano Miškinio žodžiais.

Nepaprastą jaukumą A. ir M. Miškinių sodyboje sukūrė ir čia dirbanti lituanistė, literatė Rimantė Gaidienė. Ji buvo viskas- kūrėja, židinio bei palikimo sergėtoja, ypatinga Antano ir Motiejaus Miškinių gerbėja, jų talentų bei gyvenimų žinovė. R. Gaidienei, Utenos kraštotyros muziejaus direktorei L. Jovarienei, Utenos kultūros centro direktorei A. Motuzienei, pavaduotojai R. Katinaitei- Lumpickienei verdeniečiai dėkingi už galimybę nuvykti į Juknėnus, į „Gimtąją mūsų žemę".

Tikėkime- mūsų pasėtos neužmirštuolės sužydės... Ir vėl, Antano Miškinio žodžiais tariant, „Pre pečiuka , pre mūrelia" rūpės susiburti, paūturioti, pasidžiaugti, pasigirti, pasiguosti, paskaityti ...

Regina Stakėnienė

 

 

stiklo galerija

Water music

2024 06 29 08 31 Vargonai vasara

Utenos Dievo Apvaizdos parapija kviečia į šeštąjį vasaros vargonų muzikos koncertų ciklą „Vargonai skamba vasarą“.
Koncertai vyks paskutinį kiekvieno vasaros mėnesio šeštadienį po vakarinių Šv. Mišių 18.45 val.

projektas ART U2022 m.  Utenoje  vykusio  menininkų  projekto  ART‘U 2022 (Menas mieste-miestas mene) paskaitos apie garsias Utenos krašto asmenybes.

Paragauk sulos

Taurapilis

pokst bendruomene

Utenos radijas

Jurates Mitalienes logo

Dailininko Laimono Šmergelio svetainė

Giedriaus Mazuro keramikos st

 

 www.zygeiviuslenis.lt